Trên hình bên, diện tích s của hình tứ giác ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC là (13,6cm^2). Tính diện tích s của hình tứ giác ABCD, biết tỉ số diện tích s của hình tam giác BEC và ăn diện tích hình tứ giác ABED là (dfrac23).

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 171 luyện tập

*


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


- Tìm diện tích s tam giác BEC và mặc tích tứ giác ABED theo hình thức toán tìm hai số khi biết hiệu với tỉ số. 

(vẽ sơ đồ bộc lộ diện tích tam giác BEC bao gồm 2 phần và ăn mặc tích tứ giác ABED có 3 phần như thế)

- Diện tích hình tứ giác ABCD (=) diện tích tam giác BEC (+) diện tích s tứ giác ABED.


Lời giải chi tiết

Theo đề bài ta tất cả sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, hiệu số phần cân nhau là:

(3 - 2 = 1) (phần)

Diện tích hình tam giác BEC là:

(13,6 : 1 × 2 = 27,2;(cm^2))

Diện tích hình tứ giác ABED là:

(27,2 + 13,6 = 40,8;(cm^2))

Diện tích hình tứ giác ABCD là:

(40,8 + 27,2 = 68;(cm^2))

Đáp số: (68cm^2 ).

Xem thêm: Giải Bài 171 Trang 67 Sgk Toán 6 Tập 2 173 174 175 176 Trang 67 Sgk Toán 6 Tập 2

movingthenationforward.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
*
*
*

*
*

sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp movingthenationforward.com


Cảm ơn chúng ta đã sử dụng movingthenationforward.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép movingthenationforward.com gửi các thông tin đến bạn để nhận được các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.