Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là (dfrac34) km, chiều rộng là (dfrac58) km.

a) Tính nửa chu vi của khu đất (bằng kilômet).

b) Chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng từng nào kilômet?
Bạn đang xem: Bài 62 trang 33 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

+) Nửa chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng chiều rộng

+) Tính hiệu của chiều dài và chiều rộng

Bài giải:

a) Nửa chu vi của khu đất là:

(dfrac34 + dfrac58 = dfrac118)(km)

b) Chiều dài khu đất nền hơn chiều rộng lớn là:

(dfrac34 - dfrac58 = dfrac18)(km)

Đáp số: a)(dfrac118km) b)(dfrac18km)


*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài bác 9: Phép trừ phân số - rèn luyện trang 34 khác • Giải bài xích 58 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 tìm kiếm số đối của các... • Giải bài 59 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac18... • Giải bài bác 60 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm(x), biết:( a)... • Giải bài bác 61 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Trong nhì câu tiếp sau đây có... • Giải bài bác 62 trang 34 - SGK Toán 6 tập 2 Một khu đất nền hình... • Giải bài bác 63 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền phân số thích... • Giải bài 64 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 xong xuôi phép tính:(a) ,,... • Giải bài bác 65 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Buổi tối... • Giải bài xích 66 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số say đắm hợp... • Giải bài 67 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2 trong một hàng tính chỉ... • Giải bài xích 68 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac35...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học
bài xích trước bài bác sau
Giải bài tập SGK Toán 6
Bài 9: Phép trừ phân số - rèn luyện trang 34
• Giải bài xích 58 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 59 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 60 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 61 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 62 trang 34 - SGK Toán 6 tập 2 • Giải bài bác 63 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 64 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 65 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 66 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 67 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 68 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Toán Lớp 5 Trang 88, 89 Luyện Tập, Toán Lớp 5 Trang 88, 89: Diện Tích Hình Tam Giác

Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số tự nhiên và thoải mái Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số