- Chọn bài -Bài 1: Nhân solo thức với đa thứcBài 2: Nhân đa thức với nhiều thứcLuyện tập (trang 8-9)Bài 3: hồ hết hằng đẳng thức xứng đáng nhớLuyện tập (trang 12)Bài 4: phần đa hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)Bài 5: phần đa hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)Luyện tập (trang 16-17)Bài 6: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chungBài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương thức dùng hằng đẳng thứcBài 8: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách thức nhóm hạng tửBài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp phối hợp những phương phápLuyện tập (trang 25)Bài 10: Chia 1-1 thức cho đối chọi thứcBài 11: phân tách đa thức cho 1-1 thứcBài 12: phân chia đa thức một vươn lên là đã sắp đến xếpLuyện tập (trang 32)Ôn tập chương 1

Mục lục

Xem cục bộ tài liệu Lớp 8: trên đây

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: trên đây

Sách giải toán 8 luyện tập (trang 8-9) khiến cho bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 sẽ giúp bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lý và phải chăng và thích hợp logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống và vào những môn học tập khác:

Bài 10 (trang 8 SGK Toán 8 Tập 1): tiến hành phép tính :

*

Lời giải:

*

b) (x2 – 2xy + y2)(x – y)

= (x2 – 2xy + y2).x + (x2 – 2xy + y2).(–y)

= x2.x + (–2xy).x + y2.x + x2.(–y) + (–2xy).(–y) + y2.(–y)

= x3 – 2x2y + xy2 – x2y + 2xy2 – y3

= x3 – (2x2y + x2y) + (xy2 + 2xy2) – y3

= x3 – 3x2y + 3xy2 – y3.

Các bài bác giải Toán 8 bài xích 2 khác

Bài 11 (trang 8 SGK Toán 8 Tập 1): chứng tỏ rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào quý hiếm của biến: (x – 5)(2x + 3) – 2x(x – 3) + x + 7

Lời giải:

(x – 5)(2x + 3) – 2x(x – 3) + x + 7

= x.(2x + 3) + (–5).(2x + 3) – 2x.(x – 3) + x + 7

= (x.2x + x.3) + (–5).2x + (–5).3 – (2x.x + 2x.(–3)) + x + 7

= 2x2 + 3x – 10x – 15 – 2x2 + 6x + x + 7

= (2x2 – 2x2) + (3x – 10x + 6x + x) + 7 – 15

= – 8

Vậy với đa số giá trị của biến x, biểu thức luôn luôn có giá trị bằng –8

Các bài xích giải Toán 8 bài bác 2 khác

Bài 12 (trang 8 SGK Toán 8 Tập 1): Tính quý hiếm của biểu thức (x2 – 5)(x + 3) + (x + 4)(x – x2) trong mỗi trường đúng theo sau:

a) x = 0 ; b) x = 15 ; c) x = -15 ; d) x = 0,15


Lời giải:

Rút gọn biểu thức:

A = (x2 – 5)(x + 3) + (x + 4)(x – x2)

= x2.(x + 3) + (–5).(x + 3) + x.(x – x2) + 4.(x – x2)

= x2.x + x2.3 + (–5).x + (–5).3 + x.x + x.(–x2) + 4.x + 4.(–x2)

= x3 + 3x2 – 5x – 15 + x2 – x3 + 4x – 4x2

= (x3 – x3) + (3x2 + x2 – 4x2) + (4x – 5x) – 15

= –x – 15.

a) giả dụ x = 0 thì A = –0 – 15 = –15

b) nếu như x = 15 thì A = –15 – 15 = –30

c) nếu x = –15 thì A = –(–15) – 15 = 15 – 15 = 0

d) trường hợp x = 0,15 thì A = –0,15 – 15 = –15,15

Các bài xích giải Toán 8 bài 2 khác

Bài 13 (trang 9 SGK Toán 8 Tập 1): tra cứu x, biết:

(12x – 5)(4x – 1) + (3x – 7)(1 – 16x) = 81

Lời giải:

Rút gọn vế trái:

VT = (12x – 5)(4x – 1) + (3x – 7)(1 – 16x)

= 12x.(4x – 1) + (–5).(4x – 1) + 3x.(1 – 16x) + (–7).(1 – 16x)

= 12x.4x+ 12x.(–1) + (–5).4x + (–5).(–1) + 3x.1 + 3x.(–16x) + (–7).1 + (–7).(–16x)

= 48×2 – 12x – 20x + 5 + 3x – 48×2 – 7 + 112x

= (48×2 – 48×2) + (– 12x – 20x + 3x + 112x) + (5 – 7)

= 83x – 2

Vậy ta có:

83x – 2 = 81

83x = 81 + 2

83x = 83

x = 83 : 83

x = 1.

Các bài bác giải Toán 8 bài bác 2 khác

Bài 14 (trang 9 SGK Toán 8 Tập 1): Tìm cha số thoải mái và tự nhiên chẵn liên tiếp, biết tích của hai số sau lớn hơn tích của hai số đầu là 192.

Lời giải: