Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 trang 31, 32 giúp những em học viên lớp 8 xem gợi ý giải các bài tập của bài 12: chia đa thức một trở thành đã sắp tới xếp.

Bạn đang xem: Giải bài tập sách giáo khoa toán 8

trải qua đó, các em sẽ biết phương pháp giải toàn bộ các bài xích tập của bài 12 Chương một trong những phần Đại số trong sách giáo khoa Toán 8 Tập 1.


Giải bài xích tập Toán 8 tập 1 bài xích 12 Chương I: phân tách đa thức một biến đổi đã sắp xếp

Giải bài bác tập Toán 8 trang 31 tập 1Giải bài tập Toán 8 trang 32 tập 1: Luyện tập

Lý thuyết bài bác 12: phân tách đa thức một biến đã sắp đến xếp

Ta trình diễn phép chia tương tự như như cách chia những số từ bỏ nhiên. Với hai nhiều thức A cùng B của một biến, B ≠ 0 tồn tại duy nhất hai đa thức Q với R sao cho:

A = B . Q + R, với R = 0 hoặc bậc nhỏ thêm hơn bậc của 1

Nếu R = 0, ta được phép phân chia hết.Nếu R ≠ 0, ta được phép chia bao gồm dư.

Giải bài tập Toán 8 trang 31 tập 1

Bài 67 (trang 31 SGK Toán 8 Tập 1)

Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa sút dần của biến đổi rồi chiếu lệ chia:


Gợi ý đáp án:

a) x3 – 7x + 3 – x2 = x3 – x2 – 7x + 3

Thực hiện phép chia:


Vậy (x3 – x2 – 7x + 3) : (x – 3) = x2 + 2x – 1

b) 2x4 – 3x3 – 3x2 – 2 + 6x = 2x4 – 3x3 – 3x2 + 6x – 2

Thực hiện tại phép chia:

Vậy (2x4 – 3x3 – 3x2 + 6x – 2) : (x2 – 2) = 2x2 – 3x + 1.

Bài 68 (trang 31 SGK Toán 8 Tập 1)

Áp dụng hằng đẳng thức kỷ niệm để tiến hành phép chia:


Gợi ý đáp án:

a) (x2 + 2xy + y2) : (x + y) = (x + y)2 : (x + y) = x + y.

b) (125x3 + 1) : (5x + 1) = <(5x)3 + 1> : (5x + 1)

= (5x)2 – 5x + 1 = 25x2 – 5x + 1.

c) (x2 – 2xy + y2) : (y – x) = (x – y)2 : <-(x – y)> = – (x – y) = y – x

Hoặc (x2 – 2xy + y2) : (y – x) = (y2 – 2xy + x2) : (y – x)

= (y – x)2 : (y – x) = y – x.

Bài 69 (trang 31 SGK Toán 8 Tập 1)


Cho hai nhiều thức: A = 3x4 + x3 + 6x – 5 với B = x2 + 1. Tra cứu dư R trong phép phân chia A mang lại B rồi viết A bên dưới dạng A = B.Q + R

Gợi ý đáp án:

Thực hiện phép chia ta có:

Vậy 3x4 + x3 + 6x – 5 = (x2 + 1).(3x2 + x – 3) + 5x – 2.

Giải bài bác tập Toán 8 trang 32 tập 1: Luyện tập

Bài 70 (trang 32 SGK Toán 8 Tập 1)

Làm tính chia:


Gợi ý đáp án:

a) (25x5 – 5x4 + 10x2) : 5x2 = (25x5 : 5x2 ) – (5x4 : 5x2 ) + (10x2 : 5x2) = 5x3 – x2 + 2

b) (15x3y2 – 6x2y – 3x2y2) : 6x2y

= (15x3y2 : 6x2y) + (– 6x2y : 6x2y) + (– 3x2y2 : 6x2y)

=

*
xy – 1 –
*
y =
*
xy –
*
y – 1.

Bài 71 (trang 32 SGK Toán 8 Tập 1)

Không thực hiện phép chia, hãy xét xem nhiều thức A có chia hết mang đến đa thức B giỏi không.

a) A = 15x4 – 8x3 + x2

B =

*
x2

b) A = x2 – 2x + 1

B = 1 – x

Gợi ý đáp án:

a) Ta tất cả 15x4 ; 8x3 ; x2 phân chia hết mang lại 1/2x2 cần đa thức A phân tách hết mang đến B.

b) A phân tách hết mang lại B, vị x2 – 2x + 1 = (1 – x)2, phân tách hết cho một – x

Bài 72 (trang 32 SGK Toán 8 Tập 1)

Làm tính chia:

(2x4 + x3 – 3x2 + 5x – 2) : (x2 – x + 1).


