Hướng dẫn giải bài bác 12,3,4 trang 5Bài 5,6 trang 6 SGK Toán 8. Bài tập 1,2,3,4,5,6 – Bài 1: Nhân đối chọi thức với nhiều thức. Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức – Môn toán lớp 8 tập 1.

Bạn đang xem: Học bài toán 8 tập 1

A. Một số trong những kiến thức cơ bản

Muốn nhân một 1-1 thức với một đa thức ta nhân 1-1 thức cùng với từng hạng tử của nhiều thức rồi cộng các tích cùng với nhau.

A(B+C)= AB+AC

B. Giải bài tập SGK nhân đối kháng thức với nhiều thức trang 5,6

Bài 1. (SGK trang 5Làm tính nhân:

a) x2(5x3 – x – 1/2);

b) (3xy – x2 + y)2/3x2y;

c) (4x3– 5xy + 2x)(-1/2xy).

HD: a) x2(5x3 – x -1/2) = x2. 5x3 + x2 . (-x) + x2 . (-1/2)

= 5x5 – x3 – 1/2x2

b) (3xy – x2 + y)2/3x2y = 2/3x2y . 3xy +2/3x2y . (- x2) + 2/3x2y . Y = 2x3y2 – 2/3x4y + 2/3x2y2

c) (4x3– 5xy + 2x)(-1/2xy) = -1/2xy . 4x3 + (-1/2xy) . (-5xy) + (- 1/2xy) . 2x

= -2x4y +5/2x2y2 – x2y.

Bài 2 trang 5. Thực hiện phép nhân, rút gọn rồi tính quý giá của biểu thức:

a) x(x – y) + y(x + y) trên x = -6 với y = 8;

b) x(x2  – y) – x2 (x + y) + y (x2 – x) trên x =1/2và y = -100.

HD: a) x(x – y) + y (x + y) = x2 – xy +yx + y2= x2+ y2

với x = -6, y = 8 biểu thức có giá trị là (-6)2 + 82 = 36 + 64 = 100

b) x(x2  – y) – x2 (x + y) + y (x2– x) = x3 – xy – x3 – x2y + yx2 – yx= (2x-2y) – (x2 -2xy +y2) =2(x-y) – (x-y)2

Với x =1/2, y = -100 biểu thức có mức giá trị là -2 . 1/2. (-100) = 100.

Bài 3 trang 5. Tìm x, biết:

a) 3x (12x – 4) – 9x (4x – 3) = 30;

b) x (5 – 2x) + 2x (x – 1) = 15.


Quảng cáo


Lời giải: a) 3x (12x – 4) – 9x (4x – 3) = 30

36x2 – 12x – 36x2 + 27x = 30

15x = 30

Vậy x = 2.

b) x (5 – 2x) + 2x (x – 1) = 15

5x – 2x2 + 2x2 – 2x = 15

3x = 15

x =5

Bài 4. Đố: Đoán tuổiBạn hãy lấy tuổi của mình:

– cộng thêm 5;

– Được từng nào đem nhân với 2;

– Lấy kết quả trên cùng với 10;

– Nhân tác dụng vừa kiếm được với 5;

– Đọc kết quả cuối cùng sau khi đã trừ đi 100.


Quảng cáo


Tôi vẫn đoán được tuổi của bạn. Giải thích tại sao.

Đáp án: Nếu call số tuổi là x thì ta có công dụng cuối cùng là:

<2(x + 5) + 10> . 5 – 100 = (2x + 10 + 10) . 5 – 100

= (2x + 20) . 5 – 100

= 10x + 100 – 100

= 10x

Thực chất tác dụng cuối thuộc được phát âm lên chính là 10 lần số tuổi của bạn

Vì vậy, lúc đọc công dụng cuối cùng, thì tôi chỉ câu hỏi bỏ đi một chữ số 0 ở tận cùng là ra số tuổi của bạn. Ví dụ điển hình bạn đọc là 140 thì tuổi của công ty là 14.

Bài 5 toán 8 tập 1. Rút gọn biểu thức:

a) x (x – y) + y (x – y);

b) xn – 1 (x + y) – y(xn – 1 + yn – 1).

Giải: a) x (x – y) + y (x – y) = x2 – xy+ yx – y2

= x2 – xy+ xy – y2

= x2 – y2

b) xn – 1 (x + y) – y(xn – 1 + yn – 1) =xn+ xn – 1y – yxn – 1 – yn

= xn + xn – 1y – xn – 1y – yn

= xn – yn.

Bài 6. (trang 6 môn toán 8 tập 1). . Đánh lốt x vào ô mà em đến là đáp án đúng:

Giá trị của biểu thức ax(x – y) + y3(x + y) tại x = -1 cùng y = 1(a là hằng số) là

a
-a+2
-2a
2a

Giải: Thay x = -1, y = 1 vào biểu thức, ta được

a(-1)(-1 – 1) + 13(-1 + 1) = -a(-2) + 10 = 2a.

Vậy khắc ghi x vào ô trống khớp ứng với 2a.

Xem thêm: Top 6 Sakura Thủ Lĩnh The Bài Tập Cuối, Đọc Truyện Tranh Thủ Lĩnh Thẻ Bài Tập Cuối

———

Một số kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng các em đề xuất nhớ lúc làm bài bác tập

1. Nguyên tắc nhân solo thức với nhiều thức:

Muốn nhân một đối chọi thức cùng với một đa thức ta nhân đối chọi thức với từng số hạng của nhiều thức rồi cộng những tích với nhau.Công thức:

Cho A, B, C, D là các đơn thức, ta có: A(B + C – D) = AB + AC – AD.

2. Kể lại các phép tính về lũy thừa:

an = a . A . A … a (a ∈ Q, n ∈ N*)

a0 = 1 (a ≠ 0)

an . Am = an + m

an : am = an – m (n ≥ m)

(am)n = am . N