Nhà Lan có một mảnh vườn trồng rau xanh cải bắp. Vườn cửa được tấn công thành những luống, từng luống trồng cùng một trong những cây cải bắp. Lan tính rằng: Nếu tăng thêm 8 luống rau, tuy thế mỗi luống trồng ít đi 3 cây thì số lượng kilomet toàn vườn không nhiều đi 54 cây. Nếu giảm xuống 4 luống, tuy thế mỗi luống trồng tăng lên 2 cây thì số rau xanh toàn sân vườn sẽ tạo thêm 32 cây. Hỏi vườn công ty Lan trồng bao nhiêu cây rau cải bắp?
Bạn đang xem: Giải bài 34 sgk toán 9 tập 2

Hướng dẫn:

Gọi hai ẩn theo thứ tự là số cây bắp cải trên một luống cùng số luống vào vườn.

Gọi(x) là số cây bắp cải trên một luống ((x in mathbb N^*))

Gọi(y) là số luống trong sân vườn ((yin mathbb N^*))

Số cây rau cải bắp trong sân vườn là(xy) (cây)

Nếu tăng thêm 8 luống rau, tuy nhiên mỗi luống trồng không nhiều đi 3 cây thì số km toàn vườn không nhiều đi 54 cây, ta gồm phương trình

((x-3)(y+8)=xy-54)

Nếu giảm xuống 4 luống, tuy vậy mỗi luống trồng tăng thêm 2 cây thì số rau toàn vườn cửa sẽ tăng lên 32 cây, ta bao gồm phương trình:

((x+2)(y-4)=xy+32)

Ta tất cả hệ phương trình:

(eginaligned và left{ eginaligned & left( x-3 ight)left( y+8 ight)=xy-54 \ và left( x+2 ight)left( y-4 ight)=xy+32 \ endaligned ight. \ và Leftrightarrow left{ eginaligned và xy+8x-3y-24=xy-54 \ & xy-4x+2y-8=xy+32 \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left{ eginaligned & 8x-3y=-30 \ và -4x+2y=40 \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left{ eginaligned và 8x-3y=-30 \ và -8x+4y=80 \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left{ eginaligned và y=50 \ và 8x-3y=-30 \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left{ eginaligned & x=15 \ & y=50 \ endaligned ight. \ endaligned )

Vậy số cây cải bắp trong vườn nhà Lan là:(15.50=750) cây

 


Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học giỏi hơn.
Tham khảo lời giải các bài tập bài xích 6: Giải bài toán bằng phương pháp lập hệ phương trình (Tiếp theo) khác • Giải bài 31 trang 23 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Tính độ dài hai cạnh... • Giải bài 32 trang 23 – SGK Toán lớp 9 tập 2 nhì vòi nước thuộc chảy... • Giải bài 33 trang 24 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Hai bạn thợ thuộc làm... • Giải bài 34 trang 24 – SGK Toán lớp 9 tập 2 đơn vị Lan bao gồm một mảnh... • Giải bài xích 35 trang 24 – SGK Toán lớp 9 tập 2 (Bài toán cổ Ấn Độ)... • Giải bài xích 36 trang 24 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Điểm số trung bình... • Giải bài 37 trang 24 – SGK Toán lớp 9 tập 2 nhị vật gửi động... • Giải bài 38 trang 24 – SGK Toán lớp 9 tập 2 nếu như hai vòi nước cùng... • Giải bài bác 39 trang 25 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Một người tiêu dùng hai loại...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc cha - Đại số chín •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số bậc nhất - Đại số chín •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình hàng đầu hai ẩn - Đại số chín •Chương 3: Góc với đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn - Đại số chín •Chương 4: hình trụ - Hình nón - Hình cầu - Hình học tập 9


Xem thêm: Giải Bài 13 Trang 8 Sgk Toán 8 Tập 1 3 Trang 9 Môn Toán 8 Tập 1, Tìm X, Biết:

bài bác trước bài xích sau