Giải bài xích tập SGK Toán 8 trang 95, 96 giúp các em học sinh lớp 8 xem nhắc nhở giải các bài tập của bài xích 8: Đối xứng trung ương Hình học tập 8 Chương 1.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 8 hình học

Qua đó các em sẽ nhanh chóng hoàn thiện cục bộ bài tập của bài xích 8 Chương I Hình học tập 8 tập 1.


Giải bài tập Toán Hình 8 tập 1 bài xích 8 Chương I

Giải bài bác tập toán 8 trang 95, 96 tập 1Giải bài bác tập toán 8 trang 96 tập 1: Luyện tập

Lý thuyết bài bác 8: Đối xứng tâm

1. Nhì điểm đối xứng sang 1 điểm

Định nghĩa: Hai điểm điện thoại tư vấn là đối xứng với nhau qua điểm I trường hợp I là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm đó.

Hai điểm M và M" call là nhì điểm đối xứng với nhau qua điểm I.

2. Nhị hình đối xứng qua một điểm

Định nghĩa: hai hình điện thoại tư vấn là đối xứng với nhau qua điểm I giả dụ mỗi điểm ở trong hình này đối xứng với cùng 1 điểm trực thuộc hình tê qua điểm I và ngược lại.

Điểm I hotline là tâm đối xứng của nhì hình đó.

3. Hình có tâm đối xứng

Định nghĩa: Điểm I điện thoại tư vấn là tâm đối xứng qua hình H giả dụ điểm đối xứng với mỗi điểm nằm trong hình H qua điểm I cũng thuộc hình H.

Định lí: Giao điểm nhị đường chéo của hình bình hành là trung ương đối xứng của hình bình hành đó.


Giải bài bác tập toán 8 trang 95, 96 tập 1

Bài 50 (trang 95 SGK Toán 8 Tập 1)

Vẽ điểm A" đối xứng với A qua B, vẽ điểm C" đối xứng với C qua B (h.81)

Gợi ý đáp án:

Cách vẽ:

- Vẽ đoạn trực tiếp AB kéo dãn dài về phía B. Chọn điểm A" sao để cho B là trung điểm AA". Ta lấy điểm A" đối xứng cùng với A qua B.

- Vẽ đoạn trực tiếp CB và kéo dãn dài về phía B. Chọn điểm C", sao để cho B là trung điểm CC". Ta lấy điểm C" đối xứng cùng với C qua B.

Bài 51 (trang 96 SGK Toán 8 Tập 1)

Trong phương diện phẳng tọa độ, mang đến điểm H có tọa độ (3; 2). Hãy vẽ điểm K đối xứng với H qua nơi bắt đầu tọa độ với tìm tọa độ của K.

Gợi ý đáp án:


K đối xứng với H qua gốc tọa độ ⇔ O(0; 0) là trung điểm của KH.

Dựa vào hình màn trình diễn ta có K(-3; -2).

Bài 52 (trang 96 SGK Toán 8 Tập 1)

Cho hình bình hành ABCD. Hotline E là điểm đối xứng cùng với D qua điểm A, call F là vấn đề đối xứng với D qua C. Chứng tỏ rằng E đối xứng cùng với điểm F qua điểm B.

Gợi ý đáp án:

Ta có: ABCD là hình bình hành cần AB //= CD, AD//=BC.

+ E đối xứng cùng với D qua A

⇒ AE = AD

Mà BC = AD

⇒ BC = AE.

Lại tất cả BC // AE (vì BC // AD ≡ AE)

⇒ AEBC là hình bình hành

⇒ EB //= AC (1).

+ F đối xứng với D qua C

⇒ CF = CD


Mà AB = CD

⇒ AB = CF

Mà AB // CF (vì AB // CD ≡ CF)

⇒ ABFC là hình bình hành

⇒ AC //= BF (2)

Từ (1) và (2) suy ra E, B, F trực tiếp hàng và BE = BF

⇒ B là trung điểm EF

⇒ E đối xứng với F qua B

Bài 53 (trang 96 SGK Toán 8 Tập 1)

Cho hình 82, trong số ấy MD // AB với ME // AC. Minh chứng rằng điểm A đối xứng cùng với điểm M qua điểm I.

