Dưới đây là bài Giải bài bác tập SGK Toán 5 trang 22, 23 giúp các em học viên lớp 5 xem nhắc nhở giải các bài tập bài xích Ôn tập Bảng đơn vị chức năng đo độ dài.

Với giải thuật Toán lớp 5 mang đến từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài xích tập, rèn luyện tài năng giải Toán 5 thiệt thành thạo.

*
b) dìm xét: Hai đơn vị chức năng đo độ lâu năm liền nhau:

– Đơn vị to gấp 10 lần đơn vị chức năng bé

– Đơn vị nhỏ bé bằng

*

1dam = 10m

*

1dm = 10cm

*

*
đơn vị chức năng lớn: 10dm = 1m

Bài 2 (trang 23 SGK Toán 5)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 135m = … dm

342dm = … cm

15cm = … mm

b) 8300m = … dam

4000m = … hm

25 000m = … km

c) 1mm = …cm

1cm = … m

1m = … km

Gợi ý đáp án:

a) 135m = 1350 dm

342dm = 3420 cm

15cm = 150 mm

b) 8300m = 830 dam

4000m = 40 hm

25 000m = 25 km

*

*

Bài 3 (trang 23 SGK Toán 5)

Viết số tương thích vào nơi chấm:

a) 4km 37m = … m

8m 12cm = … cm

b) 354dm = … m … dm

3040m = … km … m

Gợi ý đáp án:

a) 4km 37m = 4km + 37m = 4000m + 37m = 4037m

8m 12cm = 8m + 12cm = 800cm + 12cm = 812cm

b) 354dm = 350dam + 4 dm = 35m 4dm

3040m = 3000m + 40m= 3km 40m.

Bài 4 (trang 23 SGK Toán 5)

Trên tuyến đường tàu Thống Nhất, quãng đường từ tp hà nội đến Đà Nẵng nhiều năm 791 km. Quãng đường từ Đà Nẵng đến tp Hồ Chí Minh dài thêm hơn quãng con đường đó 144km. Hỏi: