Hướng dẫn giải bài bác §9. đồ vật tự tiến hành các phép tính, chương I – Ôn tập và ngã túc về số tự nhiên, sách giáo khoa toán 6 tập một. Nội dung bài bác giải bài bác 73 74 75 76 trang 32 sgk toán 6 tập 1 bao hàm tổng phù hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài xích tập phần số học có trong SGK toán để giúp đỡ các em học viên học xuất sắc môn toán lớp 6.

Bạn đang xem: Bài 73 trang 32 sgk toán 6 tập 1

Lý thuyết

1. đề cập lại về biểu thức

Các số được nối với nhau vị dấu những phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa) làm thành một biểu thức.

Chẳng hạn : (5 + 3 – 2) ; (12 : 2 . 7 ) hoặc (4^2) là những biểu thức.

Chú ý:

– mỗi số cũng được coi là một biểu thức.

– trong biểu thức rất có thể có những dấu ngoặc nhằm chỉ sản phẩm tự tiến hành các phép tính.

2. đồ vật tự thực hiện các phép tính trong biểu thức

a) Đối với biểu thức không có dấu ngoặc

– nếu như chỉ bao gồm phép cộng, trừ hoặc chỉ có phép nhân, chia, ta thực hiện phép tính theo sản phẩm tự từ bỏ trái thanh lịch phải.

VD:

(48 – 32 + 8 = 16 + 8 = 24 );

(60 : 2 . 5 = 30 . 5 = 150.)

– ví như có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta thực hiện phép tính nâng lên lũy quá trước, rồi mang đến nhân cùng chia, sau cùng đến cộng và trừ.

VD: (4 . 3^2 – 5 . 6 = 4 . 9 – 5 . 6 = 36 – 30 = 6)

b) Đối cùng với biểu thức có dấu ngoặc

Nếu biểu thức có các dấu ngoặc : ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông < >, ngoặc nhọn , ta tiến hành các phép tính trong vết ngoặc tròn trước,rồi đến triển khai phép tính trong lốt ngoặc vuông, sau cuối thực hiện tại phép tính trong lốt ngoặc nhọn.

VD: (100 : 2 . <52 – (35 – 8) > = 100 : 2 . < 52 – 27> = 100 : 2 . 25 = 100 : 50 = 2)

Kết luận:

– sản phẩm công nghệ tự triển khai các phép tính đối với biểu thức không tồn tại dấu ngoặc: Lũy vượt ⇒ Nhân và phân chia ⇒ cộng và trừ.

– đồ vật tự tiến hành các phép tính so với biểu thức có dấu ngoặc: ( ) ⇒ < > ⇒

Dưới đây là phần trả lời các thắc mắc có trong bài học kinh nghiệm cho chúng ta tham khảo. Chúng ta hãy hiểu kỹ câu hỏi trước khi trả lời nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời thắc mắc 1 trang 32 sgk Toán 6 tập 1

Tính:

a) $62 : 4 . 3 + 2 . 52$;

b) $2(5 . 42 – 18)$.

Trả lời:

Ta có:

a) $62 : 4 . 3 + 2 . 52$

$ = 36 : 4 . 3 + 2 . 25$

$= 9 . 3 + 2 . 25$

$= 27 + 50$ $= 77$

b) $2(5 . 42 – 18)$

$ = 2 ( 5 . 16 – 18 )$

$= 2 ( 80 – 18 )$

$= 2 . 62$ $= 124$

2. Trả lời thắc mắc 2 trang 32 sgk Toán 6 tập 1

Tìm số tự nhiên và thoải mái x, biết:

a) ((6x – 39) : 3 = 201;)

b) (23 + 3x = 5^6 : 5^3.)

Trả lời:

a) ((6x – 39) : 3 = 201)

(6x – 39 = 201 . 3)

(6x – 39 = 603)

(6x = 603 + 39)

(6x = 642)

(x = 642 : 6)

(x = 107)

b) (23 + 3x = 5^6 : 5^3)

(23 + 3x = 5^6-3)

(23 + 3x = 53)

(23 + 3x = 125)

(3x = 125 – 23)

(3x = 102)

(x = 102 : 3)

(x = 34)

Dưới đấy là Hướng dẫn giải bài bác 73 74 75 76 trang 32 sgk toán 6 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Bài tập

movingthenationforward.com giới thiệu với chúng ta đầy đủ phương thức giải bài bác tập phần số học tập 6 kèm bài giải cụ thể bài 73 74 75 76 trang 32 sgk toán 6 tập 1 của bài §9. Thiết bị tự thực hiện các phép tính trong chương I – Ôn tập và ngã túc về số tự nhiên và thoải mái cho các bạn tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài bác tập chúng ta xem dưới đây:

*
Giải bài bác 73 74 75 76 trang 32 sgk toán 6 tập 1

1. Giải bài 73 trang 32 sgk Toán 6 tập 1

Thực hiện nay phép tính:

a) $5 . 4^2 – 18 : 3^2$

b) $3^3 . 18 – 3^3 . 12$

c) $39 . 213 + 87 . 39$

d) $80 – <130 – (12 – 4)^2>$.