Gợi ý đáp án:

Ta có: MD// AE (vì MD// AB)

ME // AD (vì ME // AC)

Nên AEMD là hình bình hành, I là trung điểm của DE bắt buộc I cũng là trung điểm của AM, cho nên vì vậy A đối xứng với M qua I.


Giải bài tập toán 8 trang 96 tập 1: Luyện tập

Bài 54 (trang 96 SGK Toán 8 Tập 1)

Cho góc vuông xOy, điểm A phía trong góc đó. Hotline B là vấn đề đối xứng cùng với A qua Ox, call C là vấn đề đối xứng cùng với A qua Oy. Minh chứng rằng điểm B đối xứng cùng với điểm C qua O.

Gợi ý đáp án:

A đối xứng cùng với B qua Ox (giả thiết) đề xuất Ox là mặt đường trung trực của AB

⇒ OA = OB (tính hóa học đường trung trực của đoạn thẳng) (1)

*
cân nặng tại O (dấu hiệu nhận thấy tam giác cân)

Do đó Ox vừa là đường trung trực mặt khác là phân giác của Delta AOB

*

A đối xứng cùng với C qua Oy (giả thiết) phải Oy là đường trung trực của AC

⇒OA = OC (tính chất đường trung trực của đoạn thẳng) (2)

*
cân nặng tại O (dấu hiệu nhận biết tam giác cân)

Do kia Oy vừa là con đường trung trực đồng thời là phân giác của

*

*

Từ (3) với (4)

*

Do kia B, O, C thẳng hàng (**)

Từ (1) cùng (2)

*
(*)

Từ (*) cùng (**)

*
đối xứng cùng với C qua O.

Bài 55 (trang 96 SGK Toán 8 Tập 1)

Cho hình bình hành ABCD, O là giao điểm của hai tuyến đường chéo. Một đường thẳng đi qua O cắt các cạnh AB và CD theo đồ vật tự làm việc M cùng N. Minh chứng rằng điểm M đối xứng cùng với điểm N qua O.

Gợi ý đáp án:


+ ABCD là hình bình hành bao gồm O là giao điểm hai tuyến phố chéo

⇒ OB = OD.

+ ABCD là hình bình hành ⇒ AB // CD

*
(Hai góc SLT).

Hai tam giác BOM cùng DON có:

*

OB = OD

*
(hai góc đối đỉnh)

⇒ ΔBOM = ΔDON (g.c.g)

⇒ OM = ON

⇒ O là trung điểm của MN

⇒ M đối xứng với N qua O.

Bài 56 (trang 96 SGK Toán 8 Tập 1)

Trong các hình sau, hình nào bao gồm tâm đối xứng?

a) Đoạn thẳng AB (h.83a)

b) Tam giác hầu như ABC (h.83b)

c) biển cả cấm đi trái hướng (h.83c)

d) đại dương chỉ phía đi vòng tránh vật cản vật (h.83d)

Gợi ý đáp án:

- Hình 83a bao gồm tâm đối xứng là trung điểm của đoạn thẳng AB

- Hình 83b không có tâm đối xứng


(Lưu ý: trung tâm đồng thời là trực chổ chính giữa của tam giác số đông ABC chưa phải tâm đối xứng của tam giác đó)

- Hình 83c tất cả tâm đối xứng là trọng điểm của hình tròn.

- Hình 83d không tồn tại tâm đối xứng.

Bài 57 (trang 96 SGK Toán 8 Tập 1)

Các câu sau đúng hay sai?

a) trọng điểm đối xứng của một con đường thẳng là điểm bất kì của mặt đường thẳng đó.

b) giữa trung tâm của một tam giác là trung tâm đối xứng của tam giác đó.

c) nhì tam giác đối xứng cùng với nhau sang một điểm thì gồm chu vi bằng nhau.

Xem thêm: Toán Lớp 6 Tập 2 Trang 28 Sgk Toán 6 Tập 2, Bài 47 Trang 28 Sgk Toán 6 Tập 2

Gợi ý đáp án:

a) Đúng, vày nếu lấy một điểm O bất kể trên mặt đường thẳng thì nó phân chia đường thẳng kia thành hai và với bất kì một điểm M, bên trên tia này cũng luôn luôn có một điểm M" đối xứng cùng với nó qua O bên trên tia kia.