Ngữ văn lớp 9 Tập 1 – Soạn cùng giải bài tập SGK ngữ văn lớp 9 tập 1, Để học xuất sắc hơn môn ngữ văn 9 tập 1, Học tốt hơn ra mắt chuyên mục giải bài xích tập ngữ văn 9 tập 1 đầy đầy đủ và cụ thể nhất được biên soạn bám ngay cạnh theo sách giáo khoa bài bác tập ngữ văn của học sinh lớp 9 tập 1. Để dễ dàng nhất cho các bạn học sinh và phụ huynh tìm hiểu thêm lời giải, ngoại trừ việc sắp xếp thứ tự với giải theo câu nghỉ ngơi từng trang trong SGK ở bên dưới đây.

*
Bạn đang xem: Giải bài tập ngữ văn 9 tập 1

Giải bài xích tập ngữ văn lớp 9 – Tập 1 – Soạn bài bác ngữ văn 9

Để theo dõi và quan sát từng phần mời các bạn click vào cụ thể từng đường liên kết tương ứng nhằm xem bài bác soạn với giải bài tập của từng mục học trong sách giáo khoa đã được chúng tôi biên biên soạn sau đây.

Soạn giải bài xích tập SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1

Bài 1 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 2 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 3 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 4 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 5 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 6 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 7 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 8 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 9 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 10 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 11 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 12 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 13 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 14 – SGK ngữ văn 10 – Tập 1

Bài 15 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 16 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 17 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Hy vọng với phần soạn với giải bài bác tập môn ngữ văn lớp 9 – Tập 1 này đang giúp chúng ta học xuất sắc hơn với là tư liệu tham khảo, nếu thấy tốt hãy share để ủng hộ nội dung bài viết nhé.

(movingthenationforward.com)


