Broadcast domain là một bộ phận logic của một mạng máy tính, trong đó tất cả các nút có thể đạt nhau bằng cách phát sóng tại lớp liên kết dữ liệu . Miền quảng bá có thể nằm trong cùng một phân đoạn LAN hoặc nó có thể được bắc cầu với các phân đoạn LAN khác.

Bạn đang xem: Broadcast domain là gì

Bạn đang xem: Broadcast domain là gì

Broadcast domain là gì?

Broadcast domain là một vùng trong đó thông tin được gửi tới tất cả các thiết bị được kết nối. Thiết bị giới hạn broadcast domain là các router. Và cũng chính router tạo ra các broadcast domain. Như vậy mỗi một interface của Router là một broadcast domain và có thể nằm trong cùng một phân đoạn LAN (LAN segments) hoặc nó có thể được bắc cầu với các phân đoạn LAN khác.

Về mặt công nghệ phổ biến hiện nay, bất kỳ máy tính nào được kết nối với cùng một bộ chuyển mạch Ethernet đều là thành viên của cùng một broadcast domain. Hơn nữa, bất kỳ máy tính nào được kết nối với cùng một bộ thiết bị chuyển mạch đều là thành viên của cùng một broadcast domain. Bộ định tuyến và các thiết bị lớp cao hơn khác tạo thành ranh giới giữa chúng.


*

Broadcast domain v.s Collision domain

Sự phân biệt giữa các broadcast và collision xuất hiện vì Ethernet đơn giản và các hệ thống tương tự sử dụng một hệ thống truyền dữ liệu chia sẻ. Trong Ethernet (không có thiết bị chuyển mạch hoặc cầu nối ), các khung dữ liệu được truyền đến tất cả các nút khác trên mạng. Mỗi nút nhận sẽ kiểm tra địa chỉ đích của mỗi khung và chỉ cần bỏ qua bất kỳ khung nào không được định địa chỉ MAC hoặc địa chỉ quảng bá của chính nó.

Các thiết bị chuyển mạch hoạt động như bộ đệm, nhận và phân tích các frame từ mỗi đoạn mạng được kết nối. Các frame dành cho các nút được kết nối với phân đoạn gốc không được chuyển tiếp. Các frame dành cho một nút cụ thể trên một phân đoạn khác chỉ được gửi đến phân đoạn đó. Chỉ các khung phát sóng mới được chuyển tiếp đến tất cả các phân đoạn khác. Điều này làm giảm lưu lượng và “va chạm” không cần thiết.

Xem thêm: Cổng Thông Tin Điện Tử (Web Portal Là Gì ? Cổng Thông Tin Tích Hợp (Portal) Là Gì

Kiểm soát broadcast domain

Với một bộ chuyển mạch đủ tinh vi, có thể tạo ra một mạng trong đó khái niệm bình thường về broadcast domain được kiểm soát chặt chẽ. Một triển khai của khái niệm này được gọi là “VLAN riêng”. Có thể triển khai một cách khác với Linux và iptables. Một phép tương tự hữu ích là bằng cách tạo nhiều VLAN, số lượng miền quảng bá tăng lên, nhưng kích thước của mỗi miền quảng bá giảm. Điều này là do mạng LAN ảo (hoặc VLAN) về mặt kỹ thuật là một miền quảng bá.