Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Determination là gì

*
*
*

determination
*

determination /di,tə:mi"neiʃn/ danh từ sự xác định, sự định rõ sự quyết địnhto come khổng lồ a determination: đi tới chỗ quyết định; quyết định tính trái quyết; quyết tâm quyết nghị (của một cuộc thảo luận) (pháp lý) sự kết luận (của quan toà) (y học) sự cương cứng máu, sự xung huyết (pháp lý) sự không còn hạn, sự mãn hạn (giao kèo, khế ước...)
quyết địnhsự định nghĩasự định rõsự xác địnhacid determination: sự khẳng định axitflood determination: sự xác minh lũinput/output problem determination (IOPD): sự khẳng định vấn đề nhập/xuấtmoisture determination: sự xác minh độ ẩmorbit determination: sự khẳng định quỹ đạoparticle size determination: sự xác định thành phần hạtprice determination: sự xác minh giáproblem determination: sự xác minh vấn đềvolume determination: sự xác minh thể tíchvolume determination: sự xác minh khối lượngxác địnhPDAID (problem determination aid): sự trợ giúp xác minh sự cốacid determination: sự xác định axitash determination: xác minh độ troboreholes position determination: xác định vị trí lỗ khoancoefficient of determination: thông số xác địnhdetermination of Fermi surface: xác minh mặt Fermienergetic method of displacement determination: phương thức năng lượng xác định chuyển vịflood determination: sự khẳng định lũinput/output problem determination (IOPD): sự xác minh vấn đề nhập/xuấtmoisture determination: khẳng định độ ẩmmoisture determination: sự khẳng định độ ẩmorbit determination: sự xác minh quỹ đạoparticle kích cỡ determination: sự xác minh thành phần hạtphoto-elastic determination: sự xác địnhporosity determination of cores: xác minh độ xốp của mẫu lõiprice determination: sự khẳng định giáprobe for mật độ trùng lặp từ khóa determination: cái khẳng định dung trọngproblem determination: sự xác định vấn đềproblem determination aid (PDAID): sự trợ giúp xác minh sự cốproblem determination procedure: cách thức xác định sự cốproblem determination procedure: thủ tục khẳng định vấn đềradio determination satellite system: hệ vệ tinh xác xác định trí bởi vô đường (RDSS)reference system for the determination of articulation reference equivalents: hệ để xác định độ suy giảm tương tự với độ rõresult of determination: kết quả xác địnhvelocity determination: khẳng định vận tốcvolume determination: sự khẳng định thể tíchvolume determination: sự xác minh khối lượngLĩnh vực: điệncách xác địnhsự hoạch địnhLĩnh vực: toán và tinđịnh trịLĩnh vực: y họcsự xác định, quyết địnhdegree of a determinationcấp của định nghĩaphoto-elastic determinationbằng phép quang đàn hồiquantity determinationsự phân định lượng sốphán quyết (của tòa)quyết địnhcritical circumstances determination: ra quyết định trường thích hợp khẩn cấpwage determination: quyết định tiền lươngsự xác địnhcheck determination: sự khẳng định kiểm chứngcolorimetric determination: sự khẳng định màudirect determination: sự khẳng định trực tiếpincome determination: sự khẳng định thu nhậpindirect determination: sự khẳng định gián tiếpquality determination: sự xác định chất lượngvisual determination: sự khẳng định bằng mắtcoefficient of determinationhệ số xác địnhcoefficient of partial determinationhệ số xác định riêngdetermination clauseđiều khoản giải tiêudetermination of a leasesự mãn hạn phù hợp đồng mang đến thuêdetermination of contractsự ngừng hợp đồngincome determinationxác định thu nhậpindex of determinationchỉ số xác địnhmultiple coefficient of determinationhệ số xác minh bộiquality determinationsự đối chiếu định lượngquantity determinationxác định con số o sự xác định, sự quyết định § ash determination : sự xác định độ tro § moisture determination : sự xác định độ ẩm § porosity determination of cores : sự xác định độ xốp của mẫu lõi § sulphur determination : sự xác định hàm lượng lưu huỳnh § velocity determination : sự xác định vận tốc

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): determination, determiner, determine, determined, predetermined, indeterminate, determinedly


*

*Xem thêm: Highlight Là Gì Và Cấu Trúc Từ Điển Anh Việt "Highlight", Nghĩa Của Từ Highlight

*

determination

Từ điển Collocation

determination noun

ADJ. absolute, dogged, fierce, great, grim, gritty, ruthless, single-minded, steely, strong | clear The prime minister"s speech revealed a clear determination lớn break the power nguồn of the unions.

VERB + DETERMINATION be full of, have She was full of determination to lớn achieve her goals. He has the determination to lớn succeed. | reveal, show She has shown great determination and skill. | express, signal The government last night signalled its determination lớn resist tax cuts. | require | lack