Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 2 trang 12, 13,14 giúp những em học viên lớp 8 xem lưu ý giải những bài tập của bài bác 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 8 kì 2

thông qua đó, các em sẽ biết phương pháp giải tổng thể các bài xích tập của bài bác 3 Chương 3 vào sách giáo khoa Toán 8 Tập 2.


Giải bài bác tập Toán 8 tập 2 bài bác 3 Chương III: Phương trình gửi được về dạng ax + b = 0

Giải bài xích tập toán 8 trang 12, 13 tập 2Giải bài bác tập toán 8 trang 13, 14 tập 2: Luyện tập

Lý thuyết bài xích 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

- Để giải các phương trình chuyển được về ax + b = 0 ta thường thay đổi phương trình như sau:

+ Quy đồng chủng loại hai vế với khử mẫu.

+ thực hiện phép tính để bỏ dấu ngoặc và gửi vế những hạng tử để mang phương trình về dạng ax + b=0 hoặc ax=-b.

+ search x

Chú ý: thừa trình chuyển đổi phương trình về dạng ax + b= 0 rất có thể dẫn mang đến trường hợp nhất là hệ số a= 0 nếu:

+) 0x = -b thì phương trình vô nghiệm

*
.

+) 0x = 0 thì phương trình nghiệm đúng với đa số x xuất xắc vô số nghiệm:

*
.


Giải bài bác tập toán 8 trang 12, 13 tập 2

Bài 10 (trang 12 SGK Toán 8 Tập 2)

Tìm chỗ sai cùng sửa lại các bài giải sau mang lại đúng:


a. 3x - 6 + x = 9 - x

*

*

*


b. 2t - 3 + 5t = 4t + 12

*

*

*


Xem nhắc nhở đáp án

a) Lỗi sai: Khi chuyển vế hạng tử -x từ bỏ vế nên sang vế trái cùng hạng tử -6 từ bỏ vế trái sang vế phải không đổi vệt của hạng tử đó.

Sửa lại:

3x – 6 + x = 9 – x

⇔ 3x + x + x = 9 + 6

⇔ 5x = 15

⇔ x = 3.

Vậy phương trình gồm nghiệm duy nhất x = 3.

b) Lỗi sai: Khi gửi vế hạng từ bỏ -3 tự vế trái lịch sự vế buộc phải mà không thay đổi dấu.

Sửa lại:

2t – 3 + 5t = 4t + 12

⇔ 2t + 5t – 4t = 12 + 3

⇔ 3t = 15

⇔ t = 5.

Vậy phương trình tất cả nghiệm tuyệt nhất t = 5.


Bài 11 (trang 13 SGK Toán 8 Tập 2)

Giải những phương trình:


a) 3x – 2 = 2x – 3

c) 5 – (x – 6) = 4.(3 – 2x)

e) 0,1 – 2(0,5t – 0,1) = 2(t – 2,5) – 0,7


b) 3 – 4u + 24 + 6u = u + 27 + 3u

d) -6(1,5 – 2x) = 3(-15 + 2x)

f)

*


Xem lưu ý đáp án

a) 3x – 2 = 2x – 3

⇔ 3x – 2x = -3 + 2

⇔ x = -1.

Vậy phương trình gồm nghiệm x = -1.

b) 3 – 4u + 24 + 6u = u + 27 + 3u

⇔ -4u + 6u – u – 3u = 27 – 3 – 24

⇔ -2u = 0

⇔ u = 0.

Vậy phương trình bao gồm nghiệm u = 0.

c) 5 – (x – 6) = 4.(3 – 2x)

⇔ 5 – x + 6 = 12 – 8x

⇔ -x + 8x = 12 – 5 – 6

⇔ 7x = 1

*

Vậy phương trình tất cả nghiệm

*

d) -6(1,5 – 2x) = 3(-15 + 2x)

⇔ -6.1,5 + (-6).(-2x) = 3.(-15) + 3.2x

⇔ -9 + 12x = -45 + 6x

⇔ 12x – 6x = -45 + 9

⇔ 6x = -36

⇔ x = -6.

Vậy phương trình có nghiệm x = -6.

e) 0,1 – 2(0,5t – 0,1) = 2(t – 2,5) – 0,7

⇔ 0,1 – 2.0,5t + 2.0,1 = 2t – 2.2,5 – 0,7

⇔ 0,1 – t + 0,2 = 2t – 5 – 0,7

⇔ 0,1 + 0,2 + 5 + 0,7 = 2t + t

⇔ 6 = 3t

⇔ t = 2.

Vậy phương trình có nghiệm t = 2.

f) 

*

*

*

*

*

⇔ x = 5

Vậy phương trình gồm nghiệm x = 5.


