Ngữ văn lớp 7 Tập 1 – Soạn và giải bài tập SGK ngữ văn lớp 7 tập 1, Để học giỏi hơn môn ngữ văn 7 tập 1, Học tốt hơn giới thiệu chuyên mục giải bài tập ngữ văn 7 tập 1 đầy đủ và chi tiết nhất được biên soạn bám sát theo sách giáo khoa bài tập ngữ văn của học sinh lớp 7 tập 1. Để thuận lợi nhất cho các bạn học sinh và phụ huynh tham khảo lời giải, ngoài việc sắp xếp thứ tự và giải theo câu ở từng trang trong SGK ở dưới đây.

*
Bạn đang xem: Tìm đáp án lớp 7

Giải bài tập ngữ văn lớp 7 – Tập 1 – Soạn bài ngữ văn 7

Để theo dõi từng phần mời các bạn click vào từng đường link tương ứng để xem bài soạn và giải bài tập của từng mục học trong sách giáo khoa đã được chúng tôi biên soạn sau đây.

Soạn giải bài tập SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 1

Bài 1 – SGK ngữ văn 7 – Tập 1

Bài 2 – SGK ngữ văn 7 – Tập 1

Bài 3 – SGK ngữ văn 7 – Tập 1

Bài 4 – SGK ngữ văn 7 – Tập 1

Bài 5 – SGK ngữ văn 7 – Tập 1

Bài 6 – SGK ngữ văn 7 – Tập 1

Bài 7 – SGK ngữ văn 7 – Tập 1

Bài 8 – SGK ngữ văn 7 – Tập 1

Bài 9 – SGK ngữ văn 7 – Tập 1

Bài 10 – SGK ngữ văn 7 – Tập 1

Bài 11 – SGK ngữ văn 7 – Tập 1

Bài 12 – SGK ngữ văn 7 – Tập 1

Bài 13 – SGK ngữ văn 7 – Tập 1

Bài 14 – SGK ngữ văn 7 – Tập 1

Bài 15 – SGK ngữ văn 7 – Tập 1

Bài 16 – SGK ngữ văn 7 – Tập 1

Bài 17 – SGK ngữ văn 7 – Tập 1

Hy vọng với phần soạn và giải bài tập môn ngữ văn lớp 7 – Tập 1 này sẽ giúp các bạn học tốt hơn và là tài liệu tham khảo, Nếu thấy hay hãy chia sẻ để ủng hộ Bài viết nhé.

(movingthenationforward.com)


