Toán 6 bài tập cuối chương II giúp các em học viên lớp 6 tham khảo, biết bí quyết giải tổng thể các bài bác tập SGK Toán 6 Tập 1 trang 56 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bạn đang xem: Giải toán 6 trang 56 kết nối tri thức với cuộc sống

Với lời giải cụ thể bài tập Toán 6 này, còn hỗ trợ các em học sinh ôn tập và củng cố những dạng bài bác tập vào chương 2, cũng giống như rèn luyện kỹ năng giải môn Toán thiệt tốt. Dựa vào đó, đang đạt tác dụng cao trong các bài kiểm tra, bài bác thi sắp tới. Chi tiết mời những em thuộc theo dõi nội dung bài viết dưới phía trên của movingthenationforward.com:


Giải Toán 6 bài bác tập cuối chương II sách Kết nối học thức với cuộc sống

Giải Toán 6 Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày trang 56 tập 1

Giải Toán 6 Kết nối học thức với cuộc sống trang 56 tập 1

Bài 2.53

Tìm x ∈ 50; 108; 189; 1 234; 2 019; 2 020 sao cho:

x - 12 phân chia hết mang lại 2;x - 27 phân tách hết mang đến 3;x + trăng tròn chia hết cho 5;x + 36 phân chia hết mang lại 9.

Hướng dẫn giải

- dấu hiệu chia hết đến 2: những số bao gồm chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 8 thì chia hết mang lại 2 và chỉ gần như số đó bắt đầu chia hết mang đến 2.

- dấu hiệu chia hết mang đến 5: những số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết đến 5 với chỉ phần đông số đó mới chia hết mang lại 5.

- tín hiệu chia hết mang lại 3: các số có tổng những chữ số phân chia hết mang lại 3 thì phân tách hết đến 3 và chỉ hầu như số đó bắt đầu chia hết đến 3.

- tín hiệu chia hết cho 9: các số có tổng những chữ số phân chia hết đến 9 thì phân tách hết đến 9 với chỉ mọi số đó mới chia hết cho 9.

Gợi ý đáp án:

a) x - 12 phân tách hết mang lại 2

Mà 12 phân chia hết mang lại 2 phải x phân tách hết mang lại 2

Vậy cực hiếm của x thỏa mãn nhu cầu là 50, 108, 1 234, 2 020.

b) x - 27 phân tách hết mang đến 3;

Mà 27 chia hết đến 2 đề xuất x phân chia hết mang đến 3


Vậy giá trị của x thỏa mãn nhu cầu là 108, 189, 2 019.

c) x + trăng tròn chia hết cho 5;

Mà 20 chia hết đến 5 cần x chia hết mang lại 5

Vậy cực hiếm của x vừa lòng là 50, 2 020.

d) x + 36 phân chia hết đến 9

Mà 36 phân tách hết mang lại 9 phải x chia hết cho 9

Vậy quý giá của x thỏa mãn là 108, 189

Bài 2.54

Thực hiện phép tính sau rồi phân tích tác dụng ra quá số nguyên tố

142 + 52 + 22400 : 5 + 40

Hướng dẫn giải

Muốn phân tích một số trong những tự nhiên a lớn hơn 1 ra vượt số nhân tố ta rất có thể làm như sau:

Kiểm tra xem 2 liệu có phải là ước của a hay không. Nếu không ta xét số nguyên tố 3 và cứ như thế đối với các số nguyên tố mập dần.Giả sử x là cầu nguyên tố bé dại nhất của a, ta phân chia a đến x được yêu quý b.Tiếp tục triển khai quy trình trên đối với b. Cứ tiếp tục quá trình bên trên kéo dài cho tới khi ta được mến là một vài nguyên tố.

Gợi ý đáp án:

a) 142 + 52 + 22 = 196 + 25 + 4 = 225 = 32.52

b) 400 : 5 + 40 = 80 + 40 = 120 = 23.3.5

Bài 2.55

Tìm ƯCLN với BCNN của:


a) 21 và 98


b) 36 và 54


Hướng dn gii

- ao ước tìm UCLN của nhì hay nhiều hơn thế nữa 1 số ta triển khai ba bước sau:

Bước 1: so sánh mỗi số ra thừa số nguyên tố

Bước 2: chọn ra các thừa số yếu tắc chung

Bước 3: Lập tích những thừa số vẫn chọn, từng thừa số rước với số mũ bé dại nhất của nó.


Tích chính là UCLN bắt buộc tìm.

- Để search bội chung nhỏ nhất, chúng ta cũng có thể làm theo quá trình sau đây:

Bước 1: phân tích mỗi số ra vượt số nguyên tố.

