- vào một mặt đường tròn, 2 lần bán kính vuông góc với 1 dây thì trải qua trung điểm của dây ấy.

Bạn đang xem: Đường kính và dây của đường tròn

- trong một con đường tròn, 2 lần bán kính đi qua trung điểm của một dây không trải qua tâm thì vuông góc cùng với dây ấy.


Ví dụ: mang lại đường tròn $(O)$.

+ Đường kính $DE$ đi qua trung điểm $H$ của dây $AB$, khi ấy (DE ot AB) tại $H$.

+ Đường kính$DE$ vuông góc với dây $AB$ tại $H$ thì $H$ là trung điểm của dây $AB$ xuất xắc $HA=HB$.

*

c. Tương tác giữa dây và khoảng cách từ trung khu đến dây

- vào một đường tròn:

+ nhị dây đều bằng nhau thì biện pháp đều tâm.

+ hai dây bí quyết đều trọng điểm thì bởi nhau.

- Trong hai dây của một con đường tròn:

+ Dây nào lớn hơn thế thì dây kia gần vai trung phong hơn.

+ Dây nào ngay gần tâm hơn thế thì dây đó phệ hơn.


Ví dụ:Cho con đường tròn $(O)$ với nhì dây $AB$, $CD$

*

+ $AB=CD$( Leftrightarrow ) $OF=OE$

+ $AB>CD$( Leftrightarrow ) $OF>OE$

2. Các dạng toán thường xuyên gặp


Dạng 1: Tính độ nhiều năm đoạn trực tiếp và các yếu tố liên quan.

Phương pháp:

Ta hay sử dụng những kiến thức sau:

+) quan hệ nam nữ vuông góc giữa đường kính và dây

Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với cùng 1 dây thì đi qua trung điểm của dây ấy.

Trong một con đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì vuông góc cùng với dây ấy.

+) dùng định lý Pytago, hệ thức lượng vào tam giác vuông.

Dạng 2: so sánh hai đoạn thẳng

Phương pháp:

Ta thường xuyên sử dụng các kiến thức sau:

- vào một con đường tròn:

+ nhì dây bằng nhau thì cách đều tâm.

+ nhị dây giải pháp đều trung ương thì bằng nhau.

- Trong nhị dây của một đường tròn:

+ Dây nào lớn hơn nữa thì dây đó gần chổ chính giữa hơn.

Xem thêm: Bài 1,2,3 Trang 133 Sgk Toán 5: Trừ Số Đo Thời Gian Toán Lớp 5

+ Dây nào ngay gần tâm hơn vậy thì dây đó khủng hơn,

- chứng tỏ hai tam giác bằng nhau, quan hệ nam nữ giữa các yếu tố vào tam giác.


Mục lục - Toán 9
CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI-CĂN BẬC ba
bài xích 1: Căn thức bậc nhì
bài xích 2: contact giữa phép nhân, phép phân tách với phép khai phương
bài 3: đổi khác đơn giản biểu thức chứa căn
bài 4: Rút gọn biểu thức chứa căn
bài 5: Căn bậc bố
bài 6: Ôn tập chương 1
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT
bài bác 1: kể lại và bổ sung khái niệm về hàm số với đồ thị hàm số
bài xích 2: Hàm số bậc nhất
bài bác 3: Đồ thị hàm số y=ax+b (a khác 0)
bài bác 4: Vị trí tương đối của hai tuyến đường thẳng
bài 5: thông số góc của đường thẳng
bài bác 6: Ôn tập chương 2
CHƯƠNG 3: HỆ nhị PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT nhì ẨN
bài xích 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn
bài xích 2: Hệ nhì phương trình hàng đầu hai ẩn
bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
bài xích 4: Giải hệ phương trình bằng cách thức cộng đại số
bài 5: Hệ phương trình hàng đầu hai ẩn chứa tham số
bài 6: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
bài xích 7: Ôn tập chương 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
CHƯƠNG 4: HÀM SỐ y=ax^2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC hai MỘT ẨN
bài xích 1: Hàm số bậc nhì một ẩn cùng đồ thị hàm số y=ax^2
bài bác 2: Phương trình bậc hai một ẩn và phương pháp nghiệm
bài 3: Công thức sát hoạch gọn
bài bác 4: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
bài 5: Phương trình quy về phương trình bậc hai
bài bác 6: Sự tương giao giữa mặt đường thẳng và parabol
bài xích 7: Giải bài bác toán bằng cách lập phương trình
bài bác 8: Hệ phương trình đối xứng
bài xích 9: Ôn tập chương 4: HÀM SỐ Y=AX^2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC nhị MỘT ẨN
CHƯƠNG 5: HỆ THỨC LƯỢNG vào TAM GIÁC VUÔNG
bài 1: một số trong những hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
bài 2: Tỉ con số giác của góc nhọn
bài bác 3: một số trong những hệ thức về cạnh và góc vào tam giác vuông
bài bác 4: Ứng dụng thực tiễn tỉ số lượng giác của góc nhọn
bài 5: Ôn tập chương 5: HỆ THỨC LƯỢNG vào TAM GIÁC VUÔNG
CHƯƠNG 6: ĐƯỜNG TRÒN
bài bác 1: Sự xác minh của mặt đường tròn-Tính hóa học đối xứng của con đường tròn
bài 2: Đường kính và dây của mặt đường tròn
bài bác 3: dấu hiệu nhận thấy tiếp tuyến đường của con đường tròn
bài bác 4: Vị trí tương đối giữa mặt đường thẳng và đường tròn
bài bác 5: tính chất hai tiếp tuyến giảm nhau
bài 6: Vị trí tương đối của hai đường tròn
bài bác 7: Ôn tập chương 6: ĐƯỜNG TRÒN
CHƯƠNG 7: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN
bài xích 1: Góc sinh hoạt tâm-Số đo cung
bài 2: contact giữa cung cùng dây
bài bác 3: Góc nội tiếp
bài bác 4: Góc tạo vì tiếp tuyến và dây cung
bài 5: Góc gồm đỉnh bên phía trong đường tròn, góc có đỉnh bên ngoài đường tròn
bài xích 6: Cung đựng góc
bài 7: Đường tròn nước ngoài tiếp, đường tròn nội tiếp
bài xích 8: Tứ giác nội tiếp
bài xích 9: Độ dài con đường tròn, cung tròn
bài 10: diện tích s hình tròn, diện tích quạt tròn
bài xích 11: Ôn tập chương 7: Góc với mặt đường tròn
CHƯƠNG 8: HÌNH TRỤ-HÌNH NÓN-HÌNH CẦU
bài bác 1: Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ
bài 2: Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích s xung quanh và thể tích hình nón
bài 3: Hình cầu. Diện tích s mặt mong và thể tích hình ước
bài xích 4: Ôn tập chương 8
*

*

học toán trực tuyến, tra cứu kiếm tài liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.