Giải bài bác tập Content


Expand All
bài 1 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 4 bài học SGK | 17 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học SGK nội dung
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – phong thái Hồ Chí Minh
Giải câu 1 (Trang 8 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 8 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 8 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 8 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu hỏi – luyện tập (Trang 8 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài xích – các phương châm hội thoại
Giải câu 1 – Phương châm về lượng (Trang 8 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Phương châm về lượng (Trang 9 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Gải thắc mắc – Phương châm về chất lượng (Trang 9 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 10 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 10 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 11 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – luyện tập (Trang 11 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 – luyện tập (Trang 11 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – Sử dụng một số trong những biện pháp thẩm mỹ và nghệ thuật trong văn bạn dạng thuyết minh
Giải câu 1 (Trang 12 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 12 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 13 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 15 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – rèn luyện sử dụng một trong những biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
bài 2 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 4 bài học SGK | 23 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học tập SGK content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài xích – Đấu tranh mang lại một cầm cố giới hòa bình
Giải câu 1 (Trang 20 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 20 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang đôi mươi SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang đôi mươi SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 (Trang trăng tròn SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu hỏi – luyện tập (Trang 21 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – những phương châm đối thoại (Tiếp theo)
Giải câu hỏi – Phương châm tình dục (Trang 21 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Phương châm cách thức (Trang 21 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Phương châm phương pháp (Trang 22 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu hỏi – Phương châm thanh lịch (Trang 22 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 23 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 23 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 23 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – luyện tập (Trang 23 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 – rèn luyện (Trang 24 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – sử dụng yếu tố mô tả trong văn bạn dạng thuyết minh
Giải câu 1 (Trang 24 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 25 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 26 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 26 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 26 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài xích – rèn luyện sử dụng yếu đuối tố diễn tả trong văn bản thuyết minh
Giải câu 1 (Trang 28 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 28 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 29 SGK ngữ văn 9 tập 1)
bài 3 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 4 bài học kinh nghiệm SGK | 21 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài bác – Tuyên bố trái đất về sự sống còn, quyền được đảm bảo và phát triển của trẻ em
Giải câu 1 (Trang 35 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 35 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 35 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 35 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 35 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải thắc mắc – rèn luyện (Trang 36 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – những phương châm đối thoại (Tiếp theo)
Giải câu hỏi (Trang 36 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – những trường đúng theo không tuân thủ phương châm đối thoại (Trang 37 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – các trường vừa lòng không vâng lệnh phương châm hội thoại (Trang 37 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – phần lớn trường thích hợp không tuân thủ phương châm đối thoại (Trang 37 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – hồ hết trường đúng theo không tuân hành phương châm đối thoại (Trang 37 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 38 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 38 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài xích – Xưng hô trong hội thoại
Giải câu 1 (Trang 38 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 38 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 39 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 40 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 40 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – luyện tập (Trang 40 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 – luyện tập (Trang 40 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 6 – luyện tập (Trang 41 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – Viết bài bác tập làm văn hàng đầu – Văn thuyết minh
bài 4 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 4 bài học SGK | 28 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học tập SGK content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài bác – Chuyện thiếu nữ Nam Xương (Trích Truyền kì mạn lục)
Giải câu 1 (Trang 51 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 51 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 51 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 51 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 51 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu hỏi – luyện tập (Trang 52 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài xích – phương pháp dẫn thẳng và biện pháp dẫn gián tiếp
Giải câu 1 – giải pháp dẫn thẳng (Trang 53 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – bí quyết dẫn trực tiếp (Trang 53 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – biện pháp dẫn trực tiếp (Trang 53 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – phương pháp dẫn gián tiếp (Trang 54 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – bí quyết dẫn loại gián tiếp (Trang 54 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 54 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 54 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 55 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Sự cách tân và phát triển của từ bỏ vựng
Giải câu 1 (Trang 55 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 55 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 56 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 57 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 57 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – rèn luyện (Trang 57 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 – rèn luyện (Trang 57 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – rèn luyện tóm tắt nhà cửa tự sự
Giải câu 1 – Sự cần thiết của câu hỏi tóm tắt văn bản tự sự (Trang 58 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Sự quan trọng của vấn đề tóm tắt văn bạn dạng tự sự (Trang 58 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – thực hành thực tế tóm tắt văn bản tự sự (Trang 58 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – thực hành thực tế tóm tắt văn bạn dạng tự sự (Trang 59 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – thực hành thực tế tóm tắt văn bạn dạng tự sự (Trang 59 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 59 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 59 SGK ngữ văn 9 tập 1)
bài 5 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 3 bài học SGK | 17 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học SGK content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (trích Vũ trung tuỷ bút)
Giải câu 1 (Trang 63 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 63 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 63 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 63 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Hoàng Lê duy nhất thống chí – Hồi máy mười bốn (trích)
