*

*
*

twitter
*
Bản in
*
Gởi nội dung bài viết

1. Công tác chuẩn chỉnh bị:

- Phải xác minh đựơc mục đích yêu ước của phiên bản báo cáo, báo cáo thường kỳ hay report chuyên đề, từ đó mới tất cả cơ sở để xây dựng đề cương cứng báo cáo.

Bạn đang xem: Cách làm văn bản báo cáo


- xây cất đề cương khái quát.

- tùy theo mỗi loại report mà tín đồ soạn thảo lựa chọn 1 bố cục đến thích hợp, ngoài ra phần tiêu đề, thương hiệu cơ quan, tên báo cáo… phần nội dung thường sẽ có 3 phần nhỏ:Phần 1:

- Đánh giá tình trạng hoặc trình bày sự việc, hiện tượng xảy ra.

Phần 2:

- phân tích nguyên nhân, điều kiện của sự việc, hiện tại tượng, reviews tình hình, xác minh những các bước cần liên tục giải quyết.

Phần 3:

- Nêu đông đảo phương hướng, trọng trách chính để tiếp tục xử lý các biện pháp tổ chức thực hiện, hầu hết tồn tại đang đề nghị giải quyết, phần nhiều nhiệm vụ tiếp tục đặt ra.- thu thập tài liệu, số liệu để đưa vào báo cáo.

- tinh lọc tài liệu, tổng vừa lòng sự kiện với số liệu giao hàng các yêu thương cầu trung tâm của báo cáo.- Đánh giá tình trạng qua tài liệu, số liệu một phương pháp khái quát.

- Dự kiến những lời khuyên kiến nghị với cấp cho trên.

2. Kiến tạo dàn bài:

- Mở đầu:

Có thể nêu phần nhiều điểm thiết yếu về nhiệm vụ, công dụng của tổ chức về công ty trương, công tác do cung cấp trên lý thuyết xuống. Đồng thời nêu hầu như điều kiện, hoàn cảnh có ảnh hưởng lớn cho việc thực hiện các nhà trương và trọng trách trên.

- ngôn từ chính:

+ Kiểm điểm những bài toán đã làm, những bài toán chưa trả thành.

+ hồ hết ưu yếu điểm của quy trình thực hiện.

+ Đánh giá bán kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm kinh nghiệm.

Lưu ý:Có thể đánh giá những các bước chủ yếu đuối của đơn vị chức năng theo từng nội dung công việc. Nếu là báo cáo tổng hợp, có thể kiểm điểm riêng từng nội dung, trọng trách gồm kiểm điểm quá trình đã làm cho và chưa làm đựơc, đánh giá ưu khuyết điểm và tìm nguyên nhân tồn trên riêng so với từng nghành nghề công tác, từng trách nhiệm được giao.

- tóm lại báo cáo:

+ Phương hướng, phương châm phấn đấu tiếp tục.

+ Nhiệm vụ cụ thể khắc phục những tồn tại, khuyết điểm.

- những biện pháp tổ chức triển khai thực hiện:

+ Những kiến nghị với cung cấp trên.

+ đánh giá và nhận định những triển vọng.

3. Viết dự thảo báo cáo:

- report nên viết bằng ngữ điệu phổ thông, nêu các sự kiện, thừa nhận định, đánh giá, rất có thể dùng chữ số để minh họa, trình bày theo lối biểu mẫu, theo sơ đồ và các bản đối chiếu giả dụ xét thấy dễ nắm bắt và gọn gàng hơn.

- bắt buộc dùng biện pháp hành văn rõ ràng, mạch lạc, thiết thực, tránh việc dùng lối hành văn mong kỳ. Khi đánh giá tình hình, đề xuất dùng các sự kiện, số liệu khách hàng quan với công bằng. Tránh việc dùng tự ngữ biểu thị tính khinh suất một chiều họăc quá khoa trương mà không tồn tại căn cứ vẫn làm cho tất cả những người đọc thiếu thốn tin tưởng. Đối với các báo cáo chuyên đề, rất có thể dùng bảng phụ lục nhằm tổng hợp những số liệu tương quan đến ngôn từ báo cáo, rất có thể lập bảng thống kê các biểu mẫu so sánh, các tài liệu tìm hiểu thêm trong phần phụ lục.

Đối với các report quan trọng: Cần tổ chức triển khai cuộc họp hoặc hội nghị để mang ý kiến đóng góp góp, ngã sung, sửa đổi bản dự thảo report cho thống nhất với khách quan lại hơn.

4. Trình chỉ đạo thông qua:

- Đối với phiên bản báo cáo gửi lên cấp trên, report trước hội nghị, báo cáo chuyên đề… cần được có sự xét phê duyệt của lãnh đạo trước khi gửi nhằm mục đích thống tốt nhất với các quyết định quản lý và các thông tin không giống mà người lãnh đạo cốt yếu đã cung cấp cho cấp trên hoặc hội nghị.

Xem thêm: Chất Acid Là Gì ? Tìm Hiểu Về Acid  Acid Lã  Gã¬

- sau cuối là vấn đề ký, đóng góp dấu và gửi báo cáo đi, giả dụ là report khoa học tập thì tên tác giả phải ghi làm việc đầu sau tên report và ko điền những mục khác ở chỗ tiêu đề như các report thông thường. Bài toán gửi báo cáo trình cấp cho trên hoặc chuyển mang đến cơ quan khác thì phải tất cả công văn tốt thư riêng gửi kèm theo.