Ngữ văn lớp 9 Tập 1 – Soạn và giải bài tập SGK ngữ văn lớp 9 tập 1, Để học giỏi hơn môn ngữ văn 9 tập 1, Học tốt hơn giới thiệu chuyên mục giải bài tập ngữ văn 9 tập 1 đầy đủ và chi tiết nhất được biên soạn bám sát theo sách giáo khoa bài tập ngữ văn của học sinh lớp 9 tập 1. Để thuận lợi nhất cho các bạn học sinh và phụ huynh tham khảo lời giải, ngoài việc sắp xếp thứ tự và giải theo câu ở từng trang trong SGK ở dưới đây.

*
Bạn đang xem: Giải bài tập ngữ văn 9 tập 1

Giải bài tập ngữ văn lớp 9 – Tập 1 – Soạn bài ngữ văn 9

Để theo dõi từng phần mời các bạn click vào từng đường link tương ứng để xem bài soạn và giải bài tập của từng mục học trong sách giáo khoa đã được chúng tôi biên soạn sau đây.

Soạn giải bài tập SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1

Bài 1 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 2 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 3 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 4 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 5 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 6 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 7 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 8 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 9 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 10 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 11 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 12 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 13 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 14 – SGK ngữ văn 10 – Tập 1

Bài 15 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 16 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 17 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Hy vọng với phần soạn và giải bài tập môn ngữ văn lớp 9 – Tập 1 này sẽ giúp các bạn học tốt hơn và là tài liệu tham khảo, Nếu thấy hay hãy chia sẻ để ủng hộ Bài viết nhé.

(movingthenationforward.com)