Giải câu 1 (Trang 72 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 72 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 72 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 72 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 72 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Sự cải cách và phát triển của tự vựng (tiếp theo)
Giải câu 1 – sinh sản từ ngữ mới (Trang 72 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – tạo từ ngữ mới (Trang 73 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài (Trang 73 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Mượn trường đoản cú ngữ của tiếng nước ngoài (Trang 73 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 74 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 74 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 74 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – luyện tập (Trang 74 SGK ngữ văn 9 tập 1)
bài 6 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 5 bài học SGK | 27 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học SGK content
0% Complete 0/5 Steps
Soạn bài xích – Truyện Kiều của Nguyễn Du
Giải câu 1 (Trang 80 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 80 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – mẹ Thuý Kiều (trích Truyện Kiều)
Giải câu 1 (Trang 84 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 84 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 84 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 84 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 84 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 6 (Trang 84 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều)
Giải câu 1 (Trang 86 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 86 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 86 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 87 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 87 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – Thuật ngữ
Giải câu 1 – Thuật ngữ là gì ? (Trang 87 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Thuật ngữ là gì ? (Trang 88 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Đặc điểm của thuật ngữ (Trang 88 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Đặc điểm của thuật ngữ (Trang 88 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 89 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 90 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 90 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – rèn luyện (Trang 90 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 – rèn luyện (Trang 90 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – diễn đạt trong văn phiên bản tự sự
Giải câu 1 – tò mò yếu tố biểu đạt trong văn bản tự sự (Trang 91 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – mày mò yếu tố diễn tả trong văn bạn dạng tự sự (Trang 91 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 92 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 92 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 92 SGK ngữ văn 9 tập 1)
bài xích 7 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 4 bài học SGK | 23 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học SGK nội dung
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – Kiều nghỉ ngơi lầu ngưng Bích (trích Truyện Kiều)
Giải câu 1 (Trang 95 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 95 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 96 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 96 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài xích – Mã Giám Sinh sở hữu Kiều (trích Truyện Kiều) (Tự học được bố trí theo hướng dẫn)
Giải câu 1 (Trang 99 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 99 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 99 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – Trau dồi vốn từ bỏ
Giải câu 1 – Rèn luyện để nắm vững nghĩa của tự và biện pháp dùng từ bỏ (Trang 99 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Rèn luyện để nắm rõ nghĩa của tự và phương pháp dùng từ (Trang 100 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Rèn luyện để làm tăng vốn trường đoản cú (Trang 100 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 101 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 101 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 102 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – rèn luyện (Trang 102 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 – rèn luyện (Trang 103 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 6 – rèn luyện (Trang 103 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 7 – luyện tập (Trang 103 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 8 – rèn luyện (Trang 104 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 9 – luyện tập (Trang 104 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Viết bài bác tập có tác dụng văn số 2 – Văn từ sự
Giải đề 1 (Trang 105 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải đề 2 (Trang 105 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải đề 3 (Trang 105 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải đề 4 (Trang 105 SGK ngữ văn 9 tập 1)
bài bác 8 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 3 bài học SGK | 17 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học SGK content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài xích – Thuý Kiều báo ân báo oán thù (trích Truyện Kiều)
Giải câu 1 (Trang 108 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 108 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 108 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 108 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 108 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 109 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – Lục Vân Tiên cứu vớt Kiều Nguyệt Nga (trích Truyện Lục Vân Tiên)
Giải câu 1 (Trang 115 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 115 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 115 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 115 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 115 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 116 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – miêu tả nội chổ chính giữa trong văn bạn dạng tự sự
Giải câu 1 (Trang 117 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 117 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 117 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 117 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 117 SGK ngữ văn 9 tập 1)
bài bác 9 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 3 bài học kinh nghiệm SGK | 33 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK nội dung
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Lục Vân Tiên gặp gỡ nạn (Trích Truyện Lục Vân Tiên)
Giải câu 1 (Trang 121 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 121 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 121 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 121 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải thắc mắc – luyện tập (Trang 121 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – lịch trình địa phương (phần văn)
Giải câu 1 – sẵn sàng ở bên (Trang 122 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – chuẩn bị ở nhà (Trang 122 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – sẵn sàng ở công ty (Trang 122 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – sẵn sàng ở công ty (Trang 122 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài xích – Tổng kết về trường đoản cú vựng
