(a) ,, dfrac35 - dfrac-710 - dfrac13-20;) (b) ,, dfrac34 + dfrac-13 - dfrac518;)

(c) ,, dfrac314 - dfrac5-8 + dfrac-12;) (d) ,, dfrac12 + dfrac1-3 + dfrac14 - dfrac-16.)
Bạn đang xem: Bài 68 trang 35 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Quy đồng chủng loại số những phân số rồi thực hiện cộng, trừ các phân số thuộc mẫu.

Bài giải:

(a) ,, dfrac35 - dfrac-710 - dfrac13-20 \ ,,,, = dfrac35 + dfrac710 + dfrac1320 \ ,,,, = dfrac1220 + dfrac1420 + dfrac1320 \ ,,,, = dfrac3920)

(b) ,, dfrac34 + dfrac-13 - dfrac518 \ ,,,, = dfrac34 + dfrac-13 + dfrac-518 \ ,,,, = dfrac2736 + dfrac-1236 + dfrac-1036 \ ,,,, = dfrac536)

(c) ,, dfrac314 - dfrac5-8 + dfrac-12 \ ,,,, = dfrac314 + dfrac58 + dfrac-12 \ = ,,,, dfrac1256 + dfrac3556 + dfrac-2858 \ = dfrac1956)

(d) ,, dfrac12 + dfrac1-3 + dfrac14 - dfrac-16 \ ,,,, = dfrac12 + dfrac-13 + dfrac14 + dfrac16 \ ​​ ​​,,,, = dfrac612 + dfrac-412 + dfrac312 + dfrac212 \ ,,,, = dfrac712)


Xem đoạn clip bài giảng và có tác dụng thêm bài luyện tập về bài học này ở chỗ này để học giỏi hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài xích tập bài xích 9: Phép trừ phân số - rèn luyện trang 34 khác • Giải bài bác 58 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 kiếm tìm số đối của các... • Giải bài 59 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac18... • Giải bài bác 60 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm(x), biết:( a)... • Giải bài bác 61 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Trong hai câu dưới đây có... • Giải bài xích 62 trang 34 - SGK Toán 6 tập 2 Một khu đất hình... • Giải bài 63 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền phân số thích... • Giải bài 64 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 hoàn thành phép tính:(a) ,,... • Giải bài 65 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Buổi tối... • Giải bài xích 66 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số ham mê hợp... • Giải bài bác 67 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2 vào một dãy tính chỉ... • Giải bài xích 68 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac35...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học
bài bác trước bài xích sau
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 9: Phép trừ phân số - rèn luyện trang 34
• Giải bài xích 58 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 59 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 60 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 61 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 62 trang 34 - SGK Toán 6 tập 2 • Giải bài bác 63 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 64 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 65 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 66 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 67 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 68 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Giải bài xích tập SGK Toán 6 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 6 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài xích tập biên soạn Văn
Giải bài bác tập Môn đồ Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn lịch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Giải Bài Tập Toán 6 Tập 2 Trang 64, 65 Ôn Tập Chương Iii Phân Số

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12