Giải bài tập Content


Expand All
Bài 1 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 1 4 Bài học SGK | 33 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – Cổng trường mở ra
Giải câu 1 (Trang 8 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 8 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 8 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 8 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 8 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 6 (Trang 8 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 9 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 9 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Mẹ tôi
Giải câu 1 (Trang 11 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 12 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 12 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 12 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 12 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 12 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 12 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Từ ghép
Giải câu 1 – Các loại từ ghép (Trang 13 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Các loại từ ghép (Trang 14 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Nghĩa của từ ghép (Trang 14 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Nghĩa của từ ghép (Trang 14 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 15 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 15 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 15 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 15 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 – Luyện tập (Trang 15 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 6 – Luyện tập (Trang 16 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 7 – Luyện tập (Trang 16 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Liên kết trong văn bản
Giải câu 1 – Tính liên kết của văn bản (Trang 17 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Phương tiện liên kết trong văn bản (Trang 18 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 18 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 19 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 19 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 19 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 – Luyện tập (Trang 19 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Bài 2 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 1 3 Bài học SGK | 17 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Cuộc chia tay của những con búp bê
Giải câu 1 (Trang 26 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 27 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 27 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 27 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 27 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 6 (Trang 27 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 7 (Trang 27 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Bố cục trong văn bản
Giải câu 1 – Bố cục của văn bản (Trang 28 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Những yêu cầu về bố cục trong văn bản (Trang 29 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 – Các phần của bố cục (Trang 29 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 30 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 30 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 30 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Mạch lạc trong văn bản
Giải câu 1 (Trang 31 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 31, 32 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 32 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 34 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Bài 3 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 1 5 Bài học SGK | 42 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/5 Steps
Soạn bài – Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình
Giải câu 1 (Trang 36 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 36 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 36 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 36 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 36 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 6 (Trang 36 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 luyện tập (Trang 37 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 luyện tập (Trang 37 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người
Giải câu 1 (Trang 40 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 40 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 41 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 41 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 41 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 6 (Trang 41 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 7 (Trang 41 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 luyện tập (Trang 41 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 luyện tập (Trang 41 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Từ láy
Giải câu 1 các loại từ láy (Trang 42 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 các loại từ láy (Trang 42 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 các loại từ láy (Trang 42 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 ý nghĩa của từ láy (Trang 43 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 ý nghĩa của từ láy (Trang 43 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 ý nghĩa của từ láy (Trang 43 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 luyện tập (Trang 44 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 luyện tập (Trang 44 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 luyện tập (Trang 44 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 luyện tập (Trang 44 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 luyện tập (Trang 44 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 6 luyện tập (Trang 44 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Viết bài tập làm văn số 1 – Văn tự sự và miêu tả
Giải đề 1 Viết bài tập làm văn số 1 (Trang 45 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải đề 2 Viết bài tập làm văn số 1 (Trang 45 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải đề 3 Viết bài tập làm văn số 1 (Trang 45 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải đề 4 Viết bài tập làm văn số 1 (Trang 45 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Quá trình tạo lập văn bản
Giải câu 1 các bước tạo lập văn bản (Trang 46 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 các bước tạo lập văn bản (Trang 46 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 các bước tạo lập văn bản (Trang 46 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 các bước tạo lập văn bản (Trang 46 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 các bước tạo lập văn bản (Trang 46 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 luyện tập (Trang 47 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 luyện tập (Trang 47 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 luyện tập (Trang 47 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 luyện tập (Trang 48 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Bài 4 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 1 4 Bài học SGK | 25 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – Những câu hát than thân
Giải câu 1 (Trang 50 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 50 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 50 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 50 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 50 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 6 (Trang 50 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 luyện tập (Trang 51 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 luyện tập (Trang 51 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Những câu hát châm biếm
Giải câu 1 (Trang 53 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 53 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 53 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 53 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 luyện tập (Trang 54 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 luyện tập (Trang 54 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Đại từ – Bài 4 SGK Ngữ Văn 7
Giải câu 1 thế nào là đại từ (Trang 56 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 thế nào là đại từ (Trang 56 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 thế nào là đại từ (Trang 56 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 thế nào là đại từ (Trang 56 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 các loại đại từ (Trang 56 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 các loại đại từ (Trang 57 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 luyện tập (Trang 57 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 luyện tập (Trang 58 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 luyện tập (Trang 58 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 luyện tập (Trang 58 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 luyện tập (Trang 58 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Luyện tập tạo lập văn bản SGK Ngữ Văn 7
Bài 5 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 1 4 Bài học SGK | 25 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)
Giải câu 1 (Trang 64 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 64 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 64 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 64 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 64 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 65 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 65 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư)
Giải câu 1 (Trang 68 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 68 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 68 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu hỏi Luyện tập – (Trang 68 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Từ Hán Việt