Bước 2: lựa chọn ra những thừa số nguyên tố chung và riêng.

Bước 3: Lập tích các thừa số sẽ chọn, mỗi thừa số rước với số mũ lớn nhất của nó. Tích sẽ là bội chung bé dại nhất nên tìm.

Gợi ý đáp án:


a) ƯCLN(21, 98) = 7 ;

BCNN(21, 98) = 294


b) ƯCLN(36, 54) = 18;

BCNN(36, 54) = 108


Bài 2.56

Các phân số sau đã tối giản chưa? nếu như chưa, hãy rút gọn về phân số buổi tối giản.


a)

*


b)

*


Gợi ý đáp án:

a)

*

Ta thấy ƯCLN(27, 123) = 3 buộc phải phân số đã đến chưa tối giản

Ta có

*
là phân số về tối giản

b)

*

Ta thấy ƯCLN(33, 77) = 11 buộc phải phân số đã mang lại chưa buổi tối giản

Ta gồm

*
là phân số tối giản

Bài 2.57


Thực hiện nay phép tính:


a)

*


b)

*


Gợi ý đáp án:

a) BCNN(12, 16) = 48 nên chọn mẫu phổ biến là 48

*


b) BCNN(15, 9) = 45 nên lựa chọn mẫu bình thường là 45
*

Bài 2.58

Có 12 trái cam, 18 quả xoài cùng 30 trái bơ. Mẹ mong Mai chia đông đảo mỗi loại quả kia vào những túi sao cho mỗi túi đều sở hữu cam, xoài, bơ. Hỏi Mai hoàn toàn có thể chia được không ít nhất là mấy túi quà?


Gợi ý đáp án:

Số túi quà nhiều nhất mà Mai phân tách được là ƯCLN(12, 18, 30)

Mà ƯCLN(12, 18, 30) = 6

Vậy Mai rất có thể chia được rất nhiều nhất 6 túi quà

Bài 2.59

Bác nam định kì 3 mon một lần cầm cố dầu, 6 mon một lần xoay lốp xe xe hơi của mình. Hỏi nếu bác ấy làm hai câu hỏi đó thuộc lúc vào thời điểm tháng 4 năm nay, thì gần nhất lần tiếp sau bác ấy đã cùng làm hai bài toán đó vào tháng mấy.

Gợi ý đáp án:

Số tháng không nhiều nhất tiếp sau mà bác Nam có tác dụng hai câu hỏi đó và một tháng là BCNN(3, 6) = 6

Do đó sau 6 tháng nữa chưng sẽ có tác dụng hai câu hỏi cùng một tháng.

Vậy nếu bác ấy có tác dụng hai bài toán đó cùng lúc vào thời điểm tháng 4 năm nay, thì sớm nhất lần tiếp sau bác ấy sẽ cùng có tác dụng hai bài toán đó hồi tháng 10.

Bài 2.60

Biết rằng hai số 79 và 97 là hai số nguyên tố. Hãy tra cứu ƯCLN và BCNN của hai số này.

Xem thêm: Giải Bài Tập Trang 50 Sgk Toán 5, Luyện Tập, Giải Toán Lớp 5 Trang 50,51 Bài Luyện Tập

Gợi ý đáp án:

Vì 79 với 97 là hai số nguyên tố yêu cầu ƯCLN(79, 97) = 1 và BCNN(79, 97) = 79.97 = 7 663

Bài 2.61

Biết nhị số 3a.52 cùng 33.5b tất cả ƯCLN là 33.52 và BCNN là 34.53. Tra cứu a và b

Gợi ý đáp án:

Ta có: ƯCLN.BCNN = 33.52.34.53 = 37.55

= 3a.52.33.5b = 3a+3.5b+2

Do đó a + 3 = 7 cùng b + 2 = 5 bắt buộc a = 4 với b = 3

Bài 2.62

Bài toán cổ:

Bác kia chăn vịt khác thườngBuộc đi mang đến được chẵn hàng bắt đầu ưaHàng 2 xếp thấy không vừaHàng 3 xếp vẫn còn đó thừa một conHàng 4 xếp vẫn chưa trònHàng 5 xếp thiếu hụt một con new đầyXếp thành mặt hàng 7, rất đẹp thayVịt bao nhiêu? Tính được ngay bắt đầu tài.

(Biết số vịt không tới 200 con)

Gợi ý đáp án:

Gọi số vịt là x (x x bao gồm chữ số tận cùng là 9

Vì số vịt xếp được thành 7 hàng phải x phân chia hết đến 7

Do đó x ∈ bội của 7 , bao gồm chữ số tận thuộc là 9 cùng x nhỏ nhiều hơn 200, cần x ∈ 49; 119; 189