Ngữ văn lớp 7 Tập 1 – Soạn cùng giải bài bác tập SGK ngữ văn lớp 7 tập 1, Để học tốt hơn môn ngữ văn 7 tập 1, Học tốt hơn ra mắt chuyên mục giải bài xích tập ngữ văn 7 tập 1 đầy đủ và cụ thể nhất được biên soạn bám gần cạnh theo sách giáo khoa bài tập ngữ văn của học sinh lớp 7 tập 1. Để dễ dàng nhất cho chúng ta học sinh với phụ huynh xem thêm lời giải, xung quanh việc sắp xếp thứ tự và giải theo câu làm việc từng trang trong SGK ở dưới đây.

*
Bạn đang xem: Tìm đáp án lớp 7

Giải bài bác tập ngữ văn lớp 7 – Tập 1 – Soạn bài ngữ văn 7

Để theo dõi và quan sát từng phần mời các bạn click vào từng đường liên kết tương ứng để xem bài soạn cùng giải bài tập của từng mục học trong sách giáo khoa đang được cửa hàng chúng tôi biên soạn sau đây.

Soạn giải bài bác tập SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 1

Bài 1 – SGK ngữ văn 7 – Tập 1

Bài 2 – SGK ngữ văn 7 – Tập 1

Bài 3 – SGK ngữ văn 7 – Tập 1

Bài 4 – SGK ngữ văn 7 – Tập 1

Bài 5 – SGK ngữ văn 7 – Tập 1

Bài 6 – SGK ngữ văn 7 – Tập 1

Bài 7 – SGK ngữ văn 7 – Tập 1

Bài 8 – SGK ngữ văn 7 – Tập 1

Bài 9 – SGK ngữ văn 7 – Tập 1

Bài 10 – SGK ngữ văn 7 – Tập 1

Bài 11 – SGK ngữ văn 7 – Tập 1

Bài 12 – SGK ngữ văn 7 – Tập 1

Bài 13 – SGK ngữ văn 7 – Tập 1

Bài 14 – SGK ngữ văn 7 – Tập 1

Bài 15 – SGK ngữ văn 7 – Tập 1

Bài 16 – SGK ngữ văn 7 – Tập 1

Bài 17 – SGK ngữ văn 7 – Tập 1

Hy vọng với phần soạn cùng giải bài tập môn ngữ văn lớp 7 – Tập 1 này vẫn giúp chúng ta học giỏi hơn cùng là tư liệu tham khảo, nếu thấy giỏi hãy share để ủng hộ nội dung bài viết nhé.

(movingthenationforward.com)