Giải câu 1 – Đơn vị cấu tạo của từ Hán Việt (Trang 69 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Đơn vị cấu tạo của từ Hán Việt (Trang 69 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Từ ghép Hán Việt (Trang 70 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Từ ghép Hán Việt (Trang 70 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 71 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 72 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 72 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 72 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Tìm hiểu chung về văn biểu cảm
Giải câu 1 – Nhu cầu biểu cảm của con người (Trang 72 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Đặc điểm chung của văn biểu cảm (Trang 72, 73 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 73 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 73 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3* – Luyện tập (Trang 73 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 73 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Bài 6 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 1 5 Bài học SGK | 25 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/5 Steps
Soạn bài – Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra
Giải câu 1 (Trang 76 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 77 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 77 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 77 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5* (Trang 77 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu hỏi Luyện tập – (Trang 77 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Bài ca Côn Sơn (Côn Sơn ca)
Giải câu 1 (Trang 80 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 80 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 80 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4* (Trang 80 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 81 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 81 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 81 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Từ Hán Việt (tiếp theo)
Giải câu 1 – Sử dụng từ Hán Việt để tạo sắc thái biểu cảm (Trang 81, 82 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Không nên lạm dụng từ Hán Việt (Trang 82 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 83 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 83 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 84 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 84 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Đặc điểm của văn bản biểu cảm
Giải câu 1 – Tìm hiểu đặc điểm của văn bản biểu cảm (Trang 84, 85, 86 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Tìm hiểu đặc điểm của văn bản biểu cảm (Trang 86 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu hỏi Luyện tập – Đặc điểm của văn bản biểu cảm (Trang 87 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm
Giải câu 1 – Đề văn biểu cảm (Trang 87, 88 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Các bước làm bài văn biểu cảm (Trang 88 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu hỏi Luyện tập (Trang 89, 90 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Bài 7 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 1 4 Bài học SGK | 21 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – Sau phút chia li
Giải câu 1 (Trang 92 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 92 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 92 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 93 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 93 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 6 (Trang 93 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 93 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Bánh trôi nước
Giải câu 1 (Trang 95 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 95 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 96 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Quan hệ từ
Giải câu 1 – Thế nào là quan hệ từ? (Trang 96 – 97 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Thế nào là quan hệ từ? (Trang 97 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Sử dụng quan hệ từ (Trang 97 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Sử dụng quan hệ từ (Trang 97 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 – Sử dụng quan hệ từ (Trang 97 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 98 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 98 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 98 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 99 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 – Luyện tập (Trang 99 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Luyên tập cách làm văn biểu cảm
Giải câu hỏi – Chuẩn bị ở nhà (Trang 99 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Bài 8 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 1 4 Bài học SGK | 19 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – Qua đèo ngang
Giải câu 1 (Trang 103 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 103 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 103 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 103 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 103 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 6 (Trang 104 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 104 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Bạn đến chơi nhà
Giải câu 1 (Trang 105 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 105 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 106 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Chữa lỗi về quan hệ từ
Giải câu 1 (Trang 106 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 106 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 106 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 106 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 107 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 107 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 108 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 108 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Viết bài viết số 2 – Văn biểu cảm
Giải câu hỏi (Trang 108 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Bài 9 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 1 3 Bài học SGK | 26 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Xa ngắm thác núi Lư (Vọng Lư Sơn bộc bố)
Giải câu 1 (Trang 111 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 111 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 111 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 112 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5* (Trang 112 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Từ đồng nghĩa
Giải câu 1 – Thế nào là đồng nghĩa? (Trang 113 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Thế nào là đồng nghĩa? (Trang 114 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Các loại từ đồng nghĩa (Trang 114 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Các loại từ đồng nghĩa (Trang 114 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Sử dụng từ đồng nghĩa (Trang 115 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Sử dụng từ đồng nghĩa (Trang 115 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 115 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 115 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 115 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 115 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 – Luyện tập (Trang 116 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 6 – Luyện tập (Trang 116 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 7 – Luyện tập (Trang 117 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 8 – Luyện tập (Trang 117 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 9 – Luyện tập (Trang 117 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Cách lập ý của bài văn biểu cảm
Giải câu 1 – Những cách lập ý thường gặp của bài văn biểu cảm (Trang 117, 118 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Những cách lập ý thường gặp của bài văn biểu cảm (Trang 118, 119 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 – Những cách lập ý thường gặp của bài văn biểu cảm (Trang 119, 120 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 – Những cách lập ý thường gặp của bài văn biểu cảm (Trang 120, 121 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 121 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 121 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Bài 10 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 1 4 Bài học SGK | 18 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ)
Giải câu 1 (Trang 124 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 124 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 124 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 125 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê
Giải câu 1 (Trang 127 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 127 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 127 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 127 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 128 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Từ trái nghĩa
Giải câu 1 – Thế nào là từ trái nghĩa (Trang 128 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Thế nào là từ trái nghĩa (Trang 128 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Sử dụng từ trái nghĩa (Trang 128 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Sử dụng từ trái nghĩa (Trang 128 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 129 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 129 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 129 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 129 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Luyện nói: Văn biểu cảm về sự vật, con người