Bài 12 (trang 13 SGK Toán 8 Tập 2)


Giải những phương trình:


a)

*

c)

*


b)

*

d)

*


Xem nhắc nhở đáp án
a)
*

*

⇔ 2(5x - 2) = 3(5 - 3x)

⇔ 10x - 4 = 15 - 9x

⇔ 10x + 9x = 15 + 4

⇔ 19x = 19

*

⇔ x = 1

Vậy phương trình tất cả nghiệm duy nhất x = 1.

b)

*

*

⇔ 30x + 9 = 36 + 24 + 32x

⇔ 30x - 32x = 60 - 9

⇔ -2x = 51

*

*

Vậy phương trình gồm nghiệm độc nhất vô nhị x = -25,5.

c)

*

*

*

*

*

⇔ 95x + 6x = 96 + 5

⇔ 101x = 101

*

⇔ x = 1

Vậy phương trình gồm nghiệm tuyệt nhất x = 1.

d)

*

*

*

⇔ 3(2 - 6x)= - (5x-6)

⇔ 6 - 18x = -5x + 6

⇔ -18x + 5x = 6-6

⇔ -13x = 0

*

⇔ x = 0

Vậy phương trình tất cả nghiệm độc nhất x = 0.


Bài 13 (trang 13 SGK Toán 8 Tập 2)


Bạn Hòa giải phương trình x(x + 2) = x(x + 3) như bên trên hình 2. Theo em, chúng ta Hòa giải đúng xuất xắc sai?

Em đang giải phương trình đó như thế nào?Xem gợi nhắc đáp án

Bạn Hoà đã giải sai.

Không thể phân chia hai vế của phương trình đã cho với x sẽ được phương trình x + 2 = x + 3 (vì ta chưa chắc chắn x có khác 0 tuyệt không)

Lời giải đúng:

*

Vậy phương trình sẽ cho gồm nghiệm là x = 0.


Giải bài xích tập toán 8 trang 13, 14 tập 2: Luyện tập

Bài 14 (trang 13 SGK Toán 8 Tập 2)

Số như thế nào trong ba số -1, 2 với -3 nghiệm đúng mỗi phương trình sau?


*


*


*


Xem lưu ý đáp án

+ Xét phương trình |x| = x

Tại x = -1: VT = |x| = |-1| = 1; VP = x = -1

⇒ 1 ≠ -1 phải -1 chưa hẳn nghiệm của phương trình |x| = x.

Tại x = 2: VT = |x| = |2| = 2; VP = x = 2

⇒ VT = VP = 2 đề xuất 2 là nghiệm của phương trình |x| = x.

Tại x = -3: VT = |x| = |-3| = 3; VP = x = -3

⇒ 3 ≠ -3 cần -3 không phải nghiệm của phương trình |x| = x.

Vậy chỉ tất cả 2 là nghiệm đúng của phương trình |x| = x.

+ Xét phương trình x2 + 5x + 6 = 0.

Tại x = -1 có: VT = x2 + 5x + 6 = (-1)2 + 5.(-1) + 6 = 2 ≠ 0

⇒ -1 không phải nghiệm của phương trình x2 + 5x + 6 = 0.

Tại x = 2 có: VT = x2 + 5x + 6 = 22 + 5.2 + 6 = trăng tròn ≠ 0

⇒ 2 chưa phải nghiệm của phương trình x2 + 5x + 6 = 0.

Tại x = -3 có: VT = x2 + 5x + 6 = (-3)2 + 5.(-3) + 6 = 0

⇒ -3 là nghiệm đúng của phương trình x2 + 5x + 6 = 0.

*) Xét

*

- vắt x=-1 vào hai vế của phương trình (3) ta được:

*

Vậy x=-1 là nghiệm của phương trình (3)

- cầm cố x=2 vào nhì vế của phương trình (3) ta được:

*

Vậy x=2 không là nghiệm của phương trình (3).

- vậy x=-3 vào hai vế của phương trình (3) ta được:

*

Vậy x=-3 không là nghiệm của phương trình (3).

Xem thêm: Kiểu Tóc Undercut Là Gì ? Trong Undercut Là Gì Undercut Là Gì

(Với VT là vế trái, VP là vế phải)


Bài 15 (trang 13 SGK Toán 8 Tập 2)

Một xe máy khởi thủy từ hà nội đi hải phòng đất cảng với vận tốc trung bình 32km/h. Tiếp nối 1 giờ, một ô-tô cũng xuất xứ từ hà thành đi Hải Phòng, cùng đường với xe máy và với vận tốc trung bình 48km/h. Hãy viết phương trình biểu hiện việc ôtô chạm chán xe thiết bị sau x giờ, kể từ khi ôtô khởi hành.