Giải bài tập Content


Expand All
Bài 1 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 4 Bài học SGK | 17 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – Phong cách Hồ Chí Minh
Giải câu 1 (Trang 8 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 8 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 8 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 8 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu hỏi – Luyện tập (Trang 8 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Các phương châm hội thoại
Giải câu 1 – Phương châm về lượng (Trang 8 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Phương châm về lượng (Trang 9 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Gải câu hỏi – Phương châm về chất (Trang 9 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 10 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 10 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 11 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 11 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 – Luyện tập (Trang 11 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
Giải câu 1 (Trang 12 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 12 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 13 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 15 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
Bài 2 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 4 Bài học SGK | 23 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
Giải câu 1 (Trang 20 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 20 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 20 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 20 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 20 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu hỏi – Luyện tập (Trang 21 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Các phương châm hội thoại (Tiếp theo)
Giải câu hỏi – Phương châm quan hệ (Trang 21 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Phương châm cách thức (Trang 21 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Phương châm cách thức (Trang 22 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu hỏi – Phương châm lịch sự (Trang 22 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 23 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 23 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 23 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 23 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 – Luyện tập (Trang 24 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
Giải câu 1 (Trang 24 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 25 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 26 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 26 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 26 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
Giải câu 1 (Trang 28 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 28 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 29 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Bài 3 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 4 Bài học SGK | 21 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
Giải câu 1 (Trang 35 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 35 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 35 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 35 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 35 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu hỏi – Luyện tập (Trang 36 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Các phương châm hội thoại (Tiếp theo)
Giải câu hỏi (Trang 36 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Những trường hợp không tuân thủ phương châm hội thoại (Trang 37 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Những trường hợp không tuân thủ phương châm hội thoại (Trang 37 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Những trường hợp không tuân thủ phương châm hội thoại (Trang 37 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – Những trường hợp không tuân thủ phương châm hội thoại (Trang 37 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 38 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 38 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Xưng hô trong hội thoại
Giải câu 1 (Trang 38 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 38 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 39 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 40 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 40 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 40 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 – Luyện tập (Trang 40 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 6 – Luyện tập (Trang 41 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Viết bài tập làm văn số 1 – Văn thuyết minh
Bài 4 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 4 Bài học SGK | 28 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – Chuyện người con gái Nam Xương (Trích Truyền kì mạn lục)
Giải câu 1 (Trang 51 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 51 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 51 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 51 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 51 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu hỏi – Luyện tập (Trang 52 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
Giải câu 1 – Cách dẫn trực tiếp (Trang 53 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Cách dẫn trực tiếp (Trang 53 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Cách dẫn trực tiếp (Trang 53 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Cách dẫn gián tiếp (Trang 54 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Cách dẫn gián tiếp (Trang 54 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 54 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 54 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 55 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Sự phát triển của từ vựng
Giải câu 1 (Trang 55 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 55 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 56 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 57 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 57 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 57 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 – Luyện tập (Trang 57 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự
Giải câu 1 – Sự cần thiết của việc tóm tắt văn bản tự sự (Trang 58 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Sự cần thiết của việc tóm tắt văn bản tự sự (Trang 58 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Thực hành tóm tắt văn bản tự sự (Trang 58 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Thực hành tóm tắt văn bản tự sự (Trang 59 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Thực hành tóm tắt văn bản tự sự (Trang 59 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 59 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 59 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Bài 5 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 3 Bài học SGK | 17 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (trích Vũ trung tuỷ bút)
Giải câu 1 (Trang 63 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 63 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 63 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 63 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Hoàng Lê nhất thống chí – Hồi thứ mười bốn (trích)
Giải câu 1 (Trang 72 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 72 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 72 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 72 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 72 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)
Giải câu 1 – Tạo từ ngữ mới (Trang 72 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Tạo từ ngữ mới (Trang 73 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài (Trang 73 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài (Trang 73 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 74 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 74 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 74 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 74 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Bài 6 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 5 Bài học SGK | 27 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/5 Steps
Soạn bài – Truyện Kiều của Nguyễn Du
Giải câu 1 (Trang 80 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 80 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Chị em Thuý Kiều (trích Truyện Kiều)
Giải câu 1 (Trang 84 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 84 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 84 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 84 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 84 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 6 (Trang 84 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều)
Giải câu 1 (Trang 86 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 86 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 86 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 87 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 87 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Thuật ngữ
Giải câu 1 – Thuật ngữ là gì ? (Trang 87 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Thuật ngữ là gì ? (Trang 88 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Đặc điểm của thuật ngữ (Trang 88 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Đặc điểm của thuật ngữ (Trang 88 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 89 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 90 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 90 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 90 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 – Luyện tập (Trang 90 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Miêu tả trong văn bản tự sự