Giải câu 1 – Chuẩn bị ở nhà (Trang 129, 130 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Bài 11 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 1 3 Bài học SGK | 17 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Bài ca nhà tranh bị gió thu phá
Giải câu 1 (Trang 133 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 134 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 134 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 134 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Từ đồng âm
Giải câu 1 – Thế nào là từ đồng âm ? (Trang 135 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Thế nào là từ đồng âm ? (Trang 135 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Sử dụng từ đồng âm (Trang 135 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Sử dụng từ đồng âm (Trang 135 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 – Sử dụng từ đồng âm (Trang 135 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 136 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 136 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 136 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 136 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm
Giải câu 1 (Trang 137 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 137 – 138 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 138 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 138 – 139 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Bài 12 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 1 4 Bài học SGK | 20 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – Cảnh khuya, Rằm tháng giêng
Giải câu 1 (Trang 142 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 142 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 142 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 142 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 142 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 6 (Trang 142 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 7 (Trang 142 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 143 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Thành ngữ
Giải câu 1 – Thế nào là thành ngữ? (Trang 143 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Thế nào là thành ngữ? (Trang 143 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Sử dụng thành ngữ (Trang 144 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Sử dụng thành ngữ (Trang 144 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 145 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 145 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 145 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 145 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Viết bài tập làm văn số 3 – Văn biểu cảm
Giải câu hỏi – (Trang 145 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học
Giải câu hỏi – (Trang 147 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 148 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 148 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Bài 13 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 1 4 Bài học SGK | 18 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – Tiếng gà trưa
Giải câu 1 (Trang 151 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 151 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 151 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 151 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập Tiếng gà trưa (Trang 151 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Điệp ngữ
Giải câu 1 – Điệp ngữ và tác dụng của điệp ngữ (Trang 152 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Điệp ngữ và tác dụng của điệp ngữ (Trang 152 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu hỏi – Các dạng điệp ngữ (Trang 152 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 153 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 153 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 153 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 153 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học
Giải câu 1 (Trang 154 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 154 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Làm thơ lục bát
Giải câu 1 – Luật thơ lục bát (Trang 155 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Luật thơ lục bát (Trang 155 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 157 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 157 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Bài 14 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 1 4 Bài học SGK | 26 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – Một thứ quà của lúa non: Cốm
Giải câu 1 (Trang 162 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 162 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 162 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 163 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 163 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 6 (Trang 163 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 163 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 163 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Chơi chữ
Giải câu 1 – Thế nào là chơi chữ? (Trang 164 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Thế nào là chơi chữ? (Trang 164 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 – Thế nào là chơi chữ? (Trang 164 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu hỏi – Các lối chơi chữ (Trang 164 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 165 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 165 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 166 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 166 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Chuẩn mực sử dụng từ
Giải câu 1 (Trang 166 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 166 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 167 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 167 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 167 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Ôn tập văn biểu cảm
Giải câu 1 (Trang 168 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 168 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 168 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 168 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 168 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Bài 15 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 1 2 Bài học SGK | 14 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/2 Steps
Soạn bài – Sài Gòn tôi yêu – Minh Hương
Giải câu 1 (Trang 173 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 173 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 174 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 174 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 luyện tập (Trang 174 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 luyện tập (Trang 174 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Mùa xuân của tôi – Vũ Bằng
Giải câu 1 (Trang 178 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 178 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 178 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 178 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 179 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 1 luyện tập (Trang 179 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 luyện tập (Trang 179 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 luyện tập (Trang 179 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Bài 16 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 1 2 Bài học SGK | 8 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/2 Steps
Soạn bài – Ôn tập tác phẩm trữ tình
Giải câu 1 (Trang 181 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 181 -182 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 182 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 182 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 183 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Ôn tập phần tiếng việt
Giải câu 1 (Trang 184 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 185 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 185 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Bài 17 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 1 3 Bài học SGK | 13 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Ôn tập tác phẩm trữ tình (Tiếp theo)
Giải câu 1 (Trang 193 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 193 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 194 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 194 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Ôn tập phần tiếng việt (Tiếp theo)
Giải câu 1 (Trang 194 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 194 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 194 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 194 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 194 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 6 (Trang 194 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 7 (Trang 195 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 8 (Trang 195 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Giải câu 9 (Trang 195 SGK ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài – Chương trình địa phương (Phần tiếng việt)
Giải câu 1 – Công dụng của trạng ngữ (Trang 45 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – Công dụng của trạng ngữ (Trang 46 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 – Tách trạng ngữ thành câu riêng (Trang 46 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – Tách trạng ngữ thành câu riêng (Trang 46 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 47 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 47 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 48 SGK ngữ văn 7 tập 2)


Xem thêm: 【1️⃣】 Ipsec Là Gì Và Nó Hoạt Động Như Thế Nào? ? Ipsec (Internet Protocol Security) Là Gì

About The Author
Quỳnh Anh More from this Author

Học giỏi xinh đẹp! Thích chia sẻ kiến thức, Là người đưa bài rất tâm huyết rất mong được sự ủng hộ và chia sẻ của các bạn!