Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 5 SBT Toán 7 tập 1

Bài 1: Điền kí hiệu (∈ , ∉ , ⊂) tương thích vào ô trống:

*

Lời giải:

*

Bài 2: Biểu diễn những số hữu tỉ:

*

Lời giải:

Ta có:

*

Bài 3: Biểu diễn các số hữu tỉ:

*

Lời giải:

Ta có:

*

Bài 4: Trong những câu sau câu nào đúng câu nào sai”

a.Số hữu tỉ âm nhỏ tuổi hơn số hữu tỉ dương

b.Số hữu tỉ âm bé dại hơn số từ bỏ nhiên

c.Số 0 là số hữu tỉ dương

d.Số nguyên âm chưa hẳn là số hữu tỉ âm

e.Tập vừa lòng Q gồm các số hữu tỉ hữi tỉ dương và các sô hữu tỉ âm

Lời giải:

a.Số hữu tỉ âm nhỏ dại hơn số hữu tỉ dươg. Đúng

b.Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số từ nhiên. Đúng

c.Số 0 là số hữu tỉ dương. Sai

d.Số nguyên âm chưa hẳn là số hữu tỉ âm. Sai

e.Tập đúng theo Q gồm các số hữu tỉ hữi tỉ dương và những sô hữu tỉ âm. Sai

Bài 5: Cho nhì số hữu tỉ a/b với c/d(b > 0, d > 0). Chứng minh rằng:

a) nếu (a/b) 0 suy ra:

*
Bạn đang xem: Tập hợp q các số hữu tỉ

Bài tập bổ sung (trang 6 cùng 7)

Mục lục Giải sách bài xích tập Toán 7:

Các bài xích soạn văn, soạn bài, giải bài bác tập được biên soạn bám sát đít nội dung sgk.


❮ bài bác trướcBài sau ❯
*

giáo dục và đào tạo cấp 1, 2


Xem thêm: Giải Bài 62 Trang 34 Sgk Toán 6 Tập 2 Trang 34 Sgk Toán 6 Tập 2

giáo dục cấp 3