Cách tính cách răng?

Cách tính bước răng? Bước răng là độ dài cung giữa 2 profin của 2 răng kề nhau đo bên trên vòng chia. Ta rất cần phải có m tức là modun của bánh là đại lượng đặc thù cho kích thước của răng

Công thức tính: P = m.π

Vòng đỉnh:

Vòng đỉnh là con đường tròn trải qua đỉnh răng. Kí hiệu là D

Công thức tính:  D=m(z+2)

Trong đó:

m: Modul bánh răng

Z: số bánh răng

*

Vòng đáy:

Vòng đáy là vòng tròn đi qua đáy răng, cùng kí hiệu là da

Công thức tính: da=m(z−2.5)

Vòng chia:

Vòng chia là đường tròn tiếp xúc với cùng một đường tròn tương ứng của bánh răng khác khi 2 bánh răng ăn khớp với nhau

Công thức tính: d = m.Z

Số răng:

Z là số răng của bánh răng

Công thức tính: Z = d/m

Ngoài ra, số răng nhỏ tuổi nhất: Zmin = 17

Modun:

Modun là thông số đặc biệt nhất của bánh răng, toàn bộ các thông số kỹ thuật của bánh răng đều có thể tính toán qua modun của bánh răng

Công thức tính: m = P/π  cực hiếm modun thường từ 0.05 đến 100 mm

Chú ý: Mođun là thông số quan trọng nhất và hai bánh răng muốn ăn khớp với nhau thì Modun phải bởi nhau

Chiều cao răng:

Chiều cao răng là khoảng cách hướng trọng điểm giữa vòng đỉnh với vòng đáy.

Bạn đang xem: Mô đun bánh răng là gì

Chiều cao đầu răng ha là khoảng cách hướng trọng điểm giữa vòng đỉnh và vong chia.

Công thức tính: ha = m

Chiều cao chân răng hf là khoảng cách hướng trung tâm giữa vòng chia và vòng đáy

Công thức tính: hf = 1.25m

Chiều cao răng: h = ha + hf = 2.25m

Chiều dày răng:

Chiều dày răng là độ nhiều năm cung tròn giữa 2 profin của một răng đo bên trên vòng tròn chia

Công thức tính: St = P/2 = m/2

Chiều rộng rãnh răng:

Chiều rộng lớn rãnh răng là độ nhiều năm cung tròn đo bên trên vòng phân chia của một rãnh răng

Công thức tính: Ut= P/2 = m/2

*

Thông số bánh răng

Chiều cao đỉnh răng: Khoảng cách hướng chổ chính giữa giũa vòng chia và vòng đỉnh của bánh răng. Nói cách khác, sẽ là phần độ cao răng phía bên ngoài vòng chia.

Khoảng giải pháp tâm: Là khoảng cách giữa nhị bánh răng hoặc khoảng cách tính bởi phân nửa tổng của hai 2 lần bán kính vòng chia.

Chiều dầy răng: Là chiểu nhiều năm dây trương cung chắn răng trên vòng chia.

Bước vòng: Là khoảng cách từ một điểm răng đến điểm tương ứng trên răng tiếp theo sau đo bên trên vòng chia.

Chiều dầy răng đo theo cung: Là chiều dài cung chắn răng đo bên trên vòng chia.

Khe hở phía tâm: Là khoảng cách hướng trọng điểm giữa đỉnh của một răng và đáy của rãnh răng đối tiếp với nó.

Chiều cao chân răng: Là khoảng cách hướng trung tâm giữa vòng phân chia và vòng chân răng.

Bước (ở bánh răng hệ inch): là tỉ số giữa số răng của bánh răng và 2 lần bán kính vòng chia. Ví du một bánh răng pitch 10 và 2 lần bán kính vòng phân chia 3 inch sẽ có được số răng là 3 X 10 tuyệt 30 răng.

Đường thân khai: là con đường cong tạo bởi vì tập hợp các vết của một điểm trên phố thẳng khi cho đường thẳng kia lăn trượt bên trên một con đường tròn.

Bước răng con đường tính: là khoảng cách từ một điểm bên trên một răng của thanh răng tới điểm tương ứng trên răng kế tiếp.

Môđun (bánh răng hệ mét): 

Môđun (bánh răng hệ mét): là đại lượng tính bằng tỉ số giữa đường kính vòng phân tách và số răng của bánh răng. Công thức tính modun bánh răng đúng cùng modun là đại lượng độ nhiều năm có đơn vị đo là mm, trong khi pitch (bước) chỉ là một tỉ số.

Đường kính ngoài: là 2 lần bán kính ngoài cùng của bánh răng, tính bằng 2 lần bán kính vòng phân chia cộng nhì lần độ cao đỉnh răng.

Vòng chia (inch): Đường tròn có bán kính bằng một nửa đường kính vòng phân chia với tâm ở trục bánh răng.

Chu vi bước: Chu vi vòng chia.

Đường kính vòng chia: bằng đường kính ngoài của bánh răng trừ đi haí lần độ cao đỉnh răng.

Góc áp lực: là góc tạo vày đường thẳng trải qua điểm tiếp xúc của hai răng đối tiếp, với tiếp tuyến với tất cả hai vòng tròn cơ sở và con đường thẳng vuông góc với đường nối trung tâm của nhì bánh răng.

Vòng chân răng: là vòng tròn đi qua những chân răng.

Chiều cao răng: tổng chiều cao răng bằng độ cao đầu răng cùng với độ cao chân răng.

Xem thêm: Bài 119 Trang 99 Sgk Toán 6 Tập 1, Bài 119 Trang 100 Sgk Toán 6 Tập 1

Chiều cao làm việc của răng: là khoảng cách từ đỉnh răng trên bánh răng đầu tiên tới đỉnh răng đối tiếp bên trên bánh răng thiết bị hai, gồm độ lớn bằng hai lần độ cao đỉnh răng.