Giải Toán lớp 6 bài bác 5: Phép nhân các số nguyên sách Cánh diều là tư liệu vô cùng có lợi mà movingthenationforward.com muốn trình làng đến quý thầy cô và các bạn lớp 6 học viên tham khảo.

Bạn đang xem: Giải bài tập sách giáo khoa lớp 6

Tài liệu được soạn chi tiết, chủ yếu xác, đầy đủ các bài xích tập trong sách giáo khoa phần luyện tập vận dụng và phần bài bác tập Cánh diều trang 82, 83. Qua đó giúp các bạn học sinh hoàn toàn có thể so sánh với hiệu quả mình đang làm, củng cố, tu dưỡng và chất vấn vốn kiến thức của phiên bản thân. Đồng thời còn hỗ trợ phụ huynh tất cả thêm tài liệu để hướng dẫn con em học tốt hơn ngơi nghỉ nhà. Ngoài ra các bạn bài viết liên quan rất các tài liệu học hành môn Toán tại chuyên mục Toán 6. Vậy sau đây là nội dung cụ thể tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.


Giải Toán 6 bài bác 5: Phép nhân các số nguyên

Giải Toán 6 bài xích 5 phần rèn luyện vận dụngGiải Toán 6 bài bác 5 phần bài tập trang 82, 83 

Giải Toán 6 bài xích 5 phần luyện tập vận dụng

Luyện tập 1

Tính

a) (−7).5(−7).5;

b) 11.(−13)11.(−13).

Gợi ý đáp án

Bước 1: bỏ dấu “ – ” trước số nguyên âm, giữ nguyên số còn lại.

Bước 2: Tính tích của nhị số nguyên dương dấn được.

Bước 3: Thêm vệt “ – ” trước tác dụng nhận được ở cách 2, ta tất cả tích bắt buộc tìm.

a) (- 7) . 5 = - (7 . 5) = - 35

b) 11 . (- 13) = - (11 . 13) = - 143

Luyện tập 2

Tính giác trị của biểu thức trong những trường hòa hợp sau:

a) −6x−12−6x−12 cùng với x=−2x=−2;

b) −4y+20−4y+20 cùng với y=−8y=−8.

Gợi ý đáp án

a)

a) cầm x=−2x=−2 vào −6x−12−6x−12 rồi sử dụng quy tắc nhân nhị số nguyên thuộc dấu mang lại −6−6 với −2−2:

+ bước 1: quăng quật dấu “ – ” trước số −6−6 cùng −2−2.


+ cách 2: Tính tích 6.2, đấy là tích của (−6).(−2)(−6).(−2).

+ bước 3: đem tích của 6.2 trừ 12, ta được hiệu quả cần tìm.

Thay x = - 2

=> - 6 . (- 2) – 12 = 6.2-12 = 12 – 12 = 0.

b) cố gắng y=−8y=−8 vào −4y+20−4y+20 rồi áp dụng quy tắc nhân nhị số nguyên cùng dấu mang đến −4−4 cùng −8−8:

+ cách 1: quăng quật dấu “ – ” trước số −4−4 cùng −8−8.

+ cách 2: Tính tích 4.8, đó là tích của (−4).(−8)(−4).(−8).

+ cách 3: mang tích của 4.8 cộng 20, ta được tác dụng cần tìm.

Thay y = - 8

=> - 4 . (- 8) + 20 = 4.8+20 = 32 + 20 = 52

Luyện tập 3

Tính một bí quyết hợp lí:

a) (- 6) . (- 3) . (- 5)

b) 41 . 81 – 41 . (- 19).

Gợi ý đáp án

a) (- 6) . (- 3) . (- 5)

= - (6 . 5).( - 3)

= (-30).(-3)

=30.3

=90

b) 41 . 81 – 41 . (- 19)

= 41 . <81 – ( - 19)>

= 41 . 100

= 4100

Giải Toán 6 bài bác 5 phần bài xích tập trang 82, 83

Bài 1

Tính:

a) 21 . (- 3);

b) (- 16 ) . 5;

c) 12 . 20;

d) (- 21) . (- 6).

Gợi ý đáp án:

a) 21 . (- 3) = - (21 . 3) = - 63

b) (- 16 ) . 5 = - (16 . 5) = - 80

c) 12 . 20 = 240

d) (- 21) . (- 6) = 126

Bài 2

Tìm số tương thích ở ?

a15- 311- 4?-9
b614- 23- 1257?
a . B????- 2172

Gợi ý đáp án:

a15- 311- 4- 3- 9
b614- 23- 1257- 8
a . B90- 42- 253500- 2172

Bài 3

a) 1010 . (- 10−4);

b) (- 2) . (- 2) . (- 2) . (- 2) . (- 2) + 25;

c) (- 3) . (- 3) . (- 3) . (- 3) - 34.

Gợi ý đáp án:

a) 1010 . (- 10−4);

= - (1010 . 10−4) = - 106.

b) (- 2) . (- 2) . (- 2) . (- 2) . (- 2) + 25;

(- 2)5 + 25 = 0.

c) (- 3) . (- 3) . (- 3) . (- 3) - 34.

= 34 - 34 = 0.

Bài 4

Tính 8 . 25. Từ kia suy ra kết quả của các phép tính sau:

a) (- 8) . 25;

b) 8 . (- 25);

c) (- 8) . (- 25).

Gợi ý đáp án:

Ta có: 8 . 25 = 200

=> a) (- 8) . 25 = - 200.

b) 8 . (- 25) = - 200.

c) (- 8) . (- 25) = 200.

Bài 5

Tính giá trị của biểu thức trong mỗi trường thích hợp sau:

a) 2x, biết x = - 8;

b) – 7y, biết y = 6;

c) – 8z – 15, biết z = - 4.

Gợi ý đáp án:

a) Tính cực hiếm của biểu thức trong trường thích hợp x = - 8 => 2 . (- 8) = - (2 . 8) = - 16.

b) Tính quý hiếm của biểu thức vào trường phù hợp y = 6 => (- 7) . 6 = - (7 . 6) = - 36.

Xem thêm: Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Hình Học Lớp 6, Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Cánh Diều

c) Tính cực hiếm của biểu thức trong trường đúng theo z = - 4 => – 8 . (- 4) – 15 = - (8 . 4) – 15 = 32 – 15 = 17.