Giải câu 1 – Từ 1-1 và tự phức (Trang 122 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Từ solo và từ phức (Trang 122 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Từ 1-1 và tự phức (Trang 123 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Thành ngữ (Trang 123 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Thành ngữ (Trang 123 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Thành ngữ (Trang 123 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – Thành ngữ (Trang 123 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Nghĩa của từ bỏ (Trang 123 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Nghĩa của từ (Trang 123 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Nghĩa của từ bỏ (Trang 123 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – từ rất nhiều nghĩa và hiện tượng lạ chuyển nghĩa của tự (Trang 124 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – từ rất nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của trường đoản cú (Trang 124 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – từ đồng âm (Trang 124 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – từ bỏ đồng âm (Trang 124 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Từ đồng nghĩa (Trang 125 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Từ đồng nghĩa (Trang 125 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Từ đồng nghĩa tương quan (Trang 125 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – từ bỏ trái nghĩa (Trang 125 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – từ bỏ trái nghĩa (Trang 125 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – tự trái nghĩa (Trang 125 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – cấp độ khái quát lác nghĩa của từ (Trang 126 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – lever khái quát nghĩa của trường đoản cú (Trang 126 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Trường trường đoản cú vựng (Trang 126 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Trường tự vựng (Trang 126 SGK ngữ văn 9 tập 1)
bài bác 10 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 5 bài học kinh nghiệm SGK | 39 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học tập SGK content
0% Complete 0/5 Steps
Soạn bài – Đồng chí
Giải câu 1 (Trang 130 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 130 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 130 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 130 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 130 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 6 (Trang 130 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 131 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 131 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – bài xích thơ về tiểu team xe ko kính
Giải câu 1 (Trang 133 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 133 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 133 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 133 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 133 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 133 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – kiểm soát truyện trung đại
Giải câu 1 (Trang 134 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 134 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 134 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 134 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 134 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 6 (Trang 134 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 7 (Trang 134 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài xích – Tổng kết về trường đoản cú vựng (tiếp theo)
Giải câu 1 – Sự phát triển của từ bỏ vựng (Trang 135 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Sự trở nên tân tiến của từ bỏ vựng (Trang 135 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Sự trở nên tân tiến của từ bỏ vựng (Trang 135 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – từ mượn (Trang 135 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – từ bỏ mượn (Trang 135 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – tự mượn (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – từ Hán Việt (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – từ bỏ Hán Việt (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Thuật ngữ với biệt ngữ làng hội (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Thuật ngữ với biệt ngữ xóm hội (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Thuật ngữ cùng biệt ngữ buôn bản hội (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Trau dồi vốn trường đoản cú (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Trau dồi vốn tự (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Trau dồi vốn tự (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài xích – Nghị luận vào văn bản tự sự
Giải câu 1 – tìm hiểu yếu tố nghị luận vào văn bản tự sự (Trang 137 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – mày mò yếu tố nghị luận vào văn phiên bản tự sự (Trang 138 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 139 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 139 SGK ngữ văn 9 tập 1)
bài bác 11 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 4 bài học SGK | 28 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK nội dung
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài bác – Đoàn thuyền tiến công cá
Giải câu 1 (Trang 142 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 142 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 142 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 142 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 142 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 142 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 142 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài xích – phòng bếp lửa
Giải câu 1 (Trang 145 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 145 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 145 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 146 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 146 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 146 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài xích – Tổng kết về từ bỏ vựng (tiếp theo)
Giải câu 1 – tự tượng thanh cùng từ tượng hình (Trang 146 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – tự tượng thanh và từ tượng hình (Trang 146 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – từ bỏ tượng thanh và từ tượng hình (Trang 146 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – một số trong những phép tu thong dong vựng (Trang 147 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – một vài phép tu nhàn vựng (Trang 147 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – một trong những phép tu nhàn rỗi vựng (Trang 147 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – Tập làm thơ tám chữ
Giải câu 1 – dấn diện thể thơ tám chữ (Trang 148 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – dìm diện thể thơ tám chữ (Trang 149 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập nhận diện thể thơ tám chữ (Trang 150 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập nhận diện thể thơ tám chữ (Trang 150 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – luyện tập nhận diện thể thơ tám chữ (Trang 151 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – luyện tập nhận diện thể thơ tám chữ (Trang 151 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – thực hành thơ tám chữ (Trang 151 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – thực hành thực tế thơ tám chữ (Trang 151 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – thực hành thực tế thơ tám chữ (Trang 151 SGK ngữ văn 9 tập 1)
bài xích 12 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 4 bài học kinh nghiệm SGK | 21 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học tập SGK content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài bác – Khúc hát ru phần đông em nhỏ nhắn lớn trên sống lưng mẹ
Giải câu 1 (Trang 154 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 154 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 154 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 154 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 155 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu hỏi – rèn luyện (Trang 155 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài xích – Ánh trăng
Giải câu 1 (Trang 157 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 157 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 157 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 157 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 157 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 157 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – Tổng kết trường đoản cú vựng (luyện tập tổng hợp)
Giải câu 1 (Trang 158 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 158 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 158 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 159 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 159 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 6 (Trang 159 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – rèn luyện viết đoạn văn từ bỏ sự có thực hiện yếu tố nghị luận
