a) Viết phân số chỉ phần sẽ tô color của từng hình bên dưới đây: b) Viết lếu số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình bên dưới đây:


a) Viết phân số chỉ phần sẽ tô màu của từng hình bên dưới đây:

 

*

b) Viết láo số chỉ phần đã tô màu của từng hình bên dưới đây:

*

Phương pháp giải:

Quan liền kề hình vẽ để viết phân số hoặc lếu số khớp ứng của từng hình.

Bạn đang xem: Bài tập về phân số lớp 5

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Hình 1 : ( displaystyle3 over 4) Hình 2 : ( displaystyle2 over 5)

Hình 3 : ( displaystyle5 over 8) Hình 4 : ( displaystyle3 over 8) 

b) Hình 1 : ( displaystyle11 over 4) Hình 2 : ( displaystyle23 over 4)

Hình 3 : ( displaystyle32 over 3) Hình 4 : ( displaystyle41 over 2) 

 


Bài 2


Video lý giải giải


Rút gọn các phân số:

(dfrac36); (dfrac1824); (dfrac535); (dfrac4090); (dfrac7530).

Phương pháp giải:

Khi rút gọn gàng phân số hoàn toàn có thể làm như sau:

- Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết mang lại số tự nhiên và thoải mái nào lớn hơn 1.

- phân chia tử số và mẫu mã số cho số đó.

Cứ có tác dụng như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản.

Lời giải đưa ra tiết:

(dfrac36= dfrac3:36:3= dfrac12); (dfrac1824 = dfrac18:624:6 = dfrac34);

(dfrac535= dfrac5:535:5 = dfrac17); (dfrac4090 = dfrac40:1090:10= dfrac49);

(dfrac7530 = dfrac75:1530:15 = dfrac52). 


Bài 3


Video gợi ý giải


Quy đồng chủng loại số những phân số:

a) (dfrac34) và (dfrac25);

b) (dfrac512) và (dfrac1136);

c) (dfrac23), (dfrac34) và (dfrac45).

Phương pháp giải:

Khi quy đồng chủng loại số nhị phân số hoàn toàn có thể làm như sau:

Lấy tử số và mẫu số của phân số đầu tiên nhân với mẫu số của phân số đồ vật hai.

Lấy tử số và mẫu mã số của phân số trang bị hai nhân với mẫu mã số của phân số thứ nhất.

Lời giải đưa ra tiết:

a) (dfrac34=dfrac3 imes 54 imes 5= dfrac1520);

(dfrac25=dfrac2 imes 45 imes 4=dfrac820);

b) (dfrac512=dfrac5 imes 312 imes 3=dfrac1536);

không thay đổi phân số (dfrac1136.) 

c) (dfrac23=dfrac2 imes 4 imes 53 imes 4 imes5=dfrac4060);

(dfrac34=dfrac3 imes 3 imes 54 imes 3 imes 5=dfrac4560);

(dfrac45=dfrac4 imes 3 imes 45 imes 3 imes 4=dfrac4860). 


Bài 4


Video giải đáp giải


Điền dấu thích hợp ((>;; dfrac512) (vì (7>5)).

+) Ta có: (dfrac25= dfrac2 imes 35 imes 3 = dfrac615) 

Vậy (dfrac25 = dfrac615).

+) (dfrac710 9)). 


Bài 5


Video lý giải giải


Viết phân số phù hợp vào vạch giữa ( dfrac 13) và ( dfrac 23) trên tia số:

 

*

Phương pháp giải:

Quy đồng hai phân số ( dfrac 13) và ( dfrac 23) với mẫu số phổ biến là (6) rồi tìm kiếm phân số chính giữa hai phân số đó.

Xem thêm: Toán Lớp 5 Luyện Tập Về Tính Diện Tích Tiếp Theo ), Toán Lớp 5 Trang 104 106

Lời giải chi tiết:

Ta có: ( dfrac 13 = dfrac 26) ; ( dfrac 23 = dfrac 46).

Mà: ( dfrac 26

*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ

Bình chọn:


Bài tiếp sau
*


Báo lỗi - Góp ý