Cho con đường tròn (O) với hai dây AB, AC. Hotline M, N theo lần lượt là điểm ở trung tâm của cung AB cùng cung AC. Đường thẳng MN giảm dây AB trên E và giảm dây AC trên H.


Bạn đang xem: Giải bài 36 sgk toán 9 tập 2 trang 82

Hướng dẫn:

Sử dụng định lý về số đo của góc gồm đỉnh ở bên phía trong đường tròn: "Số đo góc tất cả đỉnh ở bên trong đường tròn bằng tổngsố đo nhị cung bị chắn"

*

Theo định lý góc bao gồm đỉnh ở bên phía trong đường tròn ta có:

+)(widehatAEH=dfrac extsđoversetfrownMB+ extsđoversetfrownAN2)

+)( widehatAHE=dfrac extsđoversetfrownAM+ extsđoversetfrownNC2 )

Lại có: M, N là điểm ở vị trí chính giữa của cung AB và cung AC cần ta có:

+)(oversetfrownAM=oversetfrownMB )

+)( oversetfrownAN=oversetfrownNC )

Do vậy:( widehatAEH=widehatAHE) hay tam giác AEH cân tại A.

 


Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài 5: Góc bao gồm đỉnh ở bên phía trong đường tròn. Góc có ngoài ở phía bên trong đường tròn khác • Giải bài bác 36 trang 82 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang đến đường tròn (O) và... • Giải bài xích 37 trang 82 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang lại đường tròn (O) và... • Giải bài 38 trang 82 – SGK Toán lớp 9 tập 2 bên trên một mặt đường tròn,... • Giải bài 39 trang 82 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang đến AB với CD là hai... • Giải bài 40 trang 83 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Qua điểm S ở bên... • Giải bài bác 41 trang 83 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Qua điểm A ở bên... • Giải bài bác 42 trang 83 – SGK Toán lớp 9 tập 2 cho tam giác ABC nội... • Giải bài bác 43 trang 83 – SGK Toán lớp 9 tập 2 cho đường tròn (O) và...


Xem thêm: Put Forward Là Gì, Put Forward Là Gì, Put Forward Nghĩa Là Gì

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc bố - Đại số 9 •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số số 1 - Đại số cửu •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số chín •Chương 3: Góc với đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn - Đại số chín •Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình cầu - Hình học tập 9