Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Install là gì

*
*
*

install
*

install /in"stɔ:l/ (install) /in"stɔ:l/ ngoại đụng từ đặt (hệ thống đồ vật móc, hệ thống sưởi...); đặt (ai) vào (nơi nào, tình trạng nào...) có tác dụng lễ nhậm chức cho (ai)
lắp đặtnormal install: sự lắp đặt chuẩnlắp rápthiết bịthiết lậptrang bịLĩnh vực: xây dựnggágắn rápLĩnh vực: cơ khí & công trìnhlắp đặt (kỹ thuật)abbreviated installcài đặt gọnfull installsự thiết lập đầy đủinstall programchương trình mua đặtmanual installcài để thủ côngnormal installcài để chuẩnnormal installsự setup chuẩnupdate installsự cài đặt cập nhật
*

*

*

install

Từ điển Collocation

install verb

ADV. properly, safely Make sure the equipment is properly installed. (figurative) She saw her guests safely installed in their rooms & then went downstairs. | easily The loft ladder is easily installed. | successfully | professionally A professionally installed alarm will cost from about £500.

VERB + INSTALL be easy to, be simple to The switches are cheap khổng lồ buy & easy to install.

PHRASES newly/recently installed a recently installed swimming pool

Từ điển WordNet
Xem thêm: Giải Bài 23 Trang 83 Sgk Toán 6 Tập 2 3 Trang 83, Bài 23 Trang 83 Sgk Toán 6 Tập 2

Microsoft Computer Dictionary

vb. Khổng lồ set in place và prepare for operation. Operating systems & application programs commonly include a disk-based installation, or setup, program that does most of the work of preparing the program to work with the computer, printer, and other devices. Often such a program can kiểm tra for devices attached to the system, request the user to lớn choose from sets of options, create a place for the program on the hard disk, và modify system startup files as necessary.

File Extension Dictionary

Likely a Text File

English Synonym & Antonym Dictionary

instal|installs|instals|installed|installingsyn.: admit establish fix inaugurate instate let in place plant put in receive phối