Viết nhị số hữu tỉ x,y dưới dạng: x=a/m; y=b/m (a, b, m∈Z, m>o) ( quy đồng để hai số hữu tỉ có cùng mẫu mã số)

Khi kia ta có: x+y = a/m + b/m = (a+b)/m

x−y = a/m−b/m = (a−b)/m

2. Nhân phân tách hai số hữu tỉ

Với hai số hữu tỉ x = a/b, y = c/d ta có:

x.y = a/b.c/d = a.c/b.d ( tử nhân tử, mẫu nhân mẫu)

x:y = a/b:c/d = a/b.d/c = a.d/b.c (y≠0) ( phép chia là phép nhân cùng với nghịch hòn đảo của số chia)

Một số chú ý

– khi chuyển một số trong những hạng tử từ bỏ vế này thanh lịch vế cơ của một đẳng thức ta bắt buộc đổi vết hạng tử đó:

Với mọi x,y,z ∈ Q: x+y=z ⇒ x=z−y.

Bạn đang xem: Bài tập số hữu tỉ lớp 7

– Trong Q với hầu hết tổng đại số ta hoàn toàn có thể đổi chỗ các số hạng, đặt dấu ngoặc để nhóm số hạng một bí quyết tùy ý.

– Phép nhân trong Q có đầy đủ các tính chất cơ bản như phép nhân trong Z: giao hoán, kết hợp, nhân với 1, đặc thù phân phối.

– hầu như số hữu tỉ không giống 0 đều phải sở hữu số nghịch đảo.

– các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các số hữu tỉ luôn cho ta hiệu quả là một số trong những hữu tỉ.

3. So sánh số hữu tỉ

Để đối chiếu hai số hữu tỉ x, y ta làm như sau:

- Viết x, y dưới dạng phân số cùng mẫu dương.

*
các dạng bài xích tập về số hữu tỉ lớp 7 tất cả đáp án" width="663">

- So sánh những tử là số nguyên aa và bb

Nếu a> b thì x > y

Nếu a = b thì x = y

Nếu a 

*
những dạng bài tập về số hữu tỉ lớp 7 gồm đáp án (ảnh 2)" width="667">

4. Giá bán trị tuyệt đối hoàn hảo của một số hữu tỉ

Giá trị tuyệt vời nhất của một vài hữu tỉ x, kí hiệu là là khoảng cách từ điểm x đến điểm 0 trên trục số

Ví dụ:

*
những dạng bài tập về số hữu tỉ lớp 7 tất cả đáp án (ảnh 3)" width="668">

5. Cộng, trừ, nhân chia số thập phân

Để cộng, trừ, nhân, chia số thập phân, ta rất có thể viết chúng dưới dạng phân số thập phân rồi làm theo quy tắc những phép tính đang biết về phân số.

*
các dạng bài xích tập về số hữu tỉ lớp 7 có đáp án (ảnh 4)" width="664">

6. Lũy thừa của một số trong những hữu tỉ

6.1. Lũy quá với số mũ tự nhiên

Lũy thừa bậc n của một số trong những hữu tỉ x, kí hiệu là ,là tích của n thừa số x(n là một số tự nhiên to hơn 1)

*
những dạng bài tập về số hữu tỉ lớp 7 tất cả đáp án (ảnh 5)" width="665">

6.2. Tích cùng thương của hai lũy thừa cùng cơ số

*
các dạng bài tập về số hữu tỉ lớp 7 tất cả đáp án (ảnh 6)" width="667">

6.3. Lũy vượt của lũy thừa

*
các dạng bài tập về số hữu tỉ lớp 7 gồm đáp án (ảnh 7)" width="663">

6.4. Lũy quá của một tích

*
những dạng bài bác tập về số hữu tỉ lớp 7 bao gồm đáp án (ảnh 8)" width="667">

7. Ví dụ như minh họa

Ví dụ 1: Tìm x∈Q biết : −25+56x = −415.

Lời giải:

−25+56x = −415 

⇔ 56x = −415− −25

⇔ 56x = 215

⇔x = 215:56 

⇔x = 425.

Ví dụ 2: Thực hiện các phép tính sau:

a) (−35+511):(−37)+(−25+611):(−37)

b) (−25+14:−7101).(5517−47.23).(1−513:513).

Lời giải:

a) (−35+511):(−37)+(−25+611):(−37)

= (−35+511+−25+611):(−37)

= (−3−25+5+611):(−37) =0:(−37)=0.

b) (−25+14:−7101).(5517−47.23).(1−513:513)

= (−25+14:−7101).(5517−47.23).(1−1)

= (−25+14:−7101).(5517−47.23).0=0.

Ví dụ 3: Tính giá trị các biểu thức sau:

 B = −1/10−1/100−1/1000−1/10000−1/100000−1/1000000.

Lời giải:

 B = −1/10−1/100−1/1000−1/10000−1/100000−1/1000000

= −(0,1+0,01+0,001+0,0001+0,00001+0,000001) = −0,111111.

B. Bài tập về số hữu tỉ

Bài 1: 

*
các dạng bài tập về số hữu tỉ lớp 7 có đáp án (ảnh 9)" width="666">

Lời giải

Ta có: 

*
những dạng bài tập về số hữu tỉ lớp 7 tất cả đáp án (ảnh 10)" width="198">

Chọn câu trả lời A

Bài 2: 

*
những dạng bài bác tập về số hữu tỉ lớp 7 tất cả đáp án (ảnh 11)" width="663">

A. Là số nguyên âm

B. Là số nguyên dương

C. Là số hữu tỉ âm.

D. Là số hữu tỉ dương.

Lời giải

Ta có: 

*
những dạng bài xích tập về số hữu tỉ lớp 7 tất cả đáp án (ảnh 12)" width="283">

Là số hữu tỉ âm

Chọn câu trả lời C.

Xem thêm: Có Thể Dùng Vaseline Là Gì, 5 Điều Bạn Cần Biết Về Cách Dùng Chuẩn

Bài 3: Số -3/14 là hiệu của nhị số hữu tỉ nào dưới đây?

*
các dạng bài bác tập về số hữu tỉ lớp 7 tất cả đáp án (ảnh 13)" width="667">

Lời giải

Ta có:

*
các dạng bài tập về số hữu tỉ lớp 7 tất cả đáp án (ảnh 14)" width="666">

Chọn câu trả lời C.