Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Combine là gì

*
*
*

combine
*

combine /"kɔmbain/ danh từ (thương nghiệp) côngbin, xanhđicaa wheat combine: côngbin lúa mì đồ vật liên hợp, thứ gặt đập ((cũng) combine harvester) đụng từ kết hợp, phối hợpto combine forces: kết hợp các lực lượngcombined operation: (quân sự) cuộc hành quân phối hợp (hoá học) hoá hợp (toán học) tổ hợp
kết hợpliên kếtcombine water: nước liên kếtnhà sản phẩm công nghệ liên hợpcold-store combine: xí nghiệp sản xuất liên đúng theo lạnhcold-store combine : xí nghiệp liên hòa hợp lạnhmáy liên hợpcold-store combine: xí nghiệp liên hợp lạnhcold-store combine : xí nghiệp liên phù hợp lạnhphối hợpcombine test: thí nghiệm phối hợpsự kết hợptổ hợpcombine footing: đế móng tổ hợpLĩnh vực: toán & tintổ hợp (chương trình)tổ hòa hợp lạiLĩnh vực: xây dựngxí nghiệp liên hợpcombine chemical physical actionkết cấu bội phản ứng hóa lýcactencôngbinliên minh công nghiệpnghiệp hộiphườngtơrơtvạnxanhđicacombine industry và commercecông thương phối kết hợp o phối hợp, kết hợp

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): combination, combine, combined


*

*

*

combine

Từ điển Collocation

combine verb

ADV. successfully She successfully combines her career with family life.

PREP. against to combine against a common enemy | with Combine the flour with the water to make a stiff paste.

Từ điển WordNet


n.

harvester that heads and threshes và cleans grain while moving across the field

v.

add together from different sources

combine resources

join for a common purpose or in a common action

These forces combined with others
Xem thêm: Typescript Là Gì? Ưu Điểm Của Typescript So Vớijavascript Tổng Quan Về Ngôn Ngữ Lập Trình Typescript

English Synonym and Antonym Dictionary

combines|combined|combiningsyn.: blend connect couple fuse join mix uniteant.: depart