Bài giải:

a) 5 . $4^2$ – 18 : $3^2$

$= 5 . 16 – 18 : 9 $

$= 80 – 2 = 78$

b) $3^3$ . 18 – $3^3$ . 12

$= 27 . 18 – 27 . 12$

$ = 486 – 324 = 162$

Ở đây, ta cũng có thể áp dụng đặc điểm phân phối của phép nhân so với phép cộng:

$3^3. 18 – 3^3 . 12$

$= 3^3 (18 – 12)$

$ = 27 . 6 = 162$

c) $39 . 213 + 87 . 39$

$ = 39 . (213 + 87)$

$ = 39 . 300 = 11700$

d) $80 – <130 – (12 – 4)^2>$

$ = 80 – (130 – 64)$

$ = 80 – 66 = 14.$

2. Giải bài xích 74 trang 32 sgk Toán 6 tập 1

Tìm số thoải mái và tự nhiên x, biết:

a) $541 + (218 – x) = 735$

b) $5(x + 35) = 515$

c) $96 – 3(x + 1) = 42$

d) $12x – 33 = 32 . 33.$

Bài giải:

a) $541 + (218 – x) = 735$

$⇔ 218 – x = 735 – 541$

$⇔ 218 – x = 194$

$⇔ x = 218 – 194 = 24.$

b) $5(x + 35) = 515$

$⇔ x + 35 = 515 : 5 = 103.$

$⇔ x = 103 – 35 = 68.$

c) $96 – 3(x + 1) = 42$

$⇔ 3(x + 1) = 96 – 42 = 54$

$⇔ x + 1 = 54 : 3 = 18$

$⇔ x = 18 – 1$ = 17$.

d) $12x – 33 = 32 . 33$

$⇔ 12x – 33 = 243$

$⇔ 12x = 243 + 33$

$⇔ 12x = 276$

$⇔ x = 23$

3. Giải bài xích 75 trang 32 sgk Toán 6 tập 1

Điền số tương thích vào dấu ba chấm …

a) (square) $overset+3 ightarrow$ (square) $overset4 ightarrow$ (square)

b) (square) $overset.3 ightarrow$ (square) $overset-4 ightarrow$ (square)

Bài giải:

a) điện thoại tư vấn số phải điền vào dấu bố chấm thứ nhất là x thì số cần điền vào dấu ba chấm trang bị hai là x + 3.

Theo đầu bài, ta có:

$4(x + 3) = 60$.

suy ra: $x + 3 = 60 : 4$

Hay $x + 3 = 15 $

$⇒ x = 15 – 3 = 12$.

Ta vẫn điền như sau: 12 $overset+3 ightarrow$ 15 $overset.4 ightarrow$ 60

b) gọi số cần điền vào dấu ba chấm trước tiên là x thì số buộc phải điền vào dấu tía chấm lắp thêm hai là 3x.

Theo đầu bài, ta có:

$3x – 4 = 11$

$ ⇔ 3x = 11 + 4$

Hay $3x = 15 ⇒ x = 15 : 3 = 5$.

Ta điền như sau: 5 $overset.3 ightarrow$ 15 $overset-4 ightarrow$ 11

4. Giải bài xích 76 trang 32 sgk toán 6 tập 1

Đố: Trang đố Nga dùng tứ chữ số 2 cùng với dấu ngoặc (nếu cần) viết hàng tính có công dụng lần lượt bởi $0, 1, 2, 3, 4$.

Xem thêm: 3 Dạng Toán Lớp 5 Tỉ Số Phần Trăm, Giải Toán Lớp 5 Trang 74 Sgk, Bài 1, 2, 3

Em hãy giúp Nga có tác dụng điều đó.

Bài giải:

Với hiệu quả là 0, ta có những phép tính:

$2 . 2 – 2 . 2 = 0$

$22 – 22 = 0$

$(2 + 2) – 2 . 2 = 0$

$(2 – 2) + (2 – 2) = 0,….;$

Với tác dụng bằng 1, ta có những phép tính:

$2 . 2 : (2 . 2) = 1$

$22 : 22 = 1$

$2 . 2 : (2 + 2) = 1$

$(2 + 2) : (2 . 2) = 1,…$

Với hiệu quả bằng 2, ta có:

$2 : 2 + 2 : 2 = 2;$

Với công dụng bằng 3, ta có:

$2 . 2 – (2 : 2)= 3$

$ 2 + 2 – (2 : 2) = 3$

Với kết quả bằng 4, ta có:

$2 + 2 + 2 – 2= 4$

$2 . 2 – (2 – 2) = 4$

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài giỏi cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 6 với giải bài 73 74 75 76 trang 32 sgk toán 6 tập 1!