Giải bài tập Toán 7 trang 114, 115, 116 giúp những em học sinh lớp 7 xem giải đáp giải các bài tập của bài xích 3: trường hợp trước tiên của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c) chương II.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 7 phần hình học

Tài liệu giải các bài tập 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 cùng với nội dung bám quá sát chương trình sách giáo khoa trang 114 mang đến trang 116 Toán lớp 7 tập 1. Thông qua đó giúp học viên lớp 7 tham khảo nắm vững vàng hơn kiến thức trên lớp. Mời các bạn cùng theo dõi bài bác tại đây.


Giải toán 7 Chương 2 bài bác 3: ngôi trường hợp đầu tiên của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

Giải bài bác tập Toán 7 trang 114 Tập 1Giải bài xích tập Toán 7 trang 114 : rèn luyện 1Giải bài tập Toán 7 trang 114 : luyện tập 2

Lí thuyết trường hợp đều nhau cạnh - cạnh - cạnh

Tính chất: Nếu tía cạnh của tam giác này bằng tía cạnh của tam giác tê thì hai tam giác đó bởi nhau.

Xét tam giác ABC với tam giác A"B"C" có:

*


Giải bài bác tập Toán 7 trang 114 Tập 1

Bài 15 (trang 114 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Vẽ tam giác MNP biết MN = 2,5cm, NP = 3cm, PM = 5cm.


- Vẽ đoạn trực tiếp MN = 2,5cm.

- Trên và một nửa khía cạnh phẳng bờ MN vẽ cung tròn trọng tâm M bán kính 5cm, và cung tròn trung khu N nửa đường kính 3cm

- hai cung tròn cắt nhau tại p Vẽ các đoạn trực tiếp MP, NP ta được tam giác MNP.


Bài 16 (trang 114 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Vẽ tam giác ABC biết độ dài mỗi cạnh bởi 3cm. Tiếp nối đo từng góc của từng tam giác


Vẽ tam giác ABC

- Vẽ cạnh AB có độ dài bằng 3 cm.

Xem thêm: Mf Là Gì - Mf Có Nghĩa Là Gì

- bên trên một nửa khía cạnh phẳng bờ AB thứu tự vẽ nhì cung tròn tại A và B có nửa đường kính 3 cm

- nhị cung tròn này giảm nhau trên C. Nối các điểm A, B, C ta được tam giác ABC đề nghị vẽ.Đo mỗi góc của tam giác ABC ta được: góc A = góc B = góc C = 60º


Bài 17 (trang 114 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Trên từng hình 68, 69, 70 có các tam giác nào đều nhau ? vị sao


- Hình 68

Xét tam giác ABC cùng tam giác ABD có:

AB = AB (cạnh chung)

AC = AD (gt)

BC = BD (gt)

Vậy ΔABC = ΔABD (c.c.c)

- Hình 69

Xét tam giác MNQ cùng tam giác QPM có:

MN = QP (gt)

NQ = PM (gt)

MQ cạnh chung

Vậy ΔMNQ = ΔQPM (c.c.c)

- Hình 70

Xét tam giác EHI cùng tam giác IKE có:

EH = IK (gt)

HI = KE (gt)

EI = IE (cạnh chung)

Vậy ΔEHI = ΔIKE (c.c.c)

Xét tam giác EHK cùng tam giác IKH có:

EH = IK (gt)

EK = IH (gt)

HK = KH (cạnh chung)

Vậy ΔEHK = ΔIKH (c.c.c)


Giải bài bác tập Toán 7 trang 114 : luyện tập 1

Bài 18 (trang 114 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Xét bài toán: tam giác AMB cùng tam giác ANB gồm MA = MB, na = NB (hình 71). Chứng tỏ rằng

*