- Chọn bài xích -Chia một số trong những thập phân với một số tự nhiênLuyện tập trang 64Chia một vài thập phân cùng với 10, 100, 1000, ...Chia một trong những tự nhiên cho một trong những tự nhiên nhưng mà thương tìm được là một số trong những thập phânLuyện tập trang 68Chia một số trong những tự nhiên cho một vài thập phânLuyện tập trang 70Chia một số thập phân cho một số thập phânLuyện tập trang 72Luyện tập chung trang 72Luyện tập tầm thường trang 73Tỉ số phần trămGiải toán về tỉ số phần trămLuyện tập trang 76Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo trang 76Luyện tập trang 77Giải toán về tỉ số tỷ lệ tiếp theo trang 78Luyện tập trang 79Luyện tập chung trang 79Luyện tập chung trang 80Giới thiệu laptop bỏ túiSử dụng laptop bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

Xem cục bộ tài liệu Lớp 5: tại đây

Sách giải toán 5 rèn luyện trang 72 giúp bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán 5 để giúp đỡ bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lý và đúng theo logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống với vào những môn học tập khác:

Bài 1 (trang 72 SGK Toán 5) rèn luyện : Đặt tính rồi tính:

a) 17,55 : 3,9;

b) 0,603 : 0,09;

c) 0,3068 : 0,26;

d) 98,156 : 4,63.

Bạn đang xem: Sách giải bài tập toán lớp 5 luyện tập trang 72

Lời giải:

*
*
*

*

Bài 2 (trang 72 SGK Toán 5) luyện tập :
search x:

a) x x 1,8 = 72;

b) x x 0,34 = 1,19 x 1,02;

c) x x 1,36 = 4,76 x 4,08.

Lời giải:

a) x x 1,8 = 72

x = 72 : 1,8

x = 40

b) x x 0,34 = 1,19 x 1,02

x x 0,34 = 1,2138

x = 1,2138 : 0,34

x = 3,57

c) x x 1,36 = 4,76 x 4,08

x x 1,36 = 19,4208

x = 19,4208 : 1,36

x = 14,28.


Bài 3 (trang 72 SGK Toán 5) rèn luyện : Biết 5,2l dầu khối lượng 3,952kg. Hỏi tất cả bao nhiêu lít dầu nếu như chúng cân nặng 5,32kg?

Tóm tắt:

3,952kg : 5,2l

5,32kg : …l?

Lời giải:

1l dầu hỏa nặng:

3,952 : 5,2 = 0,76 (kg)

5,32kg dầu hỏa bao gồm có:

5,32 : 0,76 = 7 (l)

Đáp số:7l dầu hỏa.

Bài 4 (trang 72 SGK Toán 5) rèn luyện : search số dư của phép phân tách 218 : 3,7 ví như chỉ lấy mang lại hai chữ số ở đoạn thập phân của thương.

Xem thêm: Giải Bài 44 Trang 24 Sgk Toán 6 Tập 1, Tìm Số Tự Nhiên X, Biết:

Lời giải:

*

Dòng tự chữ số 8 sinh hoạt hàng đơn vị chức năng của số bị chia xuống ta thấy số dư 33 chính là 0,033.