(1 , 000; ,,,, 1 , 000 , 000; ,,,, 1 , exttỉ; ,,,, 1,, underbrace0.0.0....0_12 , extchữ số , 0)
Bạn đang xem: Bài 62 trang 28 sgk toán 6 tập 1

a)

(10^2 = 100 \ 10^3 = 1 , 000 \ 10^4 = 10 , 000 \ 10^5 = 100 , 000 \ 10^6 = 1 , 000 , 000)

b) Ta có:

(1 , 000 = 10^3 \ 1 , 000 , 000 = 10^6 \ 1 , exttỉ , = 1 , 000 , 000 , 000 = 10^9)

(1,, underbrace0.0.0....0_12 , extchữ số , 0 = 10^12)

Tổng quát:(1,, underbrace0.0.0....0_n , extchữ số , 0 = 10^n)

 


*

Tham khảo lời giải các bài xích tập bài 7: Lũy quá với số mũ tự nhiên. Nhân nhì lũy thừa thuộc cơ số - luyện tập trang 28 khác • Giải bài xích 56 trang 27 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Viết gọn các tích sau... • Giải bài xích 57 trang 28 - SGK Toán lớp 6 -tập 1 Tính giá chỉ trị các lũy... • Giải bài 58 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 a) Lập bảng bình... • Giải bài bác 59 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 a) Lập bảng lập... • Giải bài bác 60 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Viết tác dụng mỗi... • Giải bài 61 luyện tập - trang 28 SGK Toán lớp 6 -tập 1 trong số số sau, số... • Giải bài 62 luyện tập trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 a) Tính(10^2; ,... • Giải bài xích 63 luyện tập trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền dấu"( imes... • Giải bài 64 rèn luyện trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Viết tác dụng một... • Giải bài 65 luyện tập trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 1 bằng cách tính, em hãy... • Giải bài bác 66 rèn luyện trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố: Ta biết(11^2...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học
bài bác trước bài bác sau
Giải bài tập SGK Toán 6
Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân nhì lũy thừa cùng cơ số - rèn luyện trang 28
• Giải bài xích 56 trang 27 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 57 trang 28 - SGK Toán lớp 6 -tập 1 • Giải bài bác 58 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 59 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 60 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 61 rèn luyện - trang 28 SGK Toán lớp 6 -tập 1 • Giải bài bác 62 luyện tập trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 63 luyện tập trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 64 rèn luyện trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 65 luyện tập trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 66 rèn luyện trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 1


Xem thêm: Giải Bài 108 Trang 98 Sgk Toán 6 Tập 1 08 Trang 98 Sgk Toán 6 Tập 1

Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số