*Bạn đang xem: Giải bài tập toán sách giáo khoa

• Đọc, viết, so sánh các số gồm 3 chữ số • Cộng, trừ những số có 3 chữ số ( không nhớ ) • rèn luyện trang 4 • Cộng các số có tía chữ số (có lưu giữ một lần) • rèn luyện trang 6 • Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) • luyện tập trang 8 • Ôn tập những bảng nhân • Ôn tập các bảng chia • rèn luyện trang 10 • Ôn tập về hình học • Ôn tập về giải toán • Xem đồng hồ thời trang • Xem đồng hồ (tiếp theo) • luyện tập trang 17 • rèn luyện chung trang 18

Chương 2: Phép nhân cùng phép chia trong phạm vi 1000


• Bảng nhân 6 • rèn luyện trang trăng tròn • Nhân số bao gồm hai chữ số cùng với số tất cả một chữ số (không nhớ) • Nhân số có hai chữ số cùng với số tất cả một chữ số (có nhớ) • luyện tập trang 23 • Bảng phân chia 6 • luyện tập trang 25 • tìm kiếm một trong số phần cân nhau của một vài • rèn luyện trang 26 • phân chia số tất cả hai chữ số đến số tất cả một chữ số • rèn luyện trang 28 • Phép chia hết cùng phép chia có dư • luyện tập trang 30 • Bảng nhân 7 • rèn luyện trang 32 • Gấp một số lên nhiều lần • luyện tập trang 34 • Bảng phân chia 7 • rèn luyện trang 36 • giảm đi một trong những lần • rèn luyện trang 38 • search số phân tách • luyện tập trang 40 • Góc vuông, góc không vuông • Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke • Đề-ca-mét. Héc-tô-mét • Bảng đơn vị đo độ lâu năm • rèn luyện trang 46 • thực hành thực tế đo độ dài • thực hành đo độ lâu năm (tiếp theo) • luyện tập chung trang 49 • việc giải bằng hai phép tính • việc giải bằng hai phép tính (tiếp theo) • luyện tập trang 52 • Bảng nhân 8 • rèn luyện trang 54 • Nhân số có tía chữ số cùng với số gồm một chữ số • rèn luyện trang 56 • so sánh số bự gấp mấy lần số bé • rèn luyện trang 58 • Bảng chia 8 • rèn luyện trang 60 • so sánh số nhỏ xíu bằng 1 phần mấy số bự • rèn luyện trang 62 • Bảng nhân 9 • rèn luyện trang 64 • Gam • luyện tập trang 67 • Bảng chia 9 • rèn luyện trang 69 • phân chia số gồm hai chữ số mang lại số tất cả một chữ số • phân chia số bao gồm hai chữ số mang lại số tất cả một chữ số (tiếp theo) • chia số có tía chữ số mang lại số có một chữ số • phân chia số có tía chữ số mang đến số gồm một chữ số (tiếp theo) • ra mắt bảng nhân • ra mắt bảng phân tách • rèn luyện trang 76 • rèn luyện chung trang 77 • làm cho quen cùng với biểu thức • Tính quý hiếm của biểu thức • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) • rèn luyện trang 81 • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) • rèn luyện trang 82 • rèn luyện chung trang 83 • Hình chữ nhật • hình vuông • Chu vi hình chữ nhật • Chu vi hình vuông • luyện tập trang 89 • rèn luyện chung trang 90

Chương 3: các số đến 10 000


• những số bao gồm bốn chữ số • rèn luyện trang 94 • các số gồm bốn chữ số (tiếp theo) • những số có bốn chữ số (tiếp theo) • Số 10 000 - luyện tập • Điểm làm việc giữa. Trung điểm của đoạn thẳng • luyện tập trang 99 • So sánh những số trong phạm vi 10 000 • rèn luyện trang 101 • Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 • luyện tập trang 103 • Phép trừ những số trong phạm vi 10 000 • rèn luyện trang 105 • rèn luyện chung trang 106 • tháng - năm • luyện tập trang 109 • Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính • Nhân số tất cả bốn chữ số cùng với số gồm một chữ số • luyện tập trang 114 • Nhân số có bốn chữ số cùng với số có một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 116 • phân chia số tất cả bốn chữ số mang đến số tất cả một chữ số • phân chia số bao gồm bốn chữ số mang đến số gồm một chữ số (tiếp theo) • chia số tất cả bốn chữ số mang đến số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 120 • luyện tập chung trang 120 • làm quen với chữ số La Mã • rèn luyện trang 122 • thực hành thực tế xem đồng hồ thời trang • thực hành xem đồng hồ thời trang (tiếp theo) • bài bác toán liên quan đến rút về đơn vị • luyện tập trang 129 phần 1 • luyện tập trang 129 phần 2 • Tiền nước ta • luyện tập trang 132 • làm quen với thống kê lại số liệu • làm cho quen với thống kê lại số liệu (tiếp theo) • rèn luyện trang 138

Chương 4: các số mang lại 100 000


• những số gồm năm chữ số • luyện tập trang 142 • các số bao gồm năm chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 145 • Số 100 000 - luyện tập • So sánh các số vào phạm vi 100 000 • luyện tập trang 148 • luyện tập trang 149 • diện tích s của một hình • Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông • diện tích s hình chữ nhật • luyện tập trang 153 • Diện tích hình vuông vắn • luyện tập trang 154 • Phép cộng những số trong phạm vi 100 000 • luyện tập trang 156 • Phép trừ những số trong phạm vi 100 000 • Tiền việt nam • rèn luyện trang 159 • rèn luyện chung trang 160 • Nhân số bao gồm năm chữ số với số có một chữ số • rèn luyện trang 162 • chia số có năm chữ số đến số có một chữ số • phân chia số có năm chữ số cho số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 165 • luyện tập chung trang 165 • bài toán tương quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) • luyện tập trang 167 • rèn luyện trang 167 • luyện tập chung trang 168

Chương 5: Ôn tập cuối năm


• Ôn tập các số đến 100 000 • Ôn tập các số cho 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập bốn phép tính vào phạm vi 100 000 • Ôn tập tứ phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập bốn phép tính vào phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về hình học • Ôn tập về hình học (tiếp theo) • Ôn tập về giải toán • Ôn tập về giải toán (tiếp theo) • luyện tập chung trang 177 • luyện tập chung trang 178 • rèn luyện chung trang 179


Xem thêm: Engagement Là Gì ? Vai Trò Quan Trọng Của Engagement Trong Facebook

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán lớp 3 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung •Chương 2: Phép nhân và phép phân chia trong phạm vi 1000 •Chương 3: các số mang lại 10 000 •Chương 4: các số cho 100 000 •Chương 5: Ôn tập thời điểm cuối năm