Giải câu 1 – Tìm hiểu yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự (Trang 91 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Tìm hiểu yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự (Trang 91 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 92 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 92 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 92 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Bài 7 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 4 Bài học SGK | 23 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều)
Giải câu 1 (Trang 95 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 95 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 96 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 96 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều) (Tự học có hướng dẫn)
Giải câu 1 (Trang 99 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 99 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 99 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Trau dồi vốn từ
Giải câu 1 – Rèn luyện để nắm vững nghĩa của từ và cách dùng từ (Trang 99 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Rèn luyện để nắm vững nghĩa của từ và cách dùng từ (Trang 100 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Rèn luyện để làm tăng vốn từ (Trang 100 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 101 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 101 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 102 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 102 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 – Luyện tập (Trang 103 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 6 – Luyện tập (Trang 103 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 7 – Luyện tập (Trang 103 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 8 – Luyện tập (Trang 104 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 9 – Luyện tập (Trang 104 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Viết bài tập làm văn số 2 – Văn tự sự
Giải đề 1 (Trang 105 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải đề 2 (Trang 105 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải đề 3 (Trang 105 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải đề 4 (Trang 105 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Bài 8 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 3 Bài học SGK | 17 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Thuý Kiều báo ân báo oán (trích Truyện Kiều)
Giải câu 1 (Trang 108 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 108 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 108 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 108 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 108 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 109 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (trích Truyện Lục Vân Tiên)
Giải câu 1 (Trang 115 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 115 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 115 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 115 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 115 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 116 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự
Giải câu 1 (Trang 117 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 117 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 117 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 117 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 117 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Bài 9 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 3 Bài học SGK | 33 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Lục Vân Tiên gặp nạn (Trích Truyện Lục Vân Tiên)
Giải câu 1 (Trang 121 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 121 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 121 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 121 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu hỏi – Luyện tập (Trang 121 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Chương trình địa phương (phần văn)
Giải câu 1 – Chuẩn bị ở nhà (Trang 122 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Chuẩn bị ở nhà (Trang 122 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Chuẩn bị ở nhà (Trang 122 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – Chuẩn bị ở nhà (Trang 122 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Tổng kết về từ vựng
Giải câu 1 – Từ đơn và từ phức (Trang 122 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Từ đơn và từ phức (Trang 122 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Từ đơn và từ phức (Trang 123 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Thành ngữ (Trang 123 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Thành ngữ (Trang 123 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Thành ngữ (Trang 123 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – Thành ngữ (Trang 123 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Nghĩa của từ (Trang 123 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Nghĩa của từ (Trang 123 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Nghĩa của từ (Trang 123 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ (Trang 124 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ (Trang 124 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Từ đồng âm (Trang 124 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Từ đồng âm (Trang 124 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Từ đồng nghĩa (Trang 125 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Từ đồng nghĩa (Trang 125 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Từ đồng nghĩa (Trang 125 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Từ trái nghĩa (Trang 125 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Từ trái nghĩa (Trang 125 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Từ trái nghĩa (Trang 125 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Cấp độ khái quát nghĩa của từ (Trang 126 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Cấp độ khái quát nghĩa của từ (Trang 126 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Trường từ vựng (Trang 126 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Trường từ vựng (Trang 126 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Bài 10 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 5 Bài học SGK | 39 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/5 Steps
Soạn bài – Đồng chí
Giải câu 1 (Trang 130 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 130 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 130 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 130 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 130 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 6 (Trang 130 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 131 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 131 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Giải câu 1 (Trang 133 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 133 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 133 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 133 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 133 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 133 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Kiểm tra truyện trung đại
Giải câu 1 (Trang 134 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 134 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 134 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 134 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 134 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 6 (Trang 134 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 7 (Trang 134 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)
Giải câu 1 – Sự phát triển của từ vựng (Trang 135 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Sự phát triển của từ vựng (Trang 135 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Sự phát triển của từ vựng (Trang 135 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Từ mượn (Trang 135 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Từ mượn (Trang 135 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Từ mượn (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Từ Hán Việt (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Từ Hán Việt (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Thuật ngữ và biệt ngữ xã hội (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Thuật ngữ và biệt ngữ xã hội (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Thuật ngữ và biệt ngữ xã hội (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Trau dồi vốn từ (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Trau dồi vốn từ (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Trau dồi vốn từ (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Nghị luận trong văn bản tự sự
Giải câu 1 – Tìm hiểu yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự (Trang 137 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Tìm hiểu yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự (Trang 138 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 139 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 139 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Bài 11 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 4 Bài học SGK | 28 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – Đoàn thuyền đánh cá
Giải câu 1 (Trang 142 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 142 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 142 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 142 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 142 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 142 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 142 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Bếp lửa
Giải câu 1 (Trang 145 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 145 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 145 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 146 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 146 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 146 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)
Giải câu 1 – Từ tượng thanh và từ tượng hình (Trang 146 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Từ tượng thanh và từ tượng hình (Trang 146 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Từ tượng thanh và từ tượng hình (Trang 146 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Một số phép tu từ từ vựng (Trang 147 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Một số phép tu từ từ vựng (Trang 147 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Một số phép tu từ từ vựng (Trang 147 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Tập làm thơ tám chữ
Giải câu 1 – Nhận diện thể thơ tám chữ (Trang 148 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Nhận diện thể thơ tám chữ (Trang 149 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập nhận diện thể thơ tám chữ (Trang 150 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập nhận diện thể thơ tám chữ (Trang 150 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập nhận diện thể thơ tám chữ (Trang 151 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập nhận diện thể thơ tám chữ (Trang 151 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Thực hành thơ tám chữ (Trang 151 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Thực hành thơ tám chữ (Trang 151 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Thực hành thơ tám chữ (Trang 151 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Bài 12 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 4 Bài học SGK | 21 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
Giải câu 1 (Trang 154 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 154 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 154 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 154 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 155 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu hỏi – Luyện tập (Trang 155 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Ánh trăng
Giải câu 1 (Trang 157 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 157 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 157 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 157 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 157 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 157 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Tổng kết từ vựng (luyện tập tổng hợp)
Giải câu 1 (Trang 158 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 158 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 158 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 159 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 159 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 6 (Trang 159 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận
Giải câu 1 – Thực hành tìm hiểu yếu tố nghị luận trong đoạn văn tự sự (Trang 160 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Thực hành viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận (Trang 161 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Thực hành viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận (Trang 161 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Bài 13 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 4 Bài học SGK | 14 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – Làng (trích)
Giải câu 1 (Trang 174 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 174 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 174 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 174 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 174 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 174 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
Giải câu 1 – Chương trình địa phương (Trang 175 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Chương trình địa phương (Trang 175 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Chương trình địa phương (Trang 175 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – Chương trình địa phương (Trang 176 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự
Giải câu hỏi (Trang 176, 177 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 178 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 179 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm
Giải câu hỏi – Chuẩn bị ở nhà (Trang 179 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Bài 14 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 4 Bài học SGK | 19 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – Lặng lẽ Sa Pa (trích)
Giải câu 1 (Trang 189 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 189 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 189 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 189 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 189 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu hỏi – Luyện tập (Trang 190 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Ôn tập phần Tiếng Việt
Giải câu 1 – Các phương châm hội thoại (Trang 190 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Các phương châm hội thoại (Trang 190 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Xưng hô trong hội thoại (Trang 190 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Xưng hô trong hội thoại (Trang 190 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Xưng hô trong hội thoại (Trang 190 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp (Trang 190 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp (Trang 191 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Viết bài tập làm văn số 3 – Văn tự sự
Giải đề 1 – Viết bài tập làm văn số 3 (Trang 191 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải đề 2 – Viết bài tập làm văn số 3 (Trang 191 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải đề 3 – Viết bài tập làm văn số 3 (Trang 191 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải đề 4 – Viết bài tập làm văn số 3 (Trang 191 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Người kể chuyện trong văn bản tự sự
Giải câu 2 – Vai trò của người kể chuyện trong văn bản tự sự (Trang 192 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 194 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Bài 15 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 4 Bài học SGK | 26 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – Chiếc lược ngà (trích)
Giải câu 1 (Trang 202 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 202 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 202 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 202 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 203 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 203 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại
Giải câu 1 – Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại (Trang 203 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại (Trang 203 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại (Trang 203 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại (Trang 204 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 – Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại (Trang 204 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 6 – Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại (Trang 204 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 7 – Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại (Trang 204 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 8 – Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại (Trang 204 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 9 – Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại (Trang 204 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Kiểm tra phần Tiếng Việt
Giải câu 1 – Kiểm tra phần Tiếng Việt (Trang 204 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Kiểm tra phần Tiếng Việt (Trang 204 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Kiểm tra phần Tiếng Việt (Trang 205 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – Kiểm tra phần Tiếng Việt (Trang 205, 206 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 – Kiểm tra phần Tiếng Việt (Trang 206 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Ôn tập phần Tập làm văn
Giải câu 1 – Ôn tập phần Tập làm văn (Trang 206 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Ôn tập phần Tập làm văn (Trang 206 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Ôn tập phần Tập làm văn (Trang 206 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – Ôn tập phần Tập làm văn (Trang 206 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 – Ôn tập phần Tập làm văn (Trang 206 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 6 – Ôn tập phần Tập làm văn (Trang 206 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Bài 16 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 3 Bài học SGK | 14 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Cố hương
Giải câu 1 (Trang 218 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 218 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 218 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 218, 219 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 219 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo)
Giải câu 7 – Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo) trang 220 SGK ngữ văn 9 tập 1
Giải câu 8 – Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo) trang 220 SGK ngữ văn 9 tập 1
Giải câu 9 – Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo) trang 220 SGK ngữ văn 9 tập 1
Giải câu 10 – Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo) trang 220 SGK ngữ văn 9 tập 1
Giải câu 11 – Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo) trang 220 SGK ngữ văn 9 tập 1
Giải câu 12 – Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo) trang 220 SGK ngữ văn 9 tập 1
Soạn bài – Kiểm tra tổng hợp cuối Học kì I
Giải câu hỏi – Trắc nghiệm (trang 224 – 228 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Tự luận (trang 228 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Tự luận (trang 228 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Bài 17 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 1 Bài học SGK | 4 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/1 Steps
Soạn bài – Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu)
Giải câu 1 (Trang 233 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 233 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 233 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 233 SGK ngữ văn 9 tập 1)


Xem thêm: Chiến Lược Stp Là Gì ? Vai Trò Của Stp Với Doanh Nghiệp Là Gì?

About The Author
Quỳnh Anh More from this Author

Học giỏi xinh đẹp! Thích chia sẻ kiến thức, Là người đưa bài rất tâm huyết rất mong được sự ủng hộ và chia sẻ của các bạn!