Giải bài xích tập Content


Expand All
bài bác 1 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 1 4 bài học kinh nghiệm SGK | 33 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học tập SGK content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài bác – Cổng trường mở ra
Giải câu 1 (Trang 8 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 8 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 8 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 8 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 8 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 6 (Trang 8 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 9 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 9 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài xích – bà bầu tôi
Giải câu 1 (Trang 11 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 12 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 12 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 12 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 12 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 12 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 12 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – từ ghép
Giải câu 1 – những loại tự ghép (Trang 13 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – các loại trường đoản cú ghép (Trang 14 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Nghĩa của từ bỏ ghép (Trang 14 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Nghĩa của từ ghép (Trang 14 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 15 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 15 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 15 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 – luyện tập (Trang 15 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 – luyện tập (Trang 15 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 6 – rèn luyện (Trang 16 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 7 – luyện tập (Trang 16 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài bác – liên kết trong văn bạn dạng
Giải câu 1 – Tính link của văn bản (Trang 17 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Phương tiện links trong văn bạn dạng (Trang 18 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 18 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 19 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 19 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 – rèn luyện (Trang 19 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 – luyện tập (Trang 19 SGK ngữ văn 7 tập 1)
bài 2 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 1 3 bài học SGK | 17 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học SGK nội dung
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài bác – Cuộc chia tay của các con búp bê
Giải câu 1 (Trang 26 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 27 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 27 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 27 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 27 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 6 (Trang 27 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 7 (Trang 27 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài xích – bố cục tổng quan trong văn phiên bản
Giải câu 1 – bố cục tổng quan của văn bản (Trang 28 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – số đông yêu cầu về bố cục trong văn bản (Trang 29 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 – những phần của bố cục (Trang 29 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 30 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 30 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 30 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài bác – Mạch lạc vào văn phiên bản
Giải câu 1 (Trang 31 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 31, 32 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 32 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 34 SGK ngữ văn 7 tập 1)
bài 3 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 1 5 bài học SGK | 42 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học tập SGK content
0% Complete 0/5 Steps
Soạn bài xích – Ca dao, dân ca các câu hát về tình cảm gia đình
Giải câu 1 (Trang 36 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 36 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 36 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 36 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 36 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 6 (Trang 36 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 luyện tập (Trang 37 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 luyện tập (Trang 37 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài bác – phần lớn câu hát về tình cảm quê hương, đất nước, con fan
Giải câu 1 (Trang 40 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 40 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 41 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 41 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 41 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 6 (Trang 41 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 7 (Trang 41 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 rèn luyện (Trang 41 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 rèn luyện (Trang 41 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – trường đoản cú láy
Giải câu 1 những loại tự láy (Trang 42 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 các nhiều loại từ láy (Trang 42 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 những loại từ bỏ láy (Trang 42 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 ý nghĩa của từ láy (Trang 43 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 ý nghĩa của tự láy (Trang 43 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 ý nghĩa của tự láy (Trang 43 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 rèn luyện (Trang 44 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 rèn luyện (Trang 44 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 rèn luyện (Trang 44 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 rèn luyện (Trang 44 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 rèn luyện (Trang 44 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 6 rèn luyện (Trang 44 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài bác – Viết bài bác tập có tác dụng văn hàng đầu – Văn từ bỏ sự và biểu đạt
Giải đề 1 Viết bài bác tập có tác dụng văn hàng đầu (Trang 45 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải đề 2 Viết bài bác tập có tác dụng văn hàng đầu (Trang 45 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải đề 3 Viết bài bác tập có tác dụng văn hàng đầu (Trang 45 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải đề 4 Viết bài xích tập làm cho văn số 1 (Trang 45 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – quy trình tạo lập văn bản
Giải câu 1 quá trình tạo lập văn phiên bản (Trang 46 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 công việc tạo lập văn bạn dạng (Trang 46 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 quá trình tạo lập văn bản (Trang 46 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 các bước tạo lập văn bản (Trang 46 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 các bước tạo lập văn phiên bản (Trang 46 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 rèn luyện (Trang 47 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 luyện tập (Trang 47 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 luyện tập (Trang 47 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 rèn luyện (Trang 48 SGK ngữ văn 7 tập 1)
bài xích 4 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 1 4 bài học kinh nghiệm SGK | 25 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học tập SGK content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài xích – phần nhiều câu hát than thân
