Hướng dẫn Giải bài bác 66, 67, 68, 69 trang 87; Bài 70, 71, 72 trang 88 SGK Toán 6 tập 1: luyện tập Quy tắc đưa vế – Chương 2.

Bạn đang xem: Bài 66 trang 87 sgk toán 6 tập 1

Bài 66 . Tìm số nguyên x, biết: 4 – (27 – 3) = x – (13 – 4)

Áp dụng quy tắc gửi vế 4 – (27 – 3) = x – (13 – 4), ta suy ra:

4 – (27 – 3) + (13 – 4) = x tuyệt x = 4 – 24 + 9. Vậy x = -11.

Bài 67. Tính:

a) (-37) + (-112); b) (-42) + 52; c) 13 – 31;

d) 14 – 24 – 12; e) (-25) + 30 – 15.

ĐA: a) -149; b) 10; c) -18;

d) -22; e) -10.

Bài 68. Một đội bóng đá năm kia ghi được 27 bàn và để thủng lưới 48 bàn. Năm nay đội ghi được 39 bàn với để thunge lưới 24 bàn. Tính hiệu số bàn win – thua của đội đó trong những mua giải.

Hiệu số bàn trực tiếp thua năm trước là: 27 – 48 = -21.


Quảng cáo


Hiệu số bàn thắng thua năm nay là: 39 – 24 = 15.

Bài 69 trang 87 Toán 6. Trong bảng tiếp sau đây có nhiệt độ độ tối đa và ánh sáng thấp duy nhất của từng số tp vào hàng ngày nào đó. Hãy ghi vào cột bên bắt buộc số độ chênh lệch (nhiệt độ tối đa trừ nhiệt độ thấp nhất) trong ngày đó của mỗi thành phố.

Thành phố

Nhiệt độ dài nhất

Nhiệt độ tốt nhất

Chênh lệch sức nóng độ

Ha Nội

250C

160C

Bắc Kinh

-10C

-70C

Mát-xcơ-va

-20C

-160C

Pa-ri

120C

20C

Tô-ky-ô

80C

-40C

Tô-rôn-tô

20C

-50C

Niu-yoóc

120C

-10C

Ghi những giá trị vào cột tương xứng như dưới đây:

Thành phố

Nhiệt độ cao nhất

Nhiệt độ rẻ nhất

Chênh lệch nhiệt độ

Ha Nội

250C

160C

90C

Bắc Kinh

-10C

-70C

60C

Mát-xcơ-va

-20C

-160C

140C

Pa-ri

120C

20C

100C

Tô-ky-ô

80C

-40C

120C

Tô-rôn-tô

20C

-50C

70C

Niu-yoóc

120C

-10C

130C

Bài 70. Tính những tổng sau một giải pháp hợp lí:

a) 3784 + 23 – 3785 + 15;

b) 21 + 22 + 23 + 24 – 11 – 12 – 13 – 14.


Quảng cáo


Đáp án: a) Áp dụng đặc thù giao hoán, nhằm -3785 đứng ngay tắp lự 3784.

b) Tương tự, áp dụng các đặc thù giao hoán và phối hợp để có:

(21 – 11) + (22 – 12) + (23 – 13) + (24 – 14).

a) = (3784 – 3785) + (23 – 15)= -1 + 8= 7.

b) = (21 – 11) + (22 – 12) + (23 – 13) + (24 – 14).= 10 + 10 + 10 + 10= 40.

Bài 71 Toán 6 tập 1. Tính nhanh:

a) -2001 + (1999 + 2001);

b) (43 – 863) – (137 – 57).

Đáp án: a) quăng quật dấu ngoặc rồi đổi khu vực để số hạng 2001 đứng tức thì -2001.

b) thực hiện các phép tính trong ngoặc trước.

a) 1999; b) -900a. 2001 + 1999 + 2001= (-2001 + 2001) + 1999= 1999.

b) = 43 – 863 – 137 + 57.= (43 + 57) – (863 + 137)= 100 – 1000= -900.

Bài 72.

Xem thêm: Bài 17 Trang 13 Sgk Toán 6 Tập 1, Giải Bài 16, 17, 18, 19 Trang 13 Sgk Toán 6 Tập 1

*
Đố: mang lại chín tấm bìa tất cả ghi số và tạo thành ba nhóm như hình 51. Hãy chuyển một tấm, bìa từ đội này sang nhóm khác làm thế nào để cho tổng những số trong những nhóm đều bằng nhau

Trước không còn hãy tính tổng trong mỗi nhóm. Do chỉ được đưa một tấm bìa phải hiển nhiên đề nghị chuyển một lớp bìa ghi số dương từ bỏ tổng lớn số 1 sang tổng nhỏ bé nhất hoặc một lớp bìa ghi số âm từ bỏ tổng bé nhất lịch sự tổng béo nhât.