Express là 1 trong những framework giành cho nodejs. Nó cung cấp cho bọn họ rất những tính năng trẻ trung và tràn trề sức khỏe trên căn cơ web tương tự như trên các ứng dụng di động. Express hỗ rợ các phương thức HTTP và midleware tạo nên môt API vô cùng mạnh khỏe và dễ sử dụng. Có thể tổng vừa lòng một số tác dụng chính của express như sau:

Thiết lập các lớp trung gian nhằm trả về những HTTP requestĐịnh nghĩa router cho phép sử dụng cùng với các hành vi khác nhau dựa vào phương thức HTTP cùng URLCho phép trả về các trang HTML phụ thuộc vào các tham số.

Bạn đang xem: Express nodejs là gì

Cài đặt

Để setup express, vào Terminal cùng gõ lệnh sau:

$ mkdir express $ cd express $npm install express --saveLệnh install hoàn tất, trên screen hiện ra:

*

Với câu lệnh trên đang lưu phần thiết lập trong folder node_modules và sinh sản thư mục express vào đó. Bọn họ cần thiết lập thêm một trong những module quan trọng đặc biệt đi thuộc express như sau:

body-parser: Đây là lớp trung gian, xỷ lý JSON, text và mã hóa URL.cookie-parser : biến hóa header của cookie và phân bố đến các req.cookiesmulter - up date phần multipart/form-data

Để thiết lập các module trên, thứu tự chạy các lệnh:

$ npm install body-parser --save$ npm install cookie-parser --save$ npm install multer --saveHoàn tác các thao tác làm việc trên thì đk cần đang có. Hiện nay chúng ta sẽ lấn sân vào phần ví dụ chi tiết.

Hello World

Cũng như khi bạn học ngẫu nhiên một ngữ điệu lập trình hay công nghệ nào mới mẻ. Các bạn đều bắt đàu bởi chương trình hotline "hello world". Nội dung bài viết của tôi cũng chưa hẳn ngoại lệ. Hãy cùng mọi người trong nhà code một công tác "hello world" với express.

Trước tiên, hãy sinh sản file server.js sinh hoạt trong thư mục express.

/express$ cảm ứng server.jsMở tệp tin server.js bằng sublime Text và chỉnh sửa với nội dung.

var express = require("express");var tiện ích = express();app.get("/", function (req, res) res.send("Hello World");)var server = app.listen(8081, function () var host = server.address().address var port = server.address().port console.log("Ung dung Node.js dang lang nghe tai dia chi: http://%s:%s", host, port))Chạy server nhằm xem tác dụng với lệnh:

/express$ node server.jsVà điều kỳ diệu sẽ đến. Trên terminal của doanh nghiệp hiện lên cái chữ:

*

Request và Response

Ví dụ Express sử dụng một hàm callback có những tham số là request và response như sau.

app.get("/", function (req, res) // --)Bạn hoàn toàn có thể tham khảo chi tiết về 2 đối tượng người tiêu dùng này:

Định tuyến đường cơ bản

Qua 2 phần trình làng ở trên, vững chắc rằng chúng ta cũng đang hiểu cơ bạn dạng phần nào về Express. Vào phần này họ sẽ cùng nhau mày mò sâu hơn về Express.

Mở file server.js với sửa lại code với câu chữ sau:

var express = require("express");var tiện ích = express();// Phuong thuc get() phan hoi mot GET Request ve sầu Homepageapp.get("/", function (req, res) console.log("Nhan mot GET Request ve Homepage"); res.send("Hello GET");)// Phuong thuc post() phan hoi mot POST Request ve sầu Homepageapp.post("/", function (req, res) console.log("Nhan mot POST Request ve Homepage"); res.send("Hello POST");)// Phuong thuc delete() phan hoi mot DELETE Request ve /del_user page.app.delete("/del_user", function (req, res) console.log("Nhan mot DELETE Request ve /del_user"); res.send("Hello DELETE");)// Phuong thuc ni phan hoi mot GET Request ve sầu /list_user page.app.get("/list_user", function (req, res) console.log("Nhan mot GET Request ve sầu /list_user"); res.send("Page Listing");)// Phuong thuc ni phan hoi mot GET Request ve abcd, abxcd, ab123cd, ...app.get("/ab*cd", function(req, res) console.log("Nhan mot GET request ve sầu /ab*cd"); res.send("Page Pattern Match");)var vps = app.listen(8081, function () var host = server.address().address var port = server.address().port console.log("Ung dung Node.js dang lang nghe tai dia chi: http://%s:%s", host, port))Lưu lại biến hóa và chạy lại server bằng lệnh

$ node server.jsKết quả lúc chạy cùng với với trình phê chuẩn như sau:

*

*

Làm việc với tệp tin tĩnh

Express cung ứng lớp phầm mềm trung gian express.static để giao hàng cho những file tĩnh như các file hình ảnh, css, js.

Xem thêm: Toán Lớp 5 Trang 9 Luyện Tập Trang 9 Sgk Toán 5, Luyện Tập Trang 9 Sgk Toán 5

Cách hoạt động của nó về cơ bạn dạng bạn chỉ việc truyền thương hiệu thư mục, nơi bạn chứa cacs tệp tin tĩnh thì express.static đã xử dụng file kia một cách trực tiếp. Ví dụ, bạn có nhu cầu giữ hình ảnh, css, js trong folder public. Bạn có thể làm như sau:

app.use(express.static("public"));Có vẻ nó vẫn tồn tại khá là trừu tương để hoàn toàn có thể hiểu. Hãy làm cho một ví dụ cụ thể sau nhé.Giả sử mình bao gồm một vài ba hình ảnh trong thư mục publis/images như sau:

node_modulesserver.jspublic/public/imagespublic/images/test.pngTrong tệp tin server.js, chuyển đổi nội dung code như sau;

var express = require("express");var phầm mềm = express();app.use(express.static("public"));app.get("/", function (req, res) res.send("Hello World");)var server = app.listen(8081, function () var host = server.address().address var port = server.address().port console.log("Ung dung Node.js dang lang nghe tai dia chi: http://%s:%s", host, port))Lưu code vài khởi cồn lại hệ thống với lệnh

$ node server.jsGiờ thì hãy truy cập http://localhost:8081/images/logo.png cùng xem kết quả này thu được nhé.