Giải toán lớp 8 trang 35, 36 SGK tập 1: Phân thức đại số đầy đủ cung ứng các em học sinh củng cố kiến thức và phát âm rõ phương pháp giải các dạng bài bác tập trong sách giáo khoa
Nội dung bài viết

Trả lời một số câu hỏi trong SGK Toán lớp 8 tập 1 trang 35Giải bài bác tập SGK Toán trang 36 lớp 8 tập 1 

Giải bài tập Sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 35, 36 tập 1: Phân thức đại số với các giải thuật chi tiết, rõ ràng đã được tổng hòa hợp và tinh lọc theo form chương trình đào tạo và huấn luyện môn Toán lớp 8. Mong muốn những tài liệu hữu ích này để giúp quý thầy cô và những em học viên ôn luyện với củng cố kỹ năng và kiến thức về môn Toán. 

Trả lời một số thắc mắc trong SGK Toán lớp 8 tập 1 trang 35

Mời các em học sinh cùng tham khảo một vài lời giải cụ thể dưới đây:

Trả lời thắc mắc 1 Toán lớp 8 SGK Tập 1 trang 35: 

Em hãy viết một phân thức đại số

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi 2 SGK Tập 1 trang 35 Toán lớp 8 

Một số thực a bất kỳ có phải là một phân thức không? do sao?

Lời giải

Một số thực a bất cứ có là một phân thức bởi nó viết được bên dưới dạng A/B trong các số đó A, B là hầu như đa thức và B khác đa thức 0

Ví dụ:

*

Trả lời thắc mắc 3 SGK trang 35 Toán lớp 8 Tập 1

Có thể kết luận

*

hay không?

Lời giải

Ta có: 3x2y.2y2 = 6xy3.x = 6x2y3

*
frac3x^2y6xy^3=fracx2y^2"/>

Trả lời câu hỏi 4 Toán lớp 8 SGK Tập 1 trang 35

Xét xem hai phân thức

*
fracx3 & fracx^2+2x3x+6"/>

có cân nhau không?

Lời giải

Trả lời câu hỏi 5 Toán lớp 8 Tập 1 SGK trang 35

Bạn quang đãng nói rằng:

*

Còn bạn Vân thì nói:

*

Lời giải

Ta có: 3x.3 = 9x ≠3x + 3 ⇒ bạn Quang nói sai

(3x + 3).x = 3x(x +1) = 3x2 + 3x ⇒ chúng ta Vân nói đúng

Giải bài tập SGK Toán trang 36 lớp 8 tập 1 

Mời các em học viên tham khảo lời giải cụ thể của các bài tập vào sách giáo khoa bên dưới đây:

Giải bài 1 trang 36 SGK Toán tập 1 lớp 8

Dùng định nghĩa hai phân thức bởi nhau chứng minh rằng:

Lời giải:

Áp dụng quan niệm hai phân thức bằng nhau: AB=CDAB=CD nếu AD=BCAD=BC.

Lời giải đưa ra tiết:

b) 3x(x + 5).2 = 3x.2(x + 5) = 6x(x + 5) nên

vì (x + 2)(x2 – 1) = (x + 2)(x + 1)(x – 1)

vì (x2 – x – 2)(x – 1) = x3 – 2x2 – x + 2 = (x + 1)(x2 – 3x + 2)

vì x3 + 8 = x3 + 23 = (x + 2)(x2 – 2x + 4)

Giải bài bác 2 SGK Toán lớp 8 trang 36 tập 1

Ba phân thức sau có đều nhau không?

Lời giải:

Ta có: (x2 – 2x – 3).x = x3 – 2x2 – 3x

(x2 + x)(x – 3) = x3 – 3x2 + x2 – 3x = x3 – 2x2 – 3x

Nên (x2 – 2x – 3)x = (x2 + x)(x – 3)

Do đó:

Giải bài xích 3 trang 36 tập 1 SGK Toán lớp 8

Cho cha đa thức: x2 – 4x, x2 + 4, x2 + 4x. Nên lựa chọn đa thức thích hợp trong tía đa thức kia rồi điền vào chỗ trống vào đẳng thức bên dưới đây:

*

Lời giải:

Ta có: (....)(x – 4) = x.(x2 – 16)

= x(x + 4)(x – 4) = (x2 + 4x)(x – 4)

Vậy phải điền vào khu vực trống đa thức: x2 + 4x

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới trên đây để download bài giải cụ thể Sách giáo khoa toán lớp 8 trang 35, 36 tập 1 file word, pdf trọn vẹn miễn phí