Giải toán lớp 8 trang 20, 21 SGK tập 1: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương thức dùng hằng đẳng thức đầy đủ cung cấp các em học viên củng cố kỹ năng và phát âm rõ phương thức giải các dạng bài xích tập vào sách giáo khoa
Nội dung bài viết

Trả lời một số thắc mắc trong SGK Toán lớp 8 tập 1 trang 20Một số bài bác tập ôn luyện vào SGK toán tập 1 lớp 8 trang 20, 21

Giải bài tập Sách giáo khóa Toán lớp 8 bài 7: bài xích tập và thắc mắc Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức với giải thuật chi tiết, rõ ràng được shop chúng tôi tổng hòa hợp và tinh lọc theo khung công tác sách giáo khoa Toán lớp 8. Mời quý thầy cô cùng các em học tập sinh tham khảo:

Trả lời một số câu hỏi trong SGK Toán lớp 8 tập 1 trang 20

Dưới đó là một số câu hỏi ôn luyện giúp các em học sinh nắm chắc kỹ năng trong bài Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức:

Câu hỏi 1 trang trăng tròn SGK Toán tập 1 lớp 8

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

a) x3+ 3x2+ 3x + 1;

b) (x + y)2- 9x2.

Bạn đang xem: Giải sách giáo khoa toán lớp 8

Lời giải

a) x3+ 3x2+ 3x + 1 = x3 + 3x2.1 + 3x.12 + 13 = (x + 1)3

b) (x + y)2– 9x2= (x + y)2 – (3x)2

= (x + y + 3x)(x + y - 3x)

= (4x + y)(-2x + y)

Câu hỏi 2 SGK Toán tập 1 trang trăng tròn lớp 8

Tính nhanh: 1052 – 25.

Lời giải

1052 - 25 = 1052 - 52

= (105 + 5)(105 - 5)

= 110.100

= 11000

Một số bài xích tập ôn luyện vào SGK toán tập 1 lớp 8 trang 20, 21

Mời quý thầy cô và những em học sinh cùng xem thêm lời giải cụ thể của các bài tập vào sách giáo khoa sẽ được chúng tôi tổng vừa lòng và lựa chọn lọc:

Giải bài xích 43 trang trăng tròn SGK Toán tập 1 lớp 8

Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:

a) x2+ 6x + 9 b) 10x – 25 – x2

c) 

*
 d) 
*

Lời giải:

a)x2+ 6x + 9

= x2 + 2.x.3 + 32

= (x + 3)2

b)10x – 25 – x2

= -(-10x + 25 + x2)

= -(25 – 10x + x2)

= -(52 – 2.5.x + x2)

= -(5 – x)2

*

*
"/>

*

d) 

*

*

Giải bài 44 SGK Toán lớp 8 trang trăng tròn tập 1

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x3 + 1/27

b) (a + b)3– (a – b)3

c) (a + b)3+ (a – b)3

d) 8x3+ 12x2y + 6xy2+ y3

e) –x3+ 9x2– 27x + 27

Lời giải:

a) 

*

*

*

b) (a + b)3– (a – b)3

= <(a + b) – (a – b)><(a + b)2 + (a + b).(a – b) + (a – b)2>

= (a + b – a + b)(a2 + 2ab + b2 + a2 – b2+ a2 – 2ab + b2)

= 2b.(3a2+ b2)

c) (a + b)3+ (a – b)3

= <(a + b) + (a – b)><(a + b)2 – (a + b)(a –b) + (a – b)2>

= (a + b – a + b)(a2 + 2ab + b2 – a2 + b2 + a2 – 2ab + b2)

= 2a.(a2 + 3b2)

d) 8x3+ 12x2y + 6xy2+ y3

= (2x)3 + 3.(2x)2.y + 3.2x.y2 + y3

= (2x + y)3

e) –x3+ 9x2– 27x + 27

= 27 – 27x + 9x2 – x3

= 33 – 3.32.x + 3.3.x2 – x3

= (3 – x)3

Giải bài xích 45 trang 20 tập 1 SGK Toán lớp 8

Tìm x, biết:

a) 2 – 25x2 = 0

b) 

*

Lời giải:

a.

Phương pháp giải:

- Phân tích những biểu thức làm việc vế trái thành nhân tử, tiếp đến áp dụng tính chất: 

A.B=0⇒A=0A.B=0⇒A=0 hoặc B=0B=0 

- Áp dụng hằng đẳng thức hiệu nhì bình phương.

A2−B2=(A+B)(A−B)3)A2−B2=(A+B)(A−B)

Lời giải đưa ra tiết:

2−25x2=02−25x2=0 

(√2)2−(5x)2=0(2)2−(5x)2=0

(√2−5x)(√2+5x)=0(2−5x)(2+5x)=0

⇒√2−5x=0⇒2−5x=0 hoặc √2+5x=02+5x=0

+) Với √2−5x=0⇒5x=√22−5x=0⇒5x=2 ⇒x=√25⇒x=25

+) Với √2+5x=0⇒5x=−√22+5x=0⇒5x=−2 ⇒x=−√25⇒x=−25

Vậy x=√25x=25 hoặc x=−√25

b.

Phương pháp giải:

- Phân tích các biểu thức ngơi nghỉ vế trái thành nhân tử, tiếp nối áp dụng tính chất: 

A.B=0⇒A=0A.B=0⇒A=0 hoặc B=0B=0 

- Áp dụng hằng đẳng thức bình phương một hiệu.

2)(A−B)2=A2−2AB+B22)(A−B)2=A2−2AB+B2

Lời giải bỏ ra tiết:

x2−x+14=0x2−x+14=0

x2−2.x.12+(12)2=0x2−2.x.12+(12)2=0

(x−12)2=0(x−12)2=0

⇒x−12=0⇒x=12⇒x−12=0⇒x=12

Vậy x=12.

Xem thêm: Rượu Mirin Là Gì ? Rượu Mirin Công Dụng Và Các Loại Mirin Phổ Biến

Giải bài bác 46 SGK Toán lớp 8 tập 1 trang 21

Tính nhanh:

a) 732 - 272; b) 372 - 132; c) 20022 - 22

Lời giải:

a) 732 - 272 = (73 + 27)(73 – 27) = 100.46 = 4600

b) 372 - 132 = (37 + 13)(37 – 13) = 50.24 = 100.12 = 1200

c) 20022 - 22 = (2002 + 2)(2002 – 2) = 2004 .2000 = 4008000

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới phía trên để tải về Giải toán lớp 8 SGK tập 1 trang 20, 21 file word, pdf hoàn toàn miễn phí.