- Chọn bài -Bài 1: bắt đầu về phương trìnhBài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và bí quyết giảiBài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 - luyện tập (trang 13-14)Luyện tập (trang 13-14)Bài 4: Phương trình tích - rèn luyện (trang 17)Luyện tập (trang 17)Bài 5: Phương trình cất ẩn ở chủng loại - rèn luyện (trang 22-23)Luyện tập (trang 22-23)Bài 6: Giải bài xích toán bằng phương pháp lập phương trìnhBài 7: Giải bài bác toán bằng phương pháp lập phương trình (tiếp) - luyện tập (trang 31-32)Luyện tập (trang 31-32)Ôn tập chương 3 (Câu hỏi - bài bác tập)

Mục lục

Xem toàn cục tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: trên đây

Sách giải toán 8 bài 1: mở đầu về phương trình khiến cho bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 8 để giúp đỡ bạn rèn luyện kĩ năng suy luận phù hợp và thích hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào những môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài bác 1 trang 5: Hãy đến ví dụ về:

a) Phương trình với ẩn y;

b) Phương trình với ẩn u.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 8 bài

Lời giải

a) Phương trình với ẩn y: 15y + 1

b) Phương trình cùng với ẩn u: 2u – 11

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài 1 trang 5: khi x = 6, tính cực hiếm mỗi vế của phương trình: 2x + 5 = 3(x – 1) + 2.

Lời giải

2x + 5 = 2.6 + 5 = 12 + 5 = 17

3(x – 1) + 2 = 3(6– 1) + 2 = 3.5 + 2 = 15 + 2 = 17

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài xích 1 trang 5: mang lại phương trình 2(x + 2) – 7 = 3 – x

a) x = – 2 có vừa lòng phương trình không ?

b) x = 2 có là một nghiệm của phương trình ko ?

Lời giải

a) 2(x + 2) – 7 = 2(– 2 + 2) – 7 = 2. 0 + 7 = 0 + 7 = 7

3 – x = 3 – (– 2) = 5 ≠ 7

x = – 2 không thỏa mãn phương trình

b) 2(2 + 2) – 7 = 2.4 – 7 = 8 – 7 = 1

3 – x = 3 – 2 = 1

⇒ x = 2 có là một trong những nghiệm của phương trình

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 2 bài 1 trang 6: Hãy điền vào nơi trống (…):

a) Phương trình x = 2 có tập nghiệm là S = …

b) Phương trình vô nghiệm gồm tập nghiệm là S = …

Lời giải

a) Phương trình x = 2 bao gồm tập nghiệm là S = 2


b) Phương trình vô nghiệm tất cả tập nghiệm là S = ∅

Bài 1: khởi đầu về phương trình

Bài 1 (trang 6 SGK Toán 8 tập 2): Với mỗi phương trình sau, hãy xét coi x = -1 bao gồm là nghiệm của nó không:

a) 4x – 1 = 3x – 2;

b) x + 1 = 2(x – 3);

c) 2(x + 1) + 3 = 2 – x

Lời giải:

Thay giá trị x = -1 vào cụ thể từng vế của phương trình, ta được:

a) Vế trái = 4x – 1 = 4(-1) – 1 = -5

Vế đề nghị = 3x – 2 = 3(-1) – 2 = -5

Vế trái = Vế phải cần x = -1 là nghiệm của phương trình.

b) Vế trái = x + 1 = -1 + 1 = 0

Vế phải = 2(x – 3) = 2(-1 – 3) = -8

Vế trái ≠ Vế phải cần x = -1 ko là nghiệm của phương trình.

c) Vế trái = 2(x + 1) + 3 = 2( -1 + 1) + 3 = 3

Vế buộc phải = 2 – x = 2 – (-1) = 3

Vế trái = Vế phải yêu cầu x = -1 là nghiệm của phương trình.

