movingthenationforward.comệc nhắm mục tiêu theo địa lý trên sản phẩm di động phụ thuộc vào vào cách người tiêu dùng kết nối cùng với Internet.

Bạn đang xem: Geography là gì


Legends of Terra Australis Incognita—an "unknown land of the South"—date back lớn Roman times và before, & were commonplace in medieval geography, although not based on any documented knowledge of the continent.
Những lịch sử một thời về "một vùng đất chưa được biết đến ở phương Nam" đã gồm từ thời La Mã và là dòng tên thông thường trong địa lý thời Trung Cổ nhưng lại không dựa trên ngẫu nhiên sự gọi biết sách vở nào về châu lục này.
The facts show that in the world today, many youngsters when completing school still have difficulty in writing và speaking correctly and in doing even the simplest arithmetic; & they have only the vaguest knowledge of history and geography.
Thực tế cho biết thêm là trên nuốm giới thời nay nhiều tín đồ trẻ dù đã học dứt trung học tập vẫn không biết movingthenationforward.comết với nói mang đến đúng và trong cả đến những con toán giản dị và đơn giản họ cũng lừng chừng làm. Không tính ra, chúng ta chỉ hiểu biết bự mờ về sử cam kết và địa lý.
In Jalpan de Serra, there is a museum dedicated khổng lồ the history & geography of the Sierra Gorda region.
Together with the other members of the genus Babyrousa, the North Sulawesi babirusa has usually been considered a subspecies of a widespread Babyrousa babyrussa, but recent work suggests that there may be several species, differentiable on the basis of geography, body size, amount of toàn thân hair, và the shape of the upper canine tooth of the male.
Cùng với những thành movingthenationforward.comên khác của đưa ra Babyrousa, loài lợn huơu Bắc Sulawesi thường xuyên được xem là một phân loài của chủng loại Babyrousa babyrussa phổ biến, nhưng những nghiên cứu gần đây cho thấy rằng hoàn toàn có thể có một số trong những loài khác nhau dựa trên cơ sở địa lý, size cơ thể, lượng lông trên cơ thể, và ngoại hình của răng nanh trên của con đực.
Species can be identified based on size, shape, và geography; however, some, especially the Australian crows, are best identified by their raucous calls.
Các loài rất có thể nhận dạng dựa vào kích thước, dáng vẻ và khu vực địa lý phân bố; mặc dù nhiên, một số, đặc biệt là các chủng loại quạ sinh sống Australia, tốt nhất nên dấn dạng bởi tiếng kêu khàn khàn của chúng.
The United States territory includes any geography under the control of the United States federal government.
In geography, the Baer–Babinet law, sometimes called Baer"s law, identifies a way in which the process of formation of rivers is influenced by the rotation of the earth.
Định nguyên lý Baer-Babinet (hoặc đôi lúc, định khí cụ Baer) là 1 giả thuyết trong địa lý mang đến rằng quá trình hình thành của các con sông bị ảnh hưởng bởi hiện tượng kỳ lạ tự cù của Trái Đất.
As part of his high-school geography course, 15-year-old Philip was assigned to investigate and report on one of the sporting, political, cultural, or religious communities in Sydney, Australia, his trang chủ city.
Trong giờ đồng hồ địa lý sống trường trung học, em Philip 15 tuổi được giao phân tích và tường trình về một trong số nhóm thể thao, chính trị, văn hóa truyền thống hoặc tôn giáo làm movingthenationforward.comệc Sydney, Úc, thành phố quê hương em.
And if we move from the realm of the spirit to lớn the realm of the physical, to the sacred geography of Peru -- I"ve always been interested in the relationships of indigenous people that literally believe that the Earth is alive, responsive lớn all of their aspirations, all of their needs.
Và nếu bọn họ chuyển từ quốc gia của vong linh tới vương quốc của vật dụng chất, tới miền rất linh Peru -- Tôi đã luôn hứng thú với đều quan hệ của người phiên bản địa mà lại tin rằng Trái Đất sống theo nghĩa đen, đáp lại hầu như nguyện vọng của họ, mọi nhu yếu của họ.
6 A basic knowledge of history, geography, science, & so forth will enable young Witnesses lớn become rounded-out ministers.
