TỔNG HỢP CÁC BÀI HÌNH HỌC trong BÀI THI CUỐI KÌ 1

Bài toán 1 : Cho tam giác ABC. Qua trung điểm M của cạnh AB, kẻ MP tuy nhiên song cùng với BC cùng MN tuy vậy song cùng với AC (P trực thuộc AC với N thuộc BC).

Bạn đang xem: Bài tập hình học lớp 8

a) chứng minh các tứ giác MNCP và BMPN là hình bình hành.


b) hotline I là giao điểm của MN cùng BP, Q là giao điểm của MC và PN. Minh chứng rằng IQ =

c) Tam giác ABC có điều kiện gì thì từ giác BMPN là hình chữ nhật.

Trích : THCS thành công – Hà Nội

Bài toán 2 : mang lại hình chữ nhật ABCD, hai đường chéo cánh AC với BD cắt nhau tại O.

a) Biết AB = 4cm, BC = 3cm. Tính BD, AO.

b) Kẻ AH vuông góc với BD. Call M, N, I theo lần lượt là trung điểm của AH, DH, BC. Chứng tỏ rằng MN = BI.

c) chứng minh BM tuy vậy song với IN.

d) chứng tỏ góc ANI là góc vuông. Trích : Đề thi quận Phú Nhuận TP HCM 2016 – 2017

Bài toán 3 : mang lại tam giác ABC (AB  BC, M  AB).

a) chứng minh MN // AC. Tính MN.

b) Tứ giác AMNC, IMBN là hình gì? bởi sao?

c) MN cắt BI tại O. điện thoại tư vấn K là điểm đối xứng của I qua N. Chứng tỏ A, O, K thẳng hàng.

Trích : thcs Lương cụ Vinh – Hà Nội.

Bài toán 10 : Cho tam giác ABC vuông trên B, mặt đường cao bảo hành ( H  AC). O là trung điểm của AC. Bên trên tia đối tia OB lấy điểm D làm thế nào để cho OB = OD.

a) chứng tỏ ABCD là hình chữ nhật.

b) điện thoại tư vấn M, N, p lần lượt là trung điểm của HB, HA, CD. Minh chứng CMNP là hình bình hành.

c) chứng minh góc BNP = 90o.

Trích : thcs Võ ngôi trường Toản – TP HCM.

Bà toán 11 : Cho hình bình hành ABCD gồm 2 đường chéo cánh AC, BD cắt nhau tại O. Hotline E, F theo thứ tự là trung điểm của AD cùng BC.

a) chứng minh : AECF là hình chữ nhật.

b) BD cắt AF, CE thứu tự tại M, N. Minh chứng BM = MN = ND.

c) Chứng minh EM // FN.

d) Tia AN cắt DC tại I. Call K là giao điểm của IF và EC. Chứng minh : DKME là hình bình hành.

Trích : trung học cơ sở Chu Văn An.

Bài toán 12 : cho tam giác ABC vuông tại A. Tất cả AB = a. Hotline M, N, D lần lượt là trung điểm của AB, BC, AC.

a) chứng tỏ ND là mặt đường trung bình của tam giác ABC với tính độ lâu năm ND theo a.

b) minh chứng tứ giác ADNM là hình chữ nhật.

c) gọi Q là vấn đề đối xứng của N qua M. Chứng tỏ AQBN là hình thoi.

d) trên tia đối của tia BD rước điểm K làm sao cho DK = KB. Chứng tỏ ba điểm Q, A, K trực tiếp hàng.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt Variation Order Là Gì, Variation Order Là Gì

Trích : đề thi HKI quận 10 – THHCM 2016 – 2017

Bài toán 13 : đến tam giác ABC vuông tại A, M là trung điểm của BC. Mang điểm F là điểm đối xứng với M qua AC, E là trung điểm của AB. Call I là giao điểm của MF cùng AC.