Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: "identity" là gì? nghĩa của từ identity trong tiếng việt

*
*
*

identity
*

Identity (Econ) Đồng độc nhất vô nhị thức.+ Một phương trình đúng theo khái niệm hay có chức năng xác định một vươn lên là nào đó.
identity /ai"dentiti/ danh từ
tính đồng nhất; sự tương đương hệta case of mistaken identity: trường phù hợp nhầm lẫn hai fan vì như là hệt cá tính, đặc tính; đường nét để nhận biết; đường nét để nhấn dạng, đường nét để nhận diện (của tín đồ nào, đồ dùng gì...) (toán học) đồng nhất thứcđồng nhấtidentity element: phần tử đồng nhấtidentity gate: cổng đồng nhấtidentity gate: cửa đồng nhấtidentity homomorphism: đồng cấu đồng nhấtidentity link: links đồng nhấtidentity mapping: ánh xạ đồng nhấtidentity morphism: cấu xạ đồng nhấtidentity number: số đồng nhấtidentity operation: làm việc đồng nhấtidentity operation: phép toán đồng nhấtidentity token: token đồng nhấtidentity token: mã thông tin đồng nhấtidentity token: thẻ thông báo đồng nhấtidentity unit: đơn vị đồng nhấtidentity unit: bộ đồng nhấtlaw of identity: qui định đồng nhấtpolynomial identity: nhất quán thức đa thứctrigonometrical identity: đồng điệu thức lượng giácLĩnh vực: toán và tinđồng duy nhất thứcpolynomial identity: đồng hóa thức nhiều thứctrigonometrical identity: đồng nhất thức lượng giácmã đồng nhấtphép đồng nhấtGiải mê thích VN: Là phép chồng xếp topo của một lớp đối tượng người tiêu dùng (đầu vào) với cùng một lớp đối tượng người tiêu dùng vùng (được đồng nhất). Cùng với mỗi đối tượng người tiêu dùng của lớp đầu vào, thực hiện phép giao với các đối tượng người tiêu dùng trong lớp được đồng nhất, tạo nên các đối tượng người dùng mới thuộc kiểu đối tượng người sử dụng với lớp đầu vào. Ví dụ, một tuyến đường (kiểu đối tượng đường, lớp đầu vào) đi qua hai thành phố (lớp được đồng nhất) sẽ bóc tách thành hai đối tượng người dùng đường, mỗi đối tượng người sử dụng có nằm trong tính của tuyến phố đó và của tp mà nó đi qua. So sánh với intersect (giao) với union (hợp).Subscriber identity module (SIM)môđun dấn dạng mướn baocalling party identity message CIMthông báo dìm dạng phía call điện thoạicomponent of the identitythành phần của đối kháng vịgroup gọi identitymã nhấn dạng cuộc gọi nhómidentity badgethẻ hiệu nhận dạngidentity elementphần tử đối chọi vịđồng tuyệt nhất thứcgiám địnhnhận dạngnhận diệnidentity the payee of a cheque: thừa nhận diện người lãnh tiền chi phiếunhận ranhận rõsự đồng nhấtaccounting identity: sự đồng điệu kế toánsự giống nhau hoàn toàntính đồng nhấtcorporate identitysự nhận thấy công tycultural identity cardthẻ minh chứng thuộc khối văn hóaidentity cardthẻ căn cướcidentity cardthẻ học tập sinhidentity certificatechứng thư hộ tịchidentity certificatecông bệnh thưidentity of sealssự giống bé dấuidentity of signaturesự giống như chữ kýidentity papersgiấy căn cướcidentity papersgiấy hội chứng nhân thântask identitysự xác minh nhiệm vụ

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): identification, identity, identify, identifiable, unidentified


*

*

*

identity

Từ điển Collocation

identity noun

ADJ. true | assumed, false He was discovered living under an assumed identity in South America. | mistaken This is obviously a case of mistaken identity. | new | common, corporate, cultural, national, personal, political, racial, sexual

VERB + IDENTITY create, develop, establish, forge They are still struggling to lớn establish their identity as a political party. The company forged its own identity by producing specialist vehicles. | give sb/sth He felt that having a job gave him an identity. | maintain, preserve Many minority groups are struggling to maintain their cultural identity. | thua | change He changed his identity and moved abroad on his release from prison. | assume She was given a false passport và assumed a new identity. | disclose, reveal He refused khổng lồ reveal the identity of his client. | discover, find out | guess It was easy to guess the identity of the thief. | conceal, hide, keep secret, protect Her voice was disguised to lớn conceal her identity.

IDENTITY + NOUN bracelet, tag | card, documents, papers | code | parade The victim picked out her attacker in an identity parade. | crisis The country suffered from an identity crisis for years after the civil war.

PREP. ~ as Scotland has never lost its identity as a separate nation.

PHRASES proof of identity The police officer asked him for proof of identity. | a tìm kiếm for identity His tìm kiếm for his cultural identity took him to lớn where his parents were born. | a sense of identity

Từ điển WordNet


n.

the individual characteristics by which a thing or person is recognized or known

geneticists only recently discovered the identity of the gene that causes it

it was too dark khổng lồ determine his identity

she guessed the identity of his lover
Xem thêm: Ý Nghĩa Của Chiều Dài Cơ Sở Xe Là Gì ? Chiều Dài Cơ Sở Xe Ô Tô Được Tính Như Thế Nào

English Synonym and Antonym Dictionary

identitiessyn.: identicalness identity element identity operator indistinguishability individuality personal identity