Giải bài tập SGK Toán 8 trang 74, 75 giúp những em học viên lớp 8 xem lưu ý giải các bài tập của bài 5: Trường thích hợp đồng dạng thứ nhất Hình học 8 Chương 3.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán hình học lớp 8

Qua đó các em sẽ nhanh chóng hoàn thiện toàn thể bài tập của bài 5 Chương III Hình học 8 tập 2.


Giải bài bác tập Toán Hình 8 tập 2 bài xích 5 Chương III: Trường đúng theo đồng dạng trang bị nhất

Giải bài tập toán 8 trang 74, 75 tập 2

Lý thuyết bài bác 5: Trường thích hợp đồng dạng máy nhất

Định lí

Nếu bố cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì nhì tam giác đó đồng dạng.

Nếu

*
cùng
*
bao gồm
*
(h.1)

thì

*


Giải bài tập toán 8 trang 74, 75 tập 2

Bài 29 (trang 74, 75 SGK Toán 8 Tập 2)

Cho hai tam giác ABC cùng A"B"C" có kích thước như trong hình 35.

Hình 35


Ta có:

*

*

b) Áp dụng đặc điểm của hàng tỉ số đều nhau ta có:

*

(với

*
cùng
*
theo thứ tự là chu vi của nhị tam giác ABC, A"B"C")

Vậy tỉ số chu vi của tam giác ABC với chu vi của tam giác A’B’C’ là

*


Bài 30 (trang 75 SGK Toán 8 Tập 2)

Tam giác ABC bao gồm độ dài những cạnh là AB = 3cm, AC = 5cm, BC = 7cm. Tam giác A"B"C" đồng dạng cùng với tam giác A"B"C" và bao gồm chu vi bởi 55cm.


*
đồng dạng
*

Áp dụng đặc điểm của hàng tỉ số cân nhau ta có:

*

hay

*

(với

*
với
*
theo thứ tự là chu vi của nhị tam giác ABC, A"B"C")

*

*

*


Bài 31 (trang 75 SGK Toán 8 Tập 2)

Cho nhị tam giác đồng dạng bao gồm tỉ số chu vi là

*
và hiệu độ nhiều năm hai cạnh tương xứng của bọn chúng là 12,5 cm. Tính nhì cạnh đó.

Xem thêm: Phân Biệt Depend On Là Gì ? Nghĩa Của Từ Depending Trong Tiếng Việt


Giả sử ∆A"B"C" đồng dạng ∆ABC và AB-A"B"=12,5 cm.

Vì ∆A"B"C" đồng dạng ∆ABC (giả thiết) cần ta có:

*

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

*

(với

*
*
theo lần lượt là chu vi của nhị tam giác ABC, A"B"C")

Do đó,

*

*

*

*
*

*


Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
*

Toán 8 - Tập 1 Đại số - Chương 1: Phép nhân và Phép chia các đa thức Đại số - Chương 2: Phân thức Đại số Hình học tập - Chương 1: Tứ giác Hình học tập - Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Toán 8 - Tập 2 Đại số - Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Đại số - Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Hình học - Chương 3: Tam giác đồng bề ngoài học - Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều