Hai người ở hai địa điểm A và B cách nhau (3,6) km, khởi hành cùng một lúc, đi trái chiều nhau và gặp gỡ nhau sống một địa điểm cách A là (2) km. Nếu như cả nhị cùng giữ nguyên vận tốc như trường hợp trên, nhưng tín đồ đi lừ đừ hơn phát xuất trước tín đồ kia (6) phút thì chúng ta sẽ gặp nhau ở ở chính giữa quãng đường. Tính gia tốc của từng người.

Bạn đang xem: Giải bài 43 sgk toán 9 tập 2 trang 27


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Các bước giải bài bác toán bằng phương pháp lập phương trình, hệ phương trình:

Bước 1: Lập phương trình (hệ phương trình)

- lựa chọn ẩn và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn

- Biểu diễn các đại lượng không biết theo những ẩn cùng đại lượng đã biết

- Lập phương trình (hệ phương trình) thể hiện sự đối sánh tương quan giữa các đại lượng.

Bước 2: giải phương trình với hệ phương trình vừa thu được

Bước 3: Kết luận

- bình chọn xem trong số nghiệm của hệ phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn.

- kết luận bài toán.

Chú ý: +) Nếu hai người đi trái hướng và lên đường cùng một lúc thì đến khi chạm mặt nhau thời gian đi của hai bạn sẽ bằng nhau.

Sử dụng các công thức (S = v.t), (v = dfracSt,t = dfracSv)

Với (S:) là quãng đường, (v:) là vận tốc, (t): thời gian

+) Đổi đơn vị km/phút ra km/h: a km/ phút = a.60 (km/h)


Lời giải bỏ ra tiết

Gọi tốc độ của fan đi từ A là (x) (km/phút), vận tốc của người đi trường đoản cú B là (y,)(km/phút) (ĐK: (x;y > 0))

Nếu hai fan khời hành cùng lúc thì gặp gỡ nhau trên một điểm giải pháp A là 2km nên bây giờ quãng đường người từ A đi được là 2km; quãng đường người từ B đi được là (3,6 - 2 = 1,6km). 

Khi đó thời hạn người từ bỏ A đi là (dfrac2x) (phút), thời gian người tự B đi là (dfrac1,6y) (phút).

Vì hai bạn khời hành đồng thời và ngược chiều yêu cầu đến khi gặp mặt nhau thời gian hai người đi là bằng nhau, cần ta có phương trình (dfrac2x = dfrac1,6y) (1)

Nhận thấy rằng người đi trường đoản cú B đi lờ lững hơn tín đồ đi từ bỏ A (vì khi xuất hành cùng lúc thì quãng đường bạn từ B đi thấp hơn người đi trường đoản cú A).

Xem thêm: Nhựa Silicon Là Gì ? Sản Phẩm Từ Chất Liệu Silicon Có Độc Hại Không?

Lại gồm nếu người đi đủng đỉnh hơn (người đi từ bỏ B) khởi hành trước bạn đi từ A là 6 phút thì nhị người gặp nhau ở chính giữa quãng đường nên mỗi tín đồ đi được 1,8 km.

thời gian hai tín đồ đi từ bỏ A với đi tự B theo lần lượt là: (dfrac1,8x;dfrac1,8y) (phút) 

Từ đó, ta bao gồm phương trình (dfrac1,8x + 6 = dfrac1,8y) (2)

Từ (1) với (2) ta tất cả hệ phương trình (left{ eginarrayldfrac2x = dfrac1,6y\dfrac1,8x + 6 = dfrac1,8yendarray ight.)

Đặt (dfrac1x = u;dfrac1y = v) ta bao gồm hệ sau (left{ eginarrayl2u = 1,6v\1,8u + 6 = 1,8vendarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylu = 0,8v\1,8.0,8v - 1,8v = - 6endarray ight. \Leftrightarrow left{ eginarraylv = dfrac503\u = dfrac403endarray ight.)

Thay lại giải pháp đặt ta được (left{ eginarrayldfrac1x = dfrac403\dfrac1y = dfrac503endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx = 0,075\y = 0,06endarray ight.) (TM )