Giải bài xích tập trang 36, 37, 38 bài xích 2 đồ thị của hàm số y = ax^2 (a≠0) SGK Toán 9 tập 2. Câu 4: đến hai hàm số...

Bạn đang xem: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số


Bài 4 trang 36 sgk Toán 9 tập 2

Bài 4. Cho hai hàm số: (y = 3 over 2x^2,y = - 3 over 2x^2). Điền vào gần như ô trống của các bảng sau rồi vẽ hai vật dụng thị trên và một mặt phẳng tọa độ.

 

Nhận xét về tính chất đối xứng của hai đồ thị đối với trục Ox.

Bài giải:

Thực hiện nay phép tính cùng điền vào chỗ trống ta được bảng sau:

Vẽ vật dụng thị:

Nhận xét: Đồ thị của hai hàm số đối xứng với nhau qua trục Ox.

 

Bài 5 trang 37 sgk Toán 9 tập 2

Bài 5. Cho tía hàm số:

(y = 1 over 2x^2;y = x^2;y = 2x^2)

a) Vẽ thiết bị thị của cha hàm số này trên và một mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm ba điểm (A, B, C) bao gồm cùng hoành độ (x = -1,5) theo thiết bị tự nằm trên cha đồ thị. Khẳng định tung độ khớp ứng của chúng.

c) Tìm ba điểm (A", B", C") gồm cùng hoành độ (x = 1,5) theo trang bị tự ở trên bố đồ thị. Chất vấn tính đối xứng của A với A", B và B", C với C".

d) Với từng hàm số trên, hãy tìm quý giá của x nhằm hàm số đó có giá trị bé dại nhất.

Bài giải:

a) Vẽ vật dụng thị

b) điện thoại tư vấn (y_A,y_B,y_C) theo lần lượt là tung độ những điểm (A, B, C) có cùng hoành độ (x = -1,5). Ta có:

(eqalign và y_A = 1 over 2( - 1,5)^2 = 1 over 2.2,25 = 1,125 cr & y_B = ( - 1,5)^2 = 2,25 cr và y_C = 2( - 1.5)^2 = 2.2,25 = 4,5 cr )

c) gọi (y_A",y_B",y_C") lần lượt là tung độ những điểm (A", B", C") tất cả cùng hoành độ (x = 1,5). Ta có:

(eqalign và y_A" = 1 over 2(1,5)^2 = 1 over 2.2,25 = 1,125 cr & y_B" = (1,5)^2 = 2,25 cr & y_C" = 2(1.5)^2 = 2.2,25 = 4,5 cr )

Kiểm tra tính đối xứng: A cùng A", B với B", C với C" đối xứng với nhau qua trục tung Oy.

d) Với mỗi hàm số đã mang đến ta đều sở hữu hệ số (a > 0) phải O là điểm thấp độc nhất vô nhị của đồ vật thị.

Vậy (x = 0) thì hàm số có giả trị nhỏ tuổi nhất.

 

Bài 6 trang 38 sgk Toán 9 tập 2

Bài 6. Cho hàm số (y = f(x) = x^2).

a) Vẽ đồ vật thị của hàm số đó.

b) Tính những giá trị (f(-8); f(-1,3); f(-0,75); f(1,5)).

c) cần sử dụng đồ thị để cầu lượng những giá trị ((0,5)^2;( - 1,5)^2;(2,5)^2).

d) sử dụng đồ thị để mong lượng vị trí những điểm bên trên trục hoành biểu diễn các số (sqrt3; sqrt7).

Xem thêm: Quy Định Về Xây Dựng Lưới Khống Chế Mặt Bằng Là Gì ? Có Mấy Loại?

Bài giải:

a) Vẽ đồ dùng thị hàm số y = x2. 

b) Ta có (y = f(x) = x^2) nên

(eqalign & fleft( - 8 ight) m = m left( - 8 ight)^2 = m 64; m fleft( - 1,3 ight) m = m left( - 1,3 ight)^2 = m 1,69; m cr & fleft( - 0,75 ight) m = m left( - 0,75 ight)^2 = m 0,5625; cr và m fleft( 1,5 ight) m = m 1,5^2 = m 2,25 cr )

c) Theo thiết bị thị ta có:

(eqalign & (0,5)^2 approx 0,25 cr & ( - 1,5)^2 approx 2,25 cr và (2,5)^2 approx 6,25 cr )

d) Theo thứ thị ta có: Điểm bên trên trục hoành (sqrt3) thì gồm tung độ là (y = (sqrt 3 )^2 = 3). Suy ra điểm biểu diễn (sqrt3) bên trên trục hoành bằng( 1,7). Tương tự như điểm màn biểu diễn (sqrt7) gồm bằng (2,7).