Khu phượt tiếng Anh là tourist area, phiên âm là ˈtɔː.rɪst ˈeə.ri.ə, là nơi tài năng nguyên lôi kéo về tự nhiên, được quy hoạch và chi tiêu phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu phong phú và đa dạng của khách hàng du lịch.Bạn sẽ xem: Khu du ngoạn tiếng anh là gì

Khu du lịch tiếng Anh là tourist area.Bạn đang xem: Khu phượt sinh thái giờ anh là gì


*

Phiên âm là /ˈtɔː.rɪst ˈeə.ri.ə/.

Bạn đang xem: Khu du lịch sinh thái tiếng anh là gì

Khu du lịch là nơi tài năng nguyên lôi cuốn về từ nhiên, được quy hướng và chi tiêu phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu nhiều mẫu mã của khách hàng du lịch.


*

Một số từ vựng giờ Anh liên quan đến khu du lịch:

Ecotourism /ˈiːkəʊtʊərɪzəm/: Khu phượt sinh thái.

Tourism /ˈtʊə.rɪ.zəm/: Ngành du lịch.

Tourist /ˈtʊə.rɪst/: khách hàng du lịch.

Traveller /ˈtræv.əl.ər/: khách du lịch.

Domestic travel /dəˈmes.tɪk ˈtræv.əl/: du lịch nội địa.

High season /haɪ ˈsiːzn/: Mùa cao điểm.

Low season /ləʊˈsiːzn/: Mùa ít khách.

Guide /gaɪd/: gợi ý viên.

Guide book /gaɪd bʊk/: Sách hướng dẫn.

Ticket /ˈtɪk.ɪt/: Vé.

Package tour /ˈpæk.ɪdʒ ˌtʊər/: Tour trọn gói.

Travel agency /ˈtræv.əl ˈeɪ.dʒən.si/: Đại lý du lịch.

Campsite /ˈkæmp.saɪt/: Địa điểm cắn trại.

Mẫu câu giờ Anh liên quan đến khu vực du lịch:

About 6km from the centre of Bien Hoa thành phố in Dong Nai Province and about 30km away from the centre of hcm City, Buu Long tourist area is a convenient one day trip for Ho đưa ra Minh đô thị residents or tourists.

Cách trung tâm thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai khoảng chừng 6km và bí quyết trung tâm tp hcm khoảng 30km, khu du lịch Bửu Long là một chuyến du ngoạn trong ngày tiện lợi dành cho người dân hoặc khách du lịch Thành phố hồ Chí Minh.

The Fallsview Tourist Area in Niagara Falls, Ontario, Canada is the main tourist attraction surrounding the Falls.

Khu du lịch Fallsview sinh sống thác Niagara, Ontario, Canada là vị trí thu hút khách du lịch xung quanh.

Xem thêm: Thực Sự Thì Thời Kỳ Phục Hưng Là Gì ? Thời Kỳ Phục Hưng Là Gì

Tam Dao tourist area is located in Hanoi, the wonderful scenic spot is an ideal destination for a vacation in the North of Vietnam.

Bài viết khu du lịch tiếng Anh là gì được tổng hợp vị giáo viên trung trung khu tiếng Anh movingthenationforward.com.