Đôi khi, bạn học tiếng Anh hoảng sợ khi bắt gặp những từ ‘lạ’ trên facebook xuất xắc youtube như: gonna, wanna, kinda…Vậy đó là đầy đủ từ gì? Thực ra, chúng là hầu như từ viết tắt được hình thành bởi nói quá nhanh; ví dụ, lúc nói “lots + of” vô cùng nhanh, thì âm đó sẽ trở thành “Lotsa”. Hãy cùng học các từ viết tắt hay gặp này nhé!


*

movingthenationforward.com

1. Wanna (Want + to): muốn làm gì đó

I wanna/don’t wanna go home. Tớ muốn/không hy vọng đi về nhà.Bạn sẽ xem: Gimme là gì

Do you wanna see a movie? Cậu mong xem phim không?

2. Gonna (Going + to): sẽ

I’m not gonna tell you. Tớ sẽ không nói đến cậu đâu.Bạn đang xem: Gimme là gì

Where are you gonna go? Cậu sẽ đi đâu thế?

3. Whatcha (What + are + you): bạn…cái gì vậy

Whatcha gonna do now? Bây giờ cậu đã làm cái gì?

Whatcha doing? Cậu đang làm đồ vật gi vậy?

4. Gimme (Give + me): gửi tôi

Gimme more. Đưa thêm cho tôi.Bạn đang xem: Gimme là gì

Can you gimme a hand? Bạn hoàn toàn có thể giúp tôi một tay chứ?

(Give a hand: góp một tay)

5. Gotta (got + to): vừa có

I’ve gotta go now. Tớ vừa bắt buộc đi hiện nay rồi.

Bạn đang xem: Lemme là gì

Have they gotta work? Họ vừa có việc làm phải không?

6. Lotsa (lots + of): cực kỳ nhiều

It needs lotsa time. Nó nên rất nhiều thời gian (để làm xong).

I’ve gotta lotsa work to do. Tôi còn rất nhiều việc yêu cầu làm.

7. Innit (isn’t + it): không phải vậy à

That’s crazy, innit? Điều kia thật điên rồi, không buộc phải thế sao?

Innit? Không phải vậy à?

8. Ain’t (be / have + not): không/chưa

He ain’t listening. Anh ta đang không nghe.

You ain’t my mom! Cậu chưa hẳn là bà mẹ tớ đâu!


*

movingthenationforward.com

9. Kinda (kind + of): kiểu như, khá là

She’s kinda cute. Cô ấy trông khá là đẹp tươi đấy.

Are you kinda mad at me? Cậu hình dạng như phạt khùng với tôi phải không?

10. Lemme (Let + me): nhằm tôi

Lemme go! Để tôi đi!

11. Outta (Out + of): (ra) khỏi/ngoài

Get outta here right now! Đi ra khỏi đây ngay lập tức!

12. I’mma (I + am + going + to): tôi sẽ/sắp

I’mma get outta this car. Tôi đang rời khỏi chiếc xe này.

13. Hafta (Have + to): phải

I hafta do it. Tôi buộc phải làm điều đó.

I hafta go to school everyday. Tôi ngày nào thì cũng phải cho tới trường.

14. Shoulda/Coulda/Woulda (should / could / would + have): nên/có thể/sẽ 

It coulda been worse. (Thật may mắn) Nó rất có thể đã trở cần tệ hơn. 

I shoulda never gotten married. Tôi (lẽ ra) bắt buộc không lúc nào cưới.

Xem thêm: Giải Bài 10 Trang 9 Sgk Toán 6 Tập 2, Giải Bài 10 Trang 9

15. Dunno (Don’t, doesn’t know): không biết

Hãy lưu giữ lại các từ này và reviews mỗi ngày nha!

movingthenationforward.com English được ra đời tại Singapore vì chưng movingthenationforward.com International Pte.Ltd với quy mô học trực tuyến 1 kèm 1 gồm sứ mệnh kết nối người học và tín đồ dạy giờ đồng hồ anh bên trên toàn nuốm giới.