6 Sự gọi biết căn phiên bản về sử ký, địa lý, khoa học v.v... Sẽ giúp các Nhân-chứng trẻ trở nên những người rao giảng thăng bằng.
Students across the promovingthenationforward.comnce were asked to submit names taking into consideration "historical significance, prominent persons, geography & topography, & the value of the lake."
Sinh movingthenationforward.comên trong thức giấc được yêu mong gửi tên gồm tính mang đến "ý nghĩa lịch sử, nhân vật nổi tiếng, địa lý, địa hình, và quý giá của hồ."
We can digitize the Collect Pond và the streams, and see where they actually are in the geography of the thành phố today.
Chúng tôi hoàn toàn có thể số hóa hồ nước Collect Pond và những con suối, cùng xem xem bọn chúng thực sự nơi đâu trên tấm bản đồ hiện đại.
Venture capital is also associated with job creation (accounting for 2% of US GDP), the knowledge economy, và used as a proxy measure of innovation within an economic sector or geography.
Vốn mạo hiểm cũng khá được kết thích hợp với giải quyết movingthenationforward.comệc có tác dụng (chiếm 2% GDP của Mỹ), kinh tế tri thức, với được áp dụng như một biện pháp thay đổi trong một ngành kinh tế hay quanh vùng địa lý.
As these horses were not separated by breed type, but instead by geography, no significant physical characteristics distinguished the Charolais from other demi-sang types that developed prior to the mid-19th century.
Như đa số con chiến mã đã không bóc theo loại giống, dẫu vậy thay bởi về phương diện địa lý, không có đặc tính thứ lý quan trọng mà phân biệt các con Charolais không giống sang một số loại mà cải cách và phát triển trước lúc tới giữa thay kỷ 19.
Regional economic geography examines the economic conditions of particular regions or countries of the world.
Địa lý kinh tế vùng coi xét những điều kiện kinh tế tài chính của các khu vực hay giang sơn nào đó trên gắng giới.
According to Peter Ravenscroft of the Department of Geography at the University of Cambridge, roughly 80 million people worldwide consume between 10 & 50 ppb arsenic in their drinking water.
Theo Peter Ravenscroft từ bỏ khoa Địa trường Đại học Cambridge khoảng tầm 80 triệu người trên khắp quả đât tiêu thụ khoảng chừng 10 tới 50 phần tỷ asen trong nước uống của họ.
Also, studying the culture, history, và geography of ancient Israel will help you understand Isaiah’s words (see 2 Nephi 25:5–6).
Ngoài ra, movingthenationforward.comệc nghiên cứu và phân tích văn hóa, lịch sử hào hùng và địa lý của Y Sơ Ra Ên thời xưa sẽ giúp các em hiểu gần như lời của Ê sai (xin coi 2 Nê Phi 25:5–6).
Because globalization opens up all kinds of ways for us khổng lồ undermine and change the way we think about political geography.
Bởi vì sự trái đất hóa mở ra không hề ít cách cho họ hủy hoại và đổi khác cách chúng ta suy nghĩ về địa lý chính trị.
As a teacher I have learned that a class discussion focused on the Atonement of Jesus Christ is infinitely more important than discussing topics such as the precise location of the ancient city of Zarahemla in today’s geography.
Là một giảng movingthenationforward.comên, tôi đã biết được rằng một cuộc đàm luận trong lớp học chú trọng vào Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky tô thì vô cùng quan trọng hơn là các đề tài bàn bạc như địa điểm đúng mực của thành Gia Ra Hem La trong địa lý ngày nay.
Dimension conditions let you build segments based on evaluating dimension values related to lớn your users, such as demographics, geography, and technology.
Điều kiện trang bị nguyên có thể chấp nhận được bạn tạo các phân đoạn dựa vào movingthenationforward.comệc removingthenationforward.comew các giá trị thứ nguyên tương quan đến người dùng, ví dụ như thông tin nhân khẩu học, địa chỉ địa lý và công nghệ.

Xem thêm: Ăn Ngó Sen Là Gì ? Các Món Ăn Từ Ngó Sen Tươi Ngó Sen Có Tác Dụng Gì


Các phụ lục này hỗ trợ nhiều tin tức hữu ích về địa lý, trình trường đoản cú thời gian, trọng lượng, tiền tệ v.v.
Danh sách tróc nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M