Giải câu 1 (Trang 50 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 50 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 50 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 50 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 50 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 6 (Trang 50 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 rèn luyện (Trang 51 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 rèn luyện (Trang 51 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài bác – đa số câu hát châm biếm
Giải câu 1 (Trang 53 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 53 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 53 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 53 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 luyện tập (Trang 54 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 luyện tập (Trang 54 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài xích – Đại trường đoản cú – bài 4 SGK Ngữ Văn 7
Giải câu 1 nỗ lực nào là đại tự (Trang 56 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 cố gắng nào là đại từ bỏ (Trang 56 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 thay nào là đại từ bỏ (Trang 56 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 cố gắng nào là đại từ bỏ (Trang 56 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 các loại đại trường đoản cú (Trang 56 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 các loại đại tự (Trang 57 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 luyện tập (Trang 57 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 rèn luyện (Trang 58 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 rèn luyện (Trang 58 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 luyện tập (Trang 58 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 luyện tập (Trang 58 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – rèn luyện tạo lập văn bản SGK Ngữ Văn 7
bài bác 5 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 1 4 bài học kinh nghiệm SGK | 25 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học tập SGK content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài xích – sơn hà nước phái mạnh (Nam quốc tô hà)
Giải câu 1 (Trang 64 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 64 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 64 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 64 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 64 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 65 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 65 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Phò giá chỉ về gớm (Tụng giá chỉ hoàn khiếp sư)
Giải câu 1 (Trang 68 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 68 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 68 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu hỏi Luyện tập – (Trang 68 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – tự Hán Việt
Giải câu 1 – Đơn vị cấu tạo của trường đoản cú Hán Việt (Trang 69 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Đơn vị cấu trúc của từ Hán Việt (Trang 69 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – tự ghép Hán Việt (Trang 70 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – trường đoản cú ghép Hán Việt (Trang 70 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 71 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 72 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 72 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 – luyện tập (Trang 72 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài xích – khám phá chung về văn biểu cảm
Giải câu 1 – nhu yếu biểu cảm của con fan (Trang 72 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Đặc điểm bình thường của văn biểu cảm (Trang 72, 73 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 73 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 73 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3* – rèn luyện (Trang 73 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 – luyện tập (Trang 73 SGK ngữ văn 7 tập 1)
bài 6 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 1 5 bài học SGK | 25 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/5 Steps
Soạn bài – buổi chiều đứng ở bao phủ Thiên ngôi trường trông ra
Giải câu 1 (Trang 76 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 77 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 77 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 77 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5* (Trang 77 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu hỏi Luyện tập – (Trang 77 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài xích – bài bác ca Côn đánh (Côn sơn ca)
Giải câu 1 (Trang 80 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 80 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 80 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4* (Trang 80 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 81 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 81 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 81 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài bác – từ Hán Việt (tiếp theo)
Giải câu 1 – sử dụng từ Hán Việt để sinh sản sắc thái biểu cảm (Trang 81, 82 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – không nên lạm dụng trường đoản cú Hán Việt (Trang 82 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 83 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 83 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 84 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 – luyện tập (Trang 84 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Đặc điểm của văn phiên bản biểu cảm
Giải câu 1 – tra cứu hiểu đặc điểm của văn bản biểu cảm (Trang 84, 85, 86 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – tìm hiểu đặc điểm của văn bản biểu cảm (Trang 86 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải thắc mắc Luyện tập – Đặc điểm của văn bạn dạng biểu cảm (Trang 87 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài xích – Đề văn biểu cảm và bí quyết làm bài bác văn biểu cảm
Giải câu 1 – Đề văn biểu cảm (Trang 87, 88 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – quá trình làm bài xích văn biểu cảm (Trang 88 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải thắc mắc Luyện tập (Trang 89, 90 SGK ngữ văn 7 tập 1)
bài xích 7 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 1 4 bài học SGK | 21 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK nội dung
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài xích – Sau phút chia li
Giải câu 1 (Trang 92 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 92 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 92 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 93 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 93 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 6 (Trang 93 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 93 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài xích – Bánh trôi nước
Giải câu 1 (Trang 95 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 95 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 96 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – quan hệ giới tính từ
Giải câu 1 – rứa nào là quan hệ tình dục từ? (Trang 96 – 97 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – nắm nào là quan hệ tình dục từ? (Trang 97 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – thực hiện quan hệ tự (Trang 97 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – áp dụng quan hệ trường đoản cú (Trang 97 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 – sử dụng quan hệ từ (Trang 97 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 98 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 98 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 98 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 – rèn luyện (Trang 99 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 – luyện tập (Trang 99 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Luyên tập phương pháp làm văn biểu cảm
Giải câu hỏi – chuẩn bị ở công ty (Trang 99 SGK ngữ văn 7 tập 1)
