Bài 73 trang 32 SGK Toán 6 tập 1

Bài 74 trang 32 SGK Toán 6 tập 1

Bài 75 trang 32 SGK Toán 6 tập 1

Bài 76 trang 32 SGK Toán 6 tập 1

Bài 77 trang 32 SGK Toán 6 tập 1

Bài 78 trang 33 SGK Toán 6 tập 1

Bài 79 trang 33 SGK Toán 6 tập 1

Bài 80 trang 33 SGK Toán 6 tập 1

Bài 81 trang 33 SGK Toán 6 tập 1

Bài 82 trang 33 SGK Toán 6 tập 1

Đề kiểm 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài bác 9 - Chương 1 - Đại số 6

Đề kiểm 15 phút - Đề số 2 - bài bác 9 - Chương 1 - Đại số 6

Đề kiểm 15 phút - Đề số 3 - bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Đề kiểm 15 phút - Đề số 4 - bài bác 9 - Chương 1 - Đại số 6

Đề kiểm 15 phút - Đề số 5 - bài bác 9 - Chương 1 - Đại số 6

Đề kiểm 15 phút - Đề số 6 - bài xích 9 - Chương 1 - Đại số 6

Đề kiểm 15 phút - Đề số 7 - bài bác 9 - Chương 1 - Đại số 6

Giải bài bác 73 trang 32 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài xích 74 trang 32 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài xích 75 trang 32 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài bác 76 trang 32 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài 77 trang 32 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài xích 78 trang 33 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài 79 trang 33 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài xích 80 trang 33 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài xích 81 trang 33 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài bác 82 trang 33 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 32 Toán 6 Tập 1
Bạn đang xem: Bài 77 trang 32 sgk toán 6 tập 1

Lý thuyếtBài tập
Mục lục

Tóm tắt bài xích


Đề bài

 Thực hiện nay phép tính:

a) (27 . 75 + 25 . 27 - 150);

b) (12 : 390 : <500 - (125 + 35 . 7)>\).

Hướng dẫn giải

Đối cùng với phép tính chỉ đựng phép cộng, trừ, nhân, chia ta triển khai phép tính nhân, phân tách trước với cộng, trừ sau

Đối với phép tính có tương đối nhiều dấu ngoặc: ta triển khai ưu tiên trang bị tự ngoặc như sau: ( ) --> < > --->

Lời giải bỏ ra tiết

a) (27 . 75 + 25 . 27 - 150 )

(;;= 2025 + 675 - 150 )

(;;= 2700 - 150 = 2550.)

Lưu ý. Hoàn toàn có thể dùng tính chất phân phối của phép nhân so với phép cộng để nhẩm:

(27 . 75 + 25 . 27 - 150 )

(;= 27 . (75 + 25) - 150 )

(;= 27 . 100 - 150 )

(;= 2700 - 150 = 2550.)

b) (12 : 390 : <500 - (125 + 35 . 7)>\)

(;;= 12 : 390 : <500 - (125 + 245)>\)

(;;= 12 : <390 : (500 - 370)> )

(;;= 12 : (390 : 130) = 12 : 3 = 4.)


Toán học tập là ngành nghiên cứu trừu tượng về phần nhiều chủ đề như: lượng (các bé số), cấu trúc, không gian, với sự rứa đổi.Các đơn vị toán học và triết học có nhiều quan điểm khác biệt về định nghĩa và phạm vi của toán học

Lớp 6 - Là năm trước tiên của cấp cho trung học tập cơ sở. Được sinh sống lại phần nhiều khỉ niệm như ngày như thế nào còn lần đầu đến lớp 1, được quen chúng ta mới, ngôi ngôi trường mới, một tương lai mới!

*Xem thêm: Bài 33 Trang 19 Sgk Toán 6 Tập 2, Giải Bài 33 Trang 19

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríĐoc truyện onlineRead novel EnglishTổng phù hợp mã sút giá