Gợi ý đáp án:

Thực hiện nay phép chia:

Vậy (2x4 + x3 – 3x2 + 5x – 2) : (x2 – x + 1) = 2x2 + 3x - 2

Bài 73 (trang 32 SGK Toán 8 Tập 1)

Tính nhanh:


a) (4x2 – 9y2) : (2x – 3y) ;

c) (8x3 + 1) : (4x2 – 2x + 1) ;


b) (27x3 – 1) : (3x – 1)

d) (x2 – 3x + xy – 3y) : (x + y)


Gợi ý đáp án:

a) (4x2 – 9y2) : (2x – 3y)

(Sử dụng HĐT nhằm phân tích số bị tạo thành tích)

= <(2x)2 – (3y)2> : (2x – 3y)

(Xuất hiện tại hằng đẳng thức (3))

= (2x – 3y)(2x + 3y) : (2x – 3y)

= 2x + 3y.

b) (27x3 – 1) : (3x – 1)

(Sử dụng HĐT nhằm phân tích số bị chia thành tích)

= <(3x)3 – 1> : (3x – 1)

(Xuất hiện hằng đẳng thức (7))

= (3x – 1).<(3x)2 + 3x.1 + 12> : (3x – 1)

= (3x – 1).(9x2 + 3x + 1) : (3x – 1)

= 9x2 + 3x + 1

c) (8x3 + 1) : (4x2 – 2x + 1)

(Sử dụng HĐT nhằm phân tích số bị chia thành tích)

= <(2x)3 + 1> : (4x2 – 2x + 1)

(Xuất hiện nay HĐT (6))

= (2x + 1).<(2x)2 - 2x.1 + 12> : (4x2 – 2x + 1)

= (2x + 1).(4x2 - 2x + 1) : (4x2 – 2x + 1)

= 2x + 1.

d) (x2 – 3x + xy – 3y) : (x + y)

(Nhóm hạng tử nhằm phân tích số bị tạo thành tích)

= <(x2 – 3x) + (xy – 3y)> : (x + y)

= : (x + y)

= (x + y).(x – 3) : (x + y)

= x – 3.

Bài 74 (trang 32 SGK Toán 8 Tập 1)

Tìm số a để đa thức 2x3 – 3x2 + x + a chia hết mang đến đa thức x + 2.

Gợi ý đáp án:

Cách 1: triển khai phép chia:


2x3 – 3x2 + x + a phân tách hết mang lại x + 2

⇔ số dư = a – 30 = 0

⇔ a = 30.

Cách 2: so với 2x3 – 3x2 + x + a thành nhân tử tất cả chứa x + 2.

Xem thêm: Luyện Tập: Giải Sgk Toán 6 Tập 2 Trang 19 Sgk Toán 6 CáNh DiềU Tập 2

2x3 – 3x2 + x + a

= 2x3 + 4x2 – 7x2 – 14x + 15x + 30 + a – 30

(Tách -3x2 = 4x2 – 7x2; x = -14x + 15x)

= 2x2(x + 2) – 7x(x + 2) + 15(x + 2) + a – 30

= (2x2 – 7x + 15)(x + 2) + a – 30

2x3 – 3x2 + x + a phân tách hết mang đến x + 2 ⇔ a – 30 = 0 ⇔ a = 30.


Chia sẻ bởi:
*
Tử Đinh hương
tải về
Mời chúng ta đánh giá!
Lượt tải: 07 Lượt xem: 340 Dung lượng: 310,7 KB
Liên kết thiết lập về

Link tải về chính thức:

Giải Toán 8 bài bác 12: phân chia đa thức một biến chuyển đã thu xếp movingthenationforward.com Xem
Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Chủ đề liên quan
Mới tốt nhất trong tuần
Giải Toán 8
Toán 8 - Tập 1 Đại số - Chương 1: Phép nhân cùng Phép chia các đa thức Đại số - Chương 2: Phân thức Đại số Hình học - Chương 1: Tứ giác Hình học - Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Toán 8 - Tập 2 Đại số - Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Đại số - Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Hình học - Chương 3: Tam giác đồng hình dạng học - Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều
Tài khoản reviews Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA