Đố: Trang đố Nga dùng bốn chữ số 2 cùng rất dấu phép tính và dấu ngoặc (nếu cần) viết hàng tính có công dụng lần lượt bằng 0, 1, 2, 3, 4.

Bạn đang xem: Bài 76 trang 32 sgk toán 6 tập 1

Em hãy góp Nga có tác dụng điều đó.


+) công dụng ra 0:

2.2-2.2=0

(2+2)-(2+2)=0

(2-2)+(2-2)=0

+) kết quả ra 1:

2.2 : (2.2)=1

2.2 : (2+2)=1

(2+2) : (2+2) =1

+) công dụng ra 2:

(2: 2)2.2 = 2

(2:2) + (2:2 ) = 2

+) công dụng ra 3:

(22+ 2 ) : 2 = 3

(2 + 2.2):2 = 3

+) kết quả ra 4:

22= 4

(22– 2).2 = 4

2 + (2.2 – 2) = 4


Bài 73 trang 32 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Thực hiện những phép tính:

a) 5.42- 18:32; b) 33.18 - 33.12

c) 39.213 + 87.39 ; d) 80 – <130 – (12 - 4)2>


Bài 74 trang 32 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tìm số tự nhiên và thoải mái x, biết:

a) 541 + (218 – x) = 735 ; b) 5(x + 35) = 515

c) 96 – 3(x + 1) = 42 ; d) 12x – 33 = 32.33


Bài 75 trang 32 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Điền số thích hợp vào ô vuông:

*


Bài 77 trang 32 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Thực hiện nay phép tính:

a) 27.75 + 25.27 – 150

b) 12 : 390 : <500 – (125 + 35.7)>


Bài 78 trang 33 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính cực hiếm biểu thức:

12000 – (1500.2 + 1800.3 + 1800.2:3)


Bài 79 trang 33 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Đố : Điền vào chỗ trống của việc sau làm thế nào cho để giải việc đó, ta đề xuất tính cực hiếm của biểu thức nêu trong bài bác 78.

Xem thêm: Tại Sao Không Nói Hai Điểm Thẳng Hàng, Giải Bài 16 Trang 109

An mua hai cây bút bi giá ... đồng một chiếc, mua bố quyển vở giá bán ... đồng một quyển, sở hữu một quyển sách cùng một gói phong bì. Biết số tiền mua bố quyển sách thông qua số tiền cài đặt hai quyển vở, tổng cộng tiền đề nghị trả là 12000 đồng. Tính giá một gói phong bì.


Bài 80 trang 33 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

*


Bài 81 trang 33 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Sử dụng máy tính xách tay bỏ túi

– Để thêm số vào nội dung bộ nhớ, ta ấn nút:

*

– Để sút số làm việc nội dung cỗ nhớ, ta ấn nút

*

– Để điện thoại tư vấn lại ngôn từ ghi ghi nhớ trong bộ nhớ, ấn nút

*

*

Dùng máy vi tính bỏ túi nhằm tính:

(274 + 318).6 ; 34.29 + 14.35 ; 49.62 - 32.51


Bài 82 trang 33 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Đố: cộng đồng các dân tộc nước ta có từng nào dân tộc?