Bài 73 trang 89 SGK Toán 6 tập 1

Bài 74 trang 89 SGK Toán 6 tập 1

Bài 75 trang 89 SGK Toán 6 tập 1

Bài 76 trang 89 SGK Toán 6 tập 1

Bài 77 trang 89 SGK Toán 6 tập 1

Đề kiểm 15 phút - Đề số 1 - bài bác 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Đề kiểm 15 phút - Đề số 10 - bài bác 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Đề kiểm 15 phút - Đề số 11 - bài xích 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Đề kiểm 15 phút - Đề số 2 - bài bác 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Đề kiểm 15 phút - Đề số 3 - bài bác 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Đề kiểm 15 phút - Đề số 4 - bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Đề kiểm 15 phút - Đề số 5 - bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Đề kiểm 15 phút - Đề số 6 - bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Đề kiểm 15 phút - Đề số 7 - bài xích 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Đề kiểm 15 phút - Đề số 8 - bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Đề kiểm 15 phút - Đề số chín - bài xích 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải bài xích 73 trang 89 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài bác 74 trang 89 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài xích 75 trang 89 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài bác 76 trang 89 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài xích 77 trang 89 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 10 trang 88 Toán 6 Tập 1

Trả lời thắc mắc Bài 10 trang 89 Toán 6 Tập 1
Bạn đang xem: Bài 77 trang 89 sgk toán 6 tập 1

Lý thuyếtBài tập
Mục lục

Tóm tắt bài bác


Đề bài

 Một xí nghiệp may hằng ngày được 250 bộ quần áo. Khi may theo mốt mới, chiều nhiều năm của vải dùng làm may một bộ áo xống tăng x dm (khổ vải vóc như cũ). Hỏi chiều lâu năm của vải dùng làm may 250 bộ quần áo hằng ngày tăng từng nào đềximét, biết:

a) x = 3 ? b) x = -2 ?

Hướng dẫn giải

Theo bài, chiều dài của vải nhằm may 1 bộ xống áo tăng x (dm).

Suy ra, chiều nhiều năm của vải nhằm may 250 bộ xống áo sẽ tăng 250.x (dm).

a) Với x = 3 thì chiều lâu năm vải tăng:

250.3 = 750 (dm)

b) Với x = -2 thì chiều lâu năm vải tăng:

250.(-2) = -500 (dm)

tức là giảm 500 (dm).


Toán học tập là ngành nghiên cứu trừu tượng về rất nhiều chủ đề như: lượng (các con số), cấu trúc, không gian, cùng sự cố đổi.Các nhà toán học cùng triết học có khá nhiều quan điểm khác nhau về định nghĩa và phạm vi của toán học

Lớp 6 - Là năm đầu tiên của cấp trung học cơ sở. Được sinh sống lại hầu như khỉ niệm như ngày nào còn lần đầu đến lớp 1, được quen chúng ta mới, ngôi trường mới, một tương lai mới!

*Xem thêm: Bài 42,43,44, 45,46 Trang 26, 27 Sgk Toán 6 Tập 2 Trang 26 Kết Nối Tri Thức

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríĐoc truyện onlineRead novel EnglishTổng vừa lòng mã sút giá