Giải câu 1 – Thực hành tò mò yếu tố nghị luận trong đoạn văn từ sự (Trang 160 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – thực hành viết đoạn văn trường đoản cú sự có sử dụng yếu tố nghị luận (Trang 161 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – thực hành thực tế viết đoạn văn từ bỏ sự có áp dụng yếu tố nghị luận (Trang 161 SGK ngữ văn 9 tập 1)
bài 13 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 4 bài học SGK | 14 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – thôn (trích)
Giải câu 1 (Trang 174 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 174 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 174 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 174 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 174 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 174 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – công tác địa phương (phần tiếng Việt)
Giải câu 1 – công tác địa phương (Trang 175 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – chương trình địa phương (Trang 175 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – chương trình địa phương (Trang 175 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – công tác địa phương (Trang 176 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Đối thoại, độc thoại với độc thoại nội trọng điểm trong văn phiên bản tự sự
Giải thắc mắc (Trang 176, 177 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 178 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 179 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – Luyện nói: trường đoản cú sự kết phù hợp với nghị luận và biểu đạt nội chổ chính giữa
Giải thắc mắc – sẵn sàng ở nhà (Trang 179 SGK ngữ văn 9 tập 1)
bài bác 14 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 4 bài học kinh nghiệm SGK | 19 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học tập SGK content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – lặng lẽ âm thầm Sa page authority (trích)
Giải câu 1 (Trang 189 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 189 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 189 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 189 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 189 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu hỏi – rèn luyện (Trang 190 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – Ôn tập phần giờ Việt
Giải câu 1 – những phương châm hội thoại (Trang 190 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – các phương châm hội thoại (Trang 190 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Xưng hô vào hội thoại (Trang 190 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Xưng hô trong hội thoại (Trang 190 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Xưng hô vào hội thoại (Trang 190 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – biện pháp dẫn trực tiếp và phương pháp dẫn con gián tiếp (Trang 190 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – bí quyết dẫn thẳng và cách dẫn con gián tiếp (Trang 191 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài xích – Viết bài tập làm văn số 3 – Văn từ bỏ sự
Giải đề 1 – Viết bài xích tập làm văn số 3 (Trang 191 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải đề 2 – Viết bài xích tập có tác dụng văn số 3 (Trang 191 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải đề 3 – Viết bài xích tập làm cho văn số 3 (Trang 191 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải đề 4 – Viết bài xích tập làm cho văn số 3 (Trang 191 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – fan kể chuyện trong văn bản tự sự
Giải câu 2 – mục đích của bạn kể chuyện trong văn phiên bản tự sự (Trang 192 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 194 SGK ngữ văn 9 tập 1)
bài 15 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 4 bài học SGK | 26 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học tập SGK content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài bác – loại lược ngà (trích)
Giải câu 1 (Trang 202 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 202 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 202 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 202 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 203 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 203 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – kiểm soát về thơ với truyện tân tiến
Giải câu 1 – khám nghiệm về thơ cùng truyện hiện đại (Trang 203 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – chất vấn về thơ và truyện văn minh (Trang 203 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – khám nghiệm về thơ với truyện tiến bộ (Trang 203 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – soát sổ về thơ cùng truyện tiến bộ (Trang 204 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 – kiểm soát về thơ và truyện tiến bộ (Trang 204 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 6 – đánh giá về thơ với truyện văn minh (Trang 204 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 7 – đánh giá về thơ và truyện hiện đại (Trang 204 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 8 – chất vấn về thơ và truyện hiện đại (Trang 204 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 9 – kiểm soát về thơ cùng truyện tân tiến (Trang 204 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – khám nghiệm phần tiếng Việt
Giải câu 1 – soát sổ phần giờ đồng hồ Việt (Trang 204 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – khám nghiệm phần giờ Việt (Trang 204 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – bình chọn phần giờ Việt (Trang 205 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – kiểm tra phần giờ Việt (Trang 205, 206 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 – kiểm tra phần tiếng Việt (Trang 206 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – Ôn tập phần Tập có tác dụng văn
Giải câu 1 – Ôn tập phần Tập làm văn (Trang 206 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Ôn tập phần Tập làm cho văn (Trang 206 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Ôn tập phần Tập có tác dụng văn (Trang 206 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – Ôn tập phần Tập có tác dụng văn (Trang 206 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 – Ôn tập phần Tập làm văn (Trang 206 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 6 – Ôn tập phần Tập làm cho văn (Trang 206 SGK ngữ văn 9 tập 1)
bài 16 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 3 bài học kinh nghiệm SGK | 14 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học SGK nội dung
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài bác – cụ hương
Giải câu 1 (Trang 218 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 218 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 218 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 218, 219 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 219 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – Ôn tập phần Tập có tác dụng văn (tiếp theo)
Giải câu 7 – Ôn tập phần Tập có tác dụng văn (tiếp theo) trang 220 SGK ngữ văn 9 tập 1
Giải câu 8 – Ôn tập phần Tập làm cho văn (tiếp theo) trang 220 SGK ngữ văn 9 tập 1
Giải câu 9 – Ôn tập phần Tập làm cho văn (tiếp theo) trang 220 SGK ngữ văn 9 tập 1
Giải câu 10 – Ôn tập phần Tập có tác dụng văn (tiếp theo) trang 220 SGK ngữ văn 9 tập 1
Giải câu 11 – Ôn tập phần Tập có tác dụng văn (tiếp theo) trang 220 SGK ngữ văn 9 tập 1
Giải câu 12 – Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo) trang 220 SGK ngữ văn 9 tập 1
Soạn bài – đánh giá tổng phù hợp cuối học kì I
Giải thắc mắc – Trắc nghiệm (trang 224 – 228 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – tự luận (trang 228 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – tự luận (trang 228 SGK ngữ văn 9 tập 1)
bài xích 17 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 1 bài học SGK | 4 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học SGK nội dung
0% Complete 0/1 Steps
Soạn bài bác – số đông đứa trẻ con (trích Thời thơ ấu)
Giải câu 1 (Trang 233 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 233 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 233 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 233 SGK ngữ văn 9 tập 1)


Xem thêm: Chiến Lược Stp Là Gì ? Vai Trò Của Stp Với Doanh Nghiệp Là Gì?

About The Author
Quỳnh Anh More from this tác giả

Học tốt xinh đẹp! Thích chia sẻ kiến thức, Là người đưa bài xích rất tâm huyết rất mong mỏi được sự ủng hộ và share của các bạn!