Bài 1: khởi đầu về phương trình

Bài 2 (trang 6 SGK Toán 8 tập 2): trong số giá trị t = -1, t = 0 với t = 1, giá trị nào là nghiệm của phương trình: (t + 2)2 = 3t + 4?

Lời giải:

Lần lượt thay những giá trị của t vào nhị vế của phương trình ta được:

– tại t = -1 :

(t + 2)2 = (-1 + 2)2 = 1

3t + 4 = 3(-1) + 4 = 1

⇒ t = -1 là nghiệm của phương trình (t + 2)2 = 3t + 4.

– tại t = 0

(t + 2)2 = (0 + 2)2 = 4

3t + 4 = 3.0 + 4 = 4

⇒ t = 0 là nghiệm của phương trình (t + 2)2 = 3t + 4.

– trên t = 1

(t + 2)2 = (1 + 2)2 = 9

3t + 4 = 3.1 + 4 = 7

⇒ t = 1 ko là nghiệm của phương trình (t + 2)2 = 3t + 4.

Bài 1: bắt đầu về phương trình

Bài 3 (trang 6 SGK Toán 8 tập 2): Xét phương trình x + 1 = 1 + x. Ta thấy các số phần đông là nghiệm của nó. Người ta còn nói: Phương trình này nghiệm đúng với đa số x. Hãy cho thấy tập nghiệm của phương trình đó.

Lời giải:

Vì phương trình nghiệm đúng với tất cả x yêu cầu tập nghiệm của chính nó là S = R.

Bài 1: mở đầu về phương trình

Bài 4 (trang 7 SGK Toán 8 tập 2): Nối mỗi phương trình sau với những nghiệm của nó (theo mẫu):

*

Lời giải:

+ Xét phương trình (a): 3(x – 1) = 2x – 1

Tại x = -1 có: 3(x – 1) = 3(-1 – 1) = -6; 2x – 1 = 2.(-1) – 1 = -3.

⇒ -1 chưa phải nghiệm của phương trình (a).

Tại x = 2 có: 3(x – 1) = 3.(2 – 1) = 3; 2x – 1 = 2.2 – 1 = 3

⇒ 2 là nghiệm của phương trình (a).

Tại x = 3 có: 3(x – 1) = 3.(3 – 1) = 6; 2x – 1 = 2.3 – 1 = 5

⇒ 3 chưa phải nghiệm của phương trình (a).


+ Xét phương trình (b):

*

Tại x = -1, biểu thức

*
không xác minh

⇒ -1 không phải nghiệm của phương trình (b)

Tại x = 2 gồm

*

⇒ 2 chưa phải nghiệm của phương trình (b).

Tại x = 3 có

*

⇒ 3 là nghiệm của phương trình (b).

+ Xét phương trình (c) : x2 – 2x – 3 = 0

Tại x = -1 bao gồm x2 – 2x – 3 = (-1)2 – 2.(-1) – 3 = 0

⇒ x = -1 là nghiệm của phương trình x2 – 2x – 3 = 0

Tại x = 2 có: x2 – 2x – 3 = 22 – 2.2 – 3 = -3 ≠ 0.

⇒ x = 2 chưa hẳn nghiệm của phương trình x2 – 2x – 3 = 0.

Xem thêm: Quy Định Về Áp Dụng Hợp Đồng Trọn Gói Là Gì ? Quy Định Về Hợp Đồng Trọn Gói

Tại x = 3 có: x2 – 2x – 3 = 32 – 2.3 – 3 = 0

⇒ x = 3 là nghiệm của phương trình x2 – 2x – 3 = 0.

Vậy ta hoàn toàn có thể nối như sau:

*

Bài 1: khởi đầu về phương trình

Bài 5 (trang 7 SGK Toán 8 tập 2): nhì phương trình x = 0 cùng x(x – 1) = 0 có tương tự không? vì sao?

Lời giải:

– Phương trình x = 0 gồm tập nghiệm S1 = 0.

– Xét phương trình x(x – 1) = 0. Bởi vì một tích bằng 0 khi 1 trong hai quá số bằng 0 tức là: