Giải bài bác tập trang 100 bài xích 2 Hình vỏ hộp chữ nhật (tiếp theo) sgk toán lớp 8 - tập 2. Câu 5: người ta sơn đậm các cạnh tuy vậy song và đều bằng nhau của một hình vỏ hộp chữ nhật như sống hình 29a. Hãy thực hiện điều ấy đối cùng với hình 29b với 29c...

Bạn đang xem: ✅ sách giáo khoa toán lớp 8 tập 2


Bài 5 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Người ta tô đậm phần đa cạnh tuy vậy song và bằng nhau của một hình hộp chữ nhật như nghỉ ngơi hình 29a. Hãy thực hiện điều đó đối cùng với hình 29b và 29c.

*

Hướng dẫn :

Những cạnh tuy nhiên song và bằng nhau của một hình vỏ hộp chữ nhật bên trên hình 29b, 29c là BC ; B’C’ ; AD ; A’D’ ; AB ; CD ; A’B’ ; C’D’

Bài 6 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

ABCD. A 1B1C1D1 là 1 hình lập phương (h30). Quan cạnh bên hình và đến biết :

a) phần đa cạnh nào tuy vậy song cùng với cạnh C1C?

b) số đông cạnh nào tuy nhiên song với canh A1D1

*

Hướng dẫn:

Những cạnh tuy nhiên song cùng với cạnh CC1 là : AA1; BB1; DD1

Những cạnh song song cùng với cạnh A1D1 là B1C1; BC; AD

Bài 7 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Một ngôi nhà dài 4,5m, rộng 3,7m và cao 3,0m. Fan ta ao ước quét vôi xà nhà và tứ bức tường. Biết rằng tổng diện tích các cửa là 5,8m2. Hãy tính diện tích s cần quét vôi

Hướng dẫn:

Diện tích trần nhà : 4,5x 3,7 = 16,65 (m2)

Diện tích xung quanh: 2(4,5 + 3,7). 3= 49,2(m2)

Diện tích cần phải quét vôi là: 16,65 + 49,2 – 5,8 = 60,05 (m2)

Chú ý: Để tính diện tích của 4 bức tường chắn (diện tích xung quanh) ta cần sử dụng công thức

2(a + b). C với a là chiều dài, b là chiều rộng, c là chiều cao.

Bài 8 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Hình 31 vẽ một chống ở. Quan cạnh bên hình và phân tích và lý giải vì sao:

a) Đường thẳng b tuy vậy song với mp (P)?

b) Đường thẳng p tuy vậy song cùng với sàn nhà?

*

Hướng dẫn:

a) Ta có a ⊂ (P) ;

b // (P)

còn mặt khác b không thuộc mp (P)

=> b// (P)

Ta có phường không ở trong sàn công ty và mặt đường thẳng p tuy nhiên song với con đường thẳng q trong sàn nhà buộc phải p tuy nhiên song cùng với sàn nhà.

Bài 9 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH (h32) bao gồm cạnh AB song song với mặt phẳng (EFGH).

Xem thêm: Bài 11 Trang 13 Sgk Toán 8 Tập 2, Giải Bài 11 Trang 13

Hãy nói tên các cạnh khác tuy nhiên song với phương diện phẳng (EFGH)

Cạnh CD song song với phần nhiều mặt phẳng nào?

Đường thẳng AH không tuy nhiên song với khía cạnh phẳng (EFGH), hãy chỉ ra mặt phẳng song song với mặt đường thẳng đó.