(eginaligned và eginaligned left( sqrta-b+sqrtb ight)^2&=sqrtleft( a-b ight)^2+2sqrtbleft( a-b ight)+sqrtb^2 \ & =left| a-b ight|+2sqrtbleft( a-b ight)+left| b ight| \ & =a+2sqrtbleft( a-b ight)>a=left( sqrta ight)^2 \ endaligned \ và Leftrightarrow sqrta-b+sqrtb>sqrta \ và Leftrightarrow sqrta-b>sqrta-sqrtb,left( extđpcm ight) \ endaligned )

Ghi nhớ:

Khi chứng minh bất đẳng thức đựng căn, ta bao gồm thể chứng minh bất đẳng thức tương đương: Bình phương hai vế bất đẳng thức
Bạn đang xem: Giải bài 31 sgk toán 9 tập 1

Xem đoạn clip bài giảng và làm cho thêm bài rèn luyện về bài học này ở đây để học xuất sắc hơn.
Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài bác 4: tương tác giữa phép chia và phép khai phương khác • Giải bài bác 28 trang 18 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Tính:a)(sqrt{dfrac{2... • Giải bài xích 29 trang 19 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Tính:a)(dfrac{sqrt{2... • Giải bài 30 trang 19 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Rút gọn những biểu thức... • Giải bài 31 trang 19 – SGK Toán lớp 9 tập 1 a) So... • Giải bài 32 trang 19 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Tính:a)(sqrt{1dfrac{... • Giải bài 33 trang 19 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Giải phương... • Giải bài 34 trang 19 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Rút gọn những biểu thức... • Giải bài xích 35 trang trăng tròn – SGK Toán lớp 9 tập 1 tìm (x),... • Giải bài 36 trang trăng tròn – SGK Toán lớp 9 tập 1 Mỗi khẳng định sau... • Giải bài xích 37 trang trăng tròn – SGK Toán lớp 9 tập 1 Đố: bên trên lưới ô...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc ba - Đại số 9 •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số số 1 - Đại số chín •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số chín •Chương 3: Góc với con đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn - Đại số chín •Chương 4: hình tròn trụ - Hình nón - Hình ước - Hình học 9
bài xích trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán 9
Bài 4: liên hệ giữa phép phân tách và phép khai phương
• Giải bài 28 trang 18 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài bác 29 trang 19 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài xích 30 trang 19 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài xích 31 trang 19 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài bác 32 trang 19 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài xích 33 trang 19 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài bác 34 trang 19 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài xích 35 trang đôi mươi – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài 36 trang trăng tròn – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài 37 trang đôi mươi – SGK Toán lớp 9 tập 1
Giải bài bác tập SGK Toán 9
Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc tía Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông Chương 2. Hàm số hàng đầu Chương 2: Đường tròn Chương 3: Hệ phương trình hàng đầu hai ẩn Chương 3: Góc với đường tròn 2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn">Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn Chương 4: hình tròn trụ - Hình nón - Hình mong
Giải bài bác tập SGK Toán 9
Giải bài tập SGK Toán 9 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 9 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài xích tập các môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài tập soạn Văn
Giải bài tập Môn đồ vật Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: 60 Đề Ôn Tập Học Kì 2 Môn Toán Lớp 8 Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12