(Delta ABC:) (left. eginarraylAB = AC\widehat A_1 = widehat A_2endarray ight} Rightarrow BD = DC)
Bạn đang xem: Giao điểm của 3 đường phân giác

*

Tam giác $ABC$ (hình vẽ) có bố đường phân giác giao nhau tại $I$. Khi đó

(eginarraylwidehat A_1 = widehat A_2,widehat B_1 = widehat B_2,widehat C_1 = widehat C_2.\ID = IE = IFendarray)

II. Những dạng toán thường gặp

Dạng 1: minh chứng hai đoạn thẳng bởi nhau, nhị góc bằng nhau

Phương pháp:

Sử dụng những tính chất:

+ Ta sử dụng định lý: Điểm vị trí tia phân giác của một góc thì phương pháp đều nhì cạnh của góc đó

(left. eginarraylM in Oz\MA ot Ox;MB ot Oyendarray ight} )(Rightarrow MA = MB)

+ Giao điểm của hai tuyến đường phân giác của hai góc trong một tam giác nằm trê tuyến phố phân giác của góc thứ ba

+ Giao điểm những đường phân giác của tam giác bí quyết đều bố cạnh của tam giác.Bạn đang xem: Giao điểm của tía đường phân giác call là gì

Dạng 2: chứng minh hai góc bởi nhau

Phương pháp:

Dạng 3: chứng minh tia phân giác của một góc

Phương pháp:

Ta sử dụng một trong số cách sau:

- thực hiện định lý: Điểm nằm bên trong một góc và biện pháp đều hai cạnh của góc thì nằm trên tia phân giác của góc đó.

- áp dụng định nghĩa phân giác

- chứng minh hai góc cân nhau nhờ nhị tam giác bằng nhau

Dạng 4: bài toán về mặt đường phân giác với những tam giác đặc biệt (tam giác cân, tam giác đều)

Phương pháp:

Ta áp dụng định lý: vào một tam giác cân, đường phân giác của góc ở đỉnh đồng thời là con đường trung tuyến đường của tam giác đó.

Dạng 5: các dạng toán khác

Mục lục - Toán 7 CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC bài bác 1: Tập hòa hợp Q những số hữu tỉ bài bác 2: Cộng, trừ những số hữu tỉ bài 3: Nhân, chia các số hữu tỉ bài bác 4: giá trị hoàn hảo của một số trong những hữu tỉ. Cộng-trừ-nhân-chia số thập phân bài xích 5: Lũy vượt của một trong những hữu tỉ bài xích 6: tỉ lệ thành phần thức bài xích 7: tính chất cơ phiên bản của hàng tỉ số bằng nhau bài xích 8: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần trả bài xích 9: có tác dụng tròn số bài bác 10: Số vô tỉ. Có mang về căn bậc nhì bài xích 11: Số thực bài bác 12: Số hữu tỉ. Số thực CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ bài bác 1: Đại lượng tỉ lệ thành phần thuận bài 2: Đại lượng tỉ lệ nghịch bài xích 3: Hàm số. Phương diện phẳng tọa độ bài 4: Đồ thị hàm số y=ax (a không giống 0) bài 5: Ôn tập chương 2: Hàm số cùng đồ thị CHƯƠNG 3: THỐNG KÊ bài xích 1: thu thập số liệu, thống kê, tần số bài xích 2: Bảng tần số của dấu hiệu bài bác 3: Biểu đồ. Số trung bình cùng và mốt của dấu hiệu bài 4: Ôn tập chương 3: những thống kê CHƯƠNG 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ bài bác 1: có mang về biểu thức đại số bài 2: quý giá của một biểu thức đại số bài xích 3: Đơn thức bài 4: Đơn thức đồng dạng bài xích 5: Đa thức bài xích 6: cùng trừ đa thức bài 7: Đa thức một biến chuyển bài bác 8: cộng trừ đa thức một phát triển thành bài xích 9: Nghiệm của đa thức một đổi mới bài xích 10: Ôn tập chương 4: Biểu thức đại số CHƯƠNG 5: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC, ĐƯỜNG THẲNG tuy nhiên SONG bài bác 1: hai góc đối đỉnh bài 2: hai tuyến đường thẳng vuông góc bài xích 3: những góc tạo vị một con đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng bài 4: hai đường thẳng tuy vậy song.Tiên đề Ơ-clit về hai tuyến đường thẳng song song bài bác 5: trường đoản cú vuông góc đến tuy nhiên song bài bác 6: Định lý CHƯƠNG 6: TAM GIÁC bài 1: Tổng ba góc của một tam giác bài 2: hai tam giác đều nhau bài 3: trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh-cạnh-cạnh bài bác 4: trường hợp đều nhau thứ nhị của tam giác cạnh-góc-cạnh bài 5: trường hợp đều bằng nhau thứ cha của tam giác góc-cạnh-góc bài xích 6: Tam giác cân nặng bài bác 7: Định lý Pytago bài bác 8: những trường hợp đều nhau của tam giác vuông bài 9: Ôn tập chương 6: TAM GIÁC CHƯƠNG 7: quan liêu HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ trong TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY trong TAM GIÁC bài bác 1: tình dục giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác bài xích 2: quan hệ giữa đường vuông góc và con đường xiên, đường xiên và hình chiếu bài 3: quan hệ tình dục giữa cha cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác bài 4: đặc thù ba mặt đường trung con đường của tam giác bài 5: đặc điểm ba đường phân giác bài bác 6: đặc điểm đường trung trực của đoạn thẳng, của tam giác bài 7: đặc thù ba mặt đường cao của tam giác bài bác 8: Ôn tập chương 7


Xem thêm: Giải Bài 173 Trang 67 Sgk Toán 6 Tập 2, Bài 173 Trang 67 Sgk Toán 6 Tập 2

*

học tập toán trực tuyến, tìm kiếm kiếm tài liệu toán và share kiến thức toán học.