a) Quy đồng mẫu các phân số sau:(dfrac-316,, dfrac524, , dfrac-2156)

b) Trong các phân số đang cho, phân số nào chưa về tối giản?

Từ dìm xét đó, ta rất có thể quy đồng mẫu những phân số này như vậy nào?
Bạn đang xem: Giải sgk toán 6 tập 2 trang 19

Hướng dẫn: Muốn quy đồng mẫu số các phân số với mẫu dương ta làm cho như sau

Bước 1: TìmBC của các mẫu hay là BCNN

Bước 2: kiếm tìm thừa số phụ của mỗi mẫu mã (bằng phương pháp chia mẫu bình thường cho từng chủng loại riêng)

Bước 3: Nhân tử và mẫu mã của từng phân số với quá số phụ tương ứng

Bài giải:

a)

Bước 1: search MSC

(Tìm BCNN của(16, , 24, , 56)để tìm MSC)

(16 = 2^4; , 24 = 2^3 . 3; , 56 = 2^3 . 7)

(BCNN(16, , 24, , 56) = 2^4 . 3 . 7 = 336)

Vậy MSC là(336)

Bước 2: Tìm thừa số phụ

Thừa số phụ của(16)là(21)

Thừa số phụ của(24)là(14)

Thừa số phụ của(56)là(6)

Bước 3: Quy đồng

(dfrac-316 = dfrac-3 . 2116 . 21 = dfrac-63336)

(dfrac524 = dfrac5 . 1424.14 = dfrac70336)

(dfrac-2156 = dfrac-21 . 656.6 = dfrac-126336)

b)

Trong các phân số trên gồm phân số(dfrac-2156)chưa về tối giản

Ta rất có thể rút gọn như sau(dfrac-2156 = dfrac-21 : 756 : 7 = dfrac-38)

Nhận xét: Để quy đồng mẫu các phân số đang cho, trước nhất ta buộc phải rút gọn các phân số đã mang đến thành phân số tối giản rồi hãy quy đồng mẫu.

Khi kia ta đi quy đồng những phân số(dfrac-316; , dfrac524; , dfrac-38)

MSC là(48)

Thừa số phụ của(16)là(3)

Thừa số phụ của(24)là(2)

Thừa số phụ của(8)là(6)

Quy đồng:

(dfrac-316= dfrac-3 . 316 . 3 = dfrac-948)

(dfrac524= dfrac5 . 224 . 2 = dfrac1048)

(dfrac-38= dfrac-3 . 68 . 6 = dfrac-1848)

 


Xem đoạn clip bài giảng và làm cho thêm bài luyện tập về bài học này tại chỗ này để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài bác tập bài bác 5: Quy đồng mẫu các phân số - rèn luyện trang 19 khác • Giải bài xích 28 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 a) Quy đồng mẫu mã các... • Giải bài xích 29 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu những phân... • Giải bài xích 30 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu những phân... • Giải bài 31 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 hai phân số tiếp sau đây có... • Giải bài 32 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu các phân... • Giải bài 33 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu các phân... • Giải bài bác 34 trang 20 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu các phân... • Giải bài bác 35 trang 20 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Rút gọn rồi quy đồng... • Giải bài 36 trang 20 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố vui: nhì bức ảnh...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học


Xem thêm: Bài 16 Trang 13 Sgk Toán 6 Tập 1 6 Trang 13, Giải Toán Lớp 6: Bài 16 Trang 13 Sgk Toán 6 Tập 1

bài xích trước bài sau