bài bác 8 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 1 4 bài học kinh nghiệm SGK | 19 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học tập SGK content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài bác – Qua đèo ngang
Giải câu 1 (Trang 103 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 103 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 103 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 103 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 103 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 6 (Trang 104 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 104 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – các bạn đến đùa nhà
Giải câu 1 (Trang 105 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 105 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 106 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – trị lỗi về quan hệ nam nữ từ
Giải câu 1 (Trang 106 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 106 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 106 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 106 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 107 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 107 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 108 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 – rèn luyện (Trang 108 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài xích – Viết bài viết số 2 – Văn biểu cảm
Giải thắc mắc (Trang 108 SGK ngữ văn 7 tập 1)
bài bác 9 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 1 3 bài học kinh nghiệm SGK | 26 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Xa nhìn thác núi Lư (Vọng Lư sơn bộc bố)
Giải câu 1 (Trang 111 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 111 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 111 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 112 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5* (Trang 112 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Từ đồng nghĩa
Giải câu 1 – ráng nào là đồng nghĩa? (Trang 113 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – chũm nào là đồng nghĩa? (Trang 114 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – các loại từ đồng nghĩa tương quan (Trang 114 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – những loại từ đồng nghĩa tương quan (Trang 114 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – thực hiện từ đồng nghĩa tương quan (Trang 115 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – thực hiện từ đồng nghĩa tương quan (Trang 115 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 115 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 115 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 115 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 – rèn luyện (Trang 115 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 – rèn luyện (Trang 116 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 6 – luyện tập (Trang 116 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 7 – rèn luyện (Trang 117 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 8 – rèn luyện (Trang 117 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 9 – luyện tập (Trang 117 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài xích – cách lập ý của bài văn biểu cảm
Giải câu 1 – những phương pháp lập ý thường gặp mặt của bài bác văn biểu cảm (Trang 117, 118 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – những cách lập ý thường gặp gỡ của bài văn biểu cảm (Trang 118, 119 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 – những cách lập ý thường gặp mặt của bài bác văn biểu cảm (Trang 119, 120 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 – các phương pháp lập ý thường chạm mặt của bài bác văn biểu cảm (Trang 120, 121 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 121 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 121 SGK ngữ văn 7 tập 1)
bài bác 10 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 1 4 bài học kinh nghiệm SGK | 18 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài bác – cảm giác trong tối thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ)
Giải câu 1 (Trang 124 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 124 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 124 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 125 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – ngẫu nhiên viết nhân buổi new về quê
Giải câu 1 (Trang 127 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 127 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 127 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 127 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 128 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài xích – trường đoản cú trái nghĩa
Giải câu 1 – thay nào là trường đoản cú trái nghĩa (Trang 128 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – nắm nào là từ trái nghĩa (Trang 128 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – sử dụng từ trái nghĩa (Trang 128 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – thực hiện từ trái nghĩa (Trang 128 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 129 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 129 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 129 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 – rèn luyện (Trang 129 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài bác – Luyện nói: Văn biểu cảm về sự việc vật, con fan
Giải câu 1 – chuẩn bị ở nhà (Trang 129, 130 SGK ngữ văn 7 tập 1)
bài bác 11 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 1 3 bài học kinh nghiệm SGK | 17 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – bài bác ca nhà tranh bị gió thu phá
Giải câu 1 (Trang 133 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 134 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 134 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 134 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài xích – từ bỏ đồng âm
Giải câu 1 – thay nào là trường đoản cú đồng âm ? (Trang 135 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – chũm nào là từ bỏ đồng âm ? (Trang 135 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – thực hiện từ đồng âm (Trang 135 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – áp dụng từ đồng âm (Trang 135 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 – áp dụng từ đồng âm (Trang 135 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 136 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 136 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 136 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 136 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài xích – các yếu tố từ sự, diễn đạt trong văn phiên bản biểu cảm
Giải câu 1 (Trang 137 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 137 – 138 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 138 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 138 – 139 SGK ngữ văn 7 tập 1)
bài xích 12 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 1 4 bài học SGK | 20 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học SGK nội dung
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài xích – Cảnh khuya, Rằm mon giêng
Giải câu 1 (Trang 142 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 142 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 142 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 142 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 142 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 6 (Trang 142 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 7 (Trang 142 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 143 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài bác – Thành ngữ
Giải câu 1 – gắng nào là thành ngữ? (Trang 143 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – vậy nào là thành ngữ? (Trang 143 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – thực hiện thành ngữ (Trang 144 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – thực hiện thành ngữ (Trang 144 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 145 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 145 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 145 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 145 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài bác – Viết bài bác tập làm văn số 3 – Văn biểu cảm
Giải câu hỏi – (Trang 145 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài xích – bí quyết làm bài văn biểu cảm về sản phẩm văn học tập
Giải thắc mắc – (Trang 147 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 148 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 148 SGK ngữ văn 7 tập 1)
bài 13 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 1 4 bài học kinh nghiệm SGK | 18 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học tập SGK content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài xích – Tiếng gà trưa
Giải câu 1 (Trang 151 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 151 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 151 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 151 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện Tiếng con kê trưa (Trang 151 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài bác – Điệp ngữ
Giải câu 1 – Điệp ngữ và tác dụng của điệp ngữ (Trang 152 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Điệp ngữ và chức năng của điệp ngữ (Trang 152 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải thắc mắc – các dạng điệp ngữ (Trang 152 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 153 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 153 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 153 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 – rèn luyện (Trang 153 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài bác – Luyện nói: vạc biểu cảm nghĩ về sản phẩm văn học
Giải câu 1 (Trang 154 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 154 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài xích – làm cho thơ lục chén bát
Giải câu 1 – hiện tượng thơ lục bát (Trang 155 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – chế độ thơ lục chén (Trang 155 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 157 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 157 SGK ngữ văn 7 tập 1)
bài xích 14 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 1 4 bài học kinh nghiệm SGK | 26 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học tập SGK content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – Một thứ quà của lúa non: Cốm
Giải câu 1 (Trang 162 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 162 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 162 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 163 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 163 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 6 (Trang 163 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 163 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 163 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – nghịch chữ
Giải câu 1 – nắm nào là nghịch chữ? (Trang 164 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – cầm cố nào là nghịch chữ? (Trang 164 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 – nuốm nào là đùa chữ? (Trang 164 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải thắc mắc – những lối chơi chữ (Trang 164 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 165 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 165 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 166 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 – luyện tập (Trang 166 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – chuẩn mực áp dụng từ
Giải câu 1 (Trang 166 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 166 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 167 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 167 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 167 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài bác – Ôn tập văn biểu cảm
Giải câu 1 (Trang 168 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 168 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 168 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 168 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 168 SGK ngữ văn 7 tập 1)
bài bác 15 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 1 2 bài học SGK | 14 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học SGK nội dung
0% Complete 0/2 Steps
Soạn bài xích – tp sài gòn tôi yêu – Minh mùi hương
Giải câu 1 (Trang 173 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 173 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 174 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 174 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 rèn luyện (Trang 174 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 luyện tập (Trang 174 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – ngày xuân của tôi – Vũ bởi
Giải câu 1 (Trang 178 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 178 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 178 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 178 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 179 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 rèn luyện (Trang 179 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 rèn luyện (Trang 179 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 rèn luyện (Trang 179 SGK ngữ văn 7 tập 1)
bài 16 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 1 2 bài học SGK | 8 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học SGK nội dung
0% Complete 0/2 Steps
Soạn bài xích – Ôn tập item trữ tình
Giải câu 1 (Trang 181 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 181 -182 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 182 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 182 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 183 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Ôn tập phần giờ đồng hồ việt
Giải câu 1 (Trang 184 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 185 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 185 SGK ngữ văn 7 tập 1)
bài xích 17 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 1 3 bài học kinh nghiệm SGK | 13 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Ôn tập tòa tháp trữ tình (Tiếp theo)
Giải câu 1 (Trang 193 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 193 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 194 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 194 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Ôn tập phần giờ đồng hồ việt (Tiếp theo)
Giải câu 1 (Trang 194 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 194 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 194 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 194 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 194 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 6 (Trang 194 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 7 (Trang 195 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 8 (Trang 195 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 9 (Trang 195 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài xích – chương trình địa phương (Phần giờ việt)
Giải câu 1 – tính năng của trạng ngữ (Trang 45 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – công dụng của trạng ngữ (Trang 46 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 – bóc trạng ngữ thành câu riêng biệt (Trang 46 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – bóc tách trạng ngữ thành câu riêng rẽ (Trang 46 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 47 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 47 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 48 SGK ngữ văn 7 tập 2)


Xem thêm: 【1️⃣】 Ipsec Là Gì Và Nó Hoạt Động Như Thế Nào? ? Ipsec (Internet Protocol Security) Là Gì

About The Author
Quỳnh Anh More from this tác giả

Học tốt xinh đẹp! Thích chia sẻ kiến thức, Là fan đưa bài bác rất tận tâm rất muốn được sự ủng hộ